📚 Horúce knižné zľavy

Anna Neumannová

Našli sme 9 titulov

Podniková diagnostika

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako...

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,49€
6,04€

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Anna Neumannová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Predkladaná učebná pomôcka - súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z...

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,50€
11,63€

Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Skúsený autorský kolektív predkladá hodnotnú publikáciu venovanú problematike podniku a podnikania najmä v podmienkach...

Skúsený autorský kolektív predkladá hodnotnú publikáciu venovanú problematike podniku a podnikania najmä v podmienkach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Sprint dva (2014)
V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť...

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,23€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer (2015)
Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových...

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,90€
12,26€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Podnik, ako základný prvok hospodárskeho systému, predstavuje v trhovom hospodárstve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo a s určitým rizikom, cieľavedome vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,92€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Monografia sa zaoberá základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom...

Monografia sa zaoberá základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,62€

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z...

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,50€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Publikácia vysvetľuje a opisuje jednotlivé oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky. Charakterizuje podnik, vymedzuje jeho podstatu a ciele, cyklus podniku. Rozoberá aj typológiu podnikov a vysvetľuje jeho základné formy. V závere sa.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,60€