💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Sprint dva

Našli sme 81 titulov

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
35,00€
27,65€

Informatika

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
14,10€

Strategický marketing

Dagmar Lesáková, Sprint dva (2014)
Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny...

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,10€
14,97€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Sprint dva (2014)
V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť...

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,23€

Európska únia

Európska únia

Ľudmila Lipková, Sprint dva (2011)
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý...

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Strategický manažment

Štefan Slávik, Sprint dva (2013)
Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti...

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,67€

Európsky marketing

Európsky marketing

Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie analýzy a štúdia heterogénneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,50€

Medzinárodné obchodné financovanie

Medzinárodné obchodné financovanie

Eva Jančíková, Sprint dva (2014)
Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto...

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,60€

Politika hospodárskej súťaže

Politika hospodárskej súťaže

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,10€

Makroekonomická analýza a prognóza

Predkladaný učebný text predstavuje široko problémovo chápaný vstup do štúdia národnohospodárskych teórií, ktoré sa týkajú tak hraničných problémov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,30€
4,93€

Prevod podniku

Na praktických príkladov autorka vysvetľuje problematiku prevodu podniku a jeho vyplývajúcich dôsledkov z pohľadu pracovného práva. Kniha je doplnená najdôležitejšími rozhodnutiami ESD, ktoré... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,60€
6,14€

Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,00€
17,67€

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč, Sprint dva (2015)
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja...

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,65€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
31,00€
28,83€

Finančno-ekonomická analýza podniku

Finančno-ekonomická analýza podniku

Karol Zalai, Sprint dva (2016)
9. prepracované a rozšírené vydanie Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných...

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€

Hospodárska politika

Hospodárska politika

Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€

Mikroekonómia

Mikroekonómia

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

Manažment výroby

Manažment výroby

Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,40€

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

Zborník vedeckých príspevkov na tému "Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti"... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€

Vademékum podnikateľskej etiky

Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej systematickú súčasť riadenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,70€
14,92€