🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Božena Chovancová

Našli sme 14 titulov

Investovanie na finančných trhoch

Problematika finančných trhov má veľmi široký záber a hĺbku s veľkým množstvom teoretických i praktických problémov a ich riešení. Sme si vedomí toho, že táto publikácia, napriek svojmu širšiemu záberu, nemôže obsiahnuť všetky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
34,00€
30,60€

Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív

Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív

Neustály rast objemu obchodov na komoditných trhoch a trhoch reálnych aktív, ako aj zásadné zmeny, ktorými v poslednom desaťročí prechádzajú, sa stali výzvou pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
18,20€

Medzinárodné finančné centrá

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,20€
2,88€

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják, Wolters Kluwer (2017)
Problematika kapitalizačných pilierov v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia je v súčasnosti, najmä vzhľadom k...

Problematika kapitalizačných pilierov v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia je v súčasnosti, najmä vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju, veľmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,92€

Manažment portfólia v kolektívnom invest

Manažment portfólia v kolektívnom invest

Centrom pozornosti publikácie Manažment portfólia v kolektívnom investovaní je nielen charakteristikafinančnej teórie, ale aj nahliadnutie do hospodárskej praxe. Autorský kolektív preto na začiatku publikácieopisuje historický vývoj a súčasný stav kolektí Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,25€

Investičné a hypotekárne bankovníctvo I

Investičné a hypotekárne bankovníctvo I

Božena Chovancová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné...

Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Finančné trhy a bankovníctvo

Finančné trhy a bankovníctvo

Dana Tkáčová, Jaroslav Belás, Eva Horvátová, Božena Chovancová, Viera Malacká, Wolters Kluwer (2017)
Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou....

Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Finančné trhy

Finančné trhy

Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na...

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€

Peňažné a kapitálové trhy

Peňažné a kapitálové trhy

Viera Malacká, Božena Chovancová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Viera Malacká – Božena Chovancová Jednotlivé kapitoly predkladanej publikácie sú vypracované v súlade s učebnicou...

Viera Malacká – Božena Chovancová Jednotlivé kapitoly predkladanej publikácie sú vypracované v súlade s učebnicou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Finančné trhy

Finančné trhy

Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na...

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou krízou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,20€

Analýzy na akciových trhoch

Analýzy na akciových trhoch

Autori publikácie detailnejšie preskúmavajú vplyv jednotlivých faktorov na akciové trhy a nové tendencie, ktoré v posledných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,20€

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie

Božena Chovancová, Stanislav Žofčák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Problematika kolektívneho investovania má v súčasnosti veľmi široký záber, ktorý nie je možné obsiahnuť v rámci jednej...

Problematika kolektívneho investovania má v súčasnosti veľmi široký záber, ktorý nie je možné obsiahnuť v rámci jednej publikácie. Autori sa preto rozhodli sústrediť pozornosť len na niektoré ťažiskové problémy a najmä na najnovšie inovatívne formy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Komoditné trhy a reálne investície

Komoditné trhy a reálne investície

Božena Chovancová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícii, ktoré...

Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícii, ktoré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,40€

Finančný trh

Finančný trh

Božena Chovancová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2006)
Tretie, podstatne prepracované vydanie

Kolektív renomovaných autorov prináša komplexný pohľad na problematiku finančných trhov s dôrazom na najnovší vývoj, poznatky a tendencie. Oboznamuje čitateľa s finančným investovaním a s jednotlivými nástrojmi finančného trhu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,50€