Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Obchodný manažment

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa...


🍌 Odosielame o 4 dni.
17,00€
Zľava 10%
15,30€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto prístup umožňuje manažérom a vedúcim pracovníkom získať prehľad o hlavných problémových oblastiach potrebných na riadenie a organizovanie podniku a jeho organizačných jednotiek. Dôraz kladú na praktickú aplikáciu poznatkov moderného manažmentu, pričom vychádzajú z procesnej charakteristiky podnikového manažmentu. Hlavnú pozornosť venujú základným funkciám riadenia v obchodnej firme (v stredných a veľkých podnikoch) - plánovaniu, organizovaniu, riadeniu ľudských zdrojov a kontrole, ako aj mäkkým determinantom manažmentu.


Súčasťou manažmentu je aj vedenie ľudí v organizácii a osobnosť manažéra, ktorý uvádza do pohybu všetky zložky organizácie so zámerom dosiahnuť vytýčené ciele. Dôležitou súčasťou jeho práce je tiež účinná motivácia a stimulácia pracovníkov, a preto sa pozornosť autoriek zameriava aj na tieto oblasti riadenia obchodnej organizácie.


Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.


Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2016 ISBN: 9788081685156 Rozmer: 170×240 mm Počet strán: 268 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách