Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Trestné právo procesné


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,74€

Učebnicu Trestné právo procesné, 4. prepracované a doplnené vydanie, napísal autorský kolektív zložený z pracovníkov Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Katedry trestného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt ako základný študijný materiál ku skúškam a neskôr k výkonu právnických povolaní. Obsah učebnice si nenárokuje prezentáciu úplne všetkých poznatkov trestného práva procesného, je skôr účelovo usporiadaný tak, aby zodpovedal požiadavkám vysokoškolskej prípravy právnikov a aby zabezpečil osvojenie si komplexných poznatkov o jednotlivých inštitútoch a štádiách trestného konania. Autori v učebnici zároveň reagujú aj na nedávne početné legislatívne zmeny v predmetnej oblasti. Jej využitie je preto možné aj v justičnej praxi a môže byť kvalitným zdrojom informácií aj pre sudcov, prokurátorov, policajtov, advokátov a všetkých tých, ktorí sa tou či onou mierou podieľajú na trestnom konaní u nás. Text učebnice je totiž vedený úprimnou snahou autorov poskytnúť všetkým záujemcom kvalitné a aktuálne informácie, ktoré by im mohli pomôcť zvládnuť náročné štúdium a orientáciu v oblasti trestného práva procesného.
Trestné právo procesné, 4. vydanie

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2023 ISBN: 9788073809270 Rozmer: 158×235 mm Počet strán: 438 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách