💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Karol Rástočný

Našli sme 4 titulov

Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch

S nárastom používania bezdrôtových technológií v oblasti riadenia priemyselných a dopravných procesov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálna problematika použitia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,20€
16,34€

Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,70€
16,81€

Riadiace systémy so safety PLC

Cieľom tejto publikácie nie je podať návod, ako postupovať pri návrhu SRCS a hodnotení jeho bezpečnosti /na to slúžia príslušné normy a predpisy/, ale vysvetliť... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,85€
13,16€

Prvky zabezpečovacích systémov

Hlavným cieľom tejto učebnice je zoznámiť čitateľov so všeobecnými požiadavkami na vonkajšie prvky železničných zabezpečovacích systémov, so základnými... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,60€
21,47€