🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

EDIS

Našli sme 528 titulov

Malina naučme sa spolu po slovensky

Malina naučme sa spolu po slovensky

Táto učebnica je určená všetkým, ktorí majú záujem učiť sa slovenčinu ako cudzí jazyk. bola navrhnutá ako študijný materiál na štúdium pod vedením lektora, ale môže byť použitá aj na samoštúdium... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,41€

Konštruovanie 1

Vysokoškolská učebnica Konštruovanie 1 nadväzuje na predchádzajúce odborné publikácie z oblasti konštruovania a tvorby technickej dokumentácie, ktoré sa vydali na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty ŽU v Žiline. Učebnica je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
77,00€
63,14€

Stavebné materiály

Miroslav Brodňan, Alena Čavojcová, Jozef Jošt, EDIS (2015)
V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj...

V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj novodobé, vyrobené na základe nových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,85€
9,36€

Matematika 2

, EDIS (2015)
Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od...

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, cez... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,70€
7,32€

Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch

S nárastom používania bezdrôtových technológií v oblasti riadenia priemyselných a dopravných procesov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálna problematika použitia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,20€
16,34€

Spriahnuté oceľovobetónové konštrukcie

Učebnica obsahuje zásady navrhovania spriahnutých oceľobetónových nosných konštrukcií. Dôležitého segmentu pozemného a inžinierskeho staviteľstva využívajúceho priaznivé vlastnosti obidvoch základných stavebných materiálov. Na prí Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,40€
24,13€

Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach

Miroslav Gutten, EDIS (2011)
Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky...

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,30€
13,77€

Zabezpečovacia letecká technika

Andrej Novák, Zdeno Žilka, EDIS (2001)
Cvičenia

Letecká doprava a letectvo vôbec je jedna z mála ľudských činností, v ktorých sa tak rýchlo a v takej miere uplatňujú najnovšie vedecké poznatky a nové technológie. Možno je táto skutočnosť spôsobená už samotnou podstatou lietania, kde akýkoľvek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,59€
4,13€

Aplikovaná telematika

Aleš Janota, Mária Franeková, Peter Holečko, Jozef Hrbček, Rastislav Pirník, Ondřej Přibil, Juraj Spalek, Vojtech Šimák, Peter Vestenický, EDIS (2015)
Vysokoškolská učebnica Aplikovaná telematika, ktorá je spoločným dielom autorov zo Slovenskej a Českej republiky, reaguje na...

Vysokoškolská učebnica Aplikovaná telematika, ktorá je spoločným dielom autorov zo Slovenskej a Českej republiky, reaguje na najnovšie trendy v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
42,30€
40,19€

Poštové a prepravné siete

, EDIS (2014)
Návrh a konštrukcia Monografia definuje ucelený rámec venovaný problematike tvorby a reštrukturalizácie poštových...

Monografia definuje ucelený rámec venovaný problematike tvorby a reštrukturalizácie poštových prepravných sietí národných poštových operátorov. Detailne sa zameriava na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,53€
20,45€

Mobilné rádiové siete

Mobilné rádiové siete

V posledných rokoch sme svedkami búrlivého rozvoja mobilných rádiokomunikačných sietí a ich služieb. Líšia sa dvoma hlavnými vlastnosťami. Po prvé, zabezpečujú stále sa zväššujúcu mobilitu účastníka. Po druhé, tendencia vývoja... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,24€

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Cestné vozidlá sú neodmysliteľnou súčasťou života ľudí v modernej spoločnosti. Cestné vozidlo ako každá strojná súčasť podlieha opotrebovaniu, či už morálnemu alebo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,50€
27,08€

Ekonomika železničnej dopravy

Anna Dolinayová, Eva Nedeliaková, Eva Brumerčíková, EDIS (2017)
Hospodárenie železničných podnikov

Konkurencieschopnosť železničnej dopravy je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej dopravnej politiky a diskusii na medzinárodných, národných a regionálnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,90€
22,71€

Mechanika v železničnej doprave

Mechanika v železničnej doprave je vedeckotechnická disciplína, ktorá na základe fyzikálnych zákonov skúma závislosti pohybu koľajového vozidla od pôsobiacich síl, prejdenej dráhy a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
19,00€

Základy elektronického obchodovania

Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,50€
23,28€

Diagnostika parametrov prevádzkovej spôsobilosti vozoviek

, EDIS (2012)

Cestná komunikácia je budovaná s cieľom zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel. To, do akej miery je komunikácia schopná plniť túto úlohu závisí od mnohých faktorov, ktoré súvisia jedna Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,50€
18,53€

Navrhovanie procesov údržby

Súčasné trendy v prevádzke strojov a zariadení (všeobecne zložitých technických zariadení), vo výrobnej a prevádzkovej praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
61,60€
58,52€

Mechanizácia a automatizácia poštových a logistických procesov

Publikácia je určená pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo o problematike spracovania listových a balíkových zásielok na rôznych mechanizačných zariadeniach... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,70€
7,32€

Technológia a automatizácia pošty

Publikácia približuje pojmový aparát technologických poštových systémov, predstavuje súčasné portfólio poštových služieb a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,30€
25,94€

Cvičenia z biografistiky

Biografia (biografistika, biografistické štúdie, životopisy) patrí medzi základné historické vedecké disciplíny, spoločne s... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,10€
10,55€