📚 Späť do školy so super zľavou!

EDIS

Našli sme 429 titulov

Financie

Katarína Repková, EDIS (2016)
zbierka príkladov

Vysokoškolská učebnica je praktickým doplnením vysokoškolskej učebnice Financie a finančné riadenie. Na pochopenie riešených príkladov sú vyžadované vedomosti z tejto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,55€
20,47€

Finančné účtovníctvo I

Miriam Jankalová, EDIS (2017)
účtové triedy 0,1,2

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,75€
18,76€

Konštruovanie 1

Jednotlivé časti skrípt boli využívané pri výučbe premetov Konštruovanie na PC a tvorba technickej dokumentácie a Projekt z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,35€
11,73€

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Učebnica sa venuje analýze kmitov, mechanického a elektromagnetického vlnenia a ich využitia v medicíne. V jednotlivých kapitolách sa vychádza z teoretických základov problematiky a opisuje sa využitie príslušných disciplín v lekárskej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€

Stav matematickej gramotnosti študentov prvého ročníka vysokých škôl technického smeru po školskej reforme

Matematika je krásna a tajomná. Sprevádza nás na každom kroku od útleho detstva. Spoločenské požiadavky na rozvoj matematického myslenia sa neustále zvyšujú a preto rastú aj nároky nielen na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€
16,06€

Ekonomika železničnej dopravy

Anna Dolinayová, Eva Nedeliaková, Eva Brumerčíková, EDIS (2017)
Hospodárenie železničných podnikov

Konkurencieschopnosť železničnej dopravy je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej dopravnej politiky a diskusii na medzinárodných, národných a regionálnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,90€
22,71€

Základy marketingu I.

Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej) politiky podniku, ktorá má za úlohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
5,31€
4,41€

Zabezpečovacia letecká technika

Andrej Novák, Zdeno Žilka, EDIS (2001)
Cvičenia

Letecká doprava a letectvo vôbec je jedna z mála ľudských činností, v ktorých sa tak rýchlo a v takej miere uplatňujú najnovšie vedecké poznatky a nové technológie. Možno je táto skutočnosť spôsobená už samotnou podstatou lietania, kde akýkoľvek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,59€
4,27€

Metódy zobrazovania

Darina Stachová, EDIS (2014)
Skriptá Metódy zobrazovania pre študijný odbor Geodézia a kartografia obsahujú texty, ktoré tvoria súčasť prednášok z tohto...

Skriptá Metódy zobrazovania pre študijný odbor Geodézia a kartografia obsahujú texty, ktoré tvoria súčasť prednášok z tohto predmetu pre študentov na bakalárskom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,31€
11,69€

Mechanika v železničnej doprave

Mechanika v železničnej doprave je vedeckotechnická disciplína, ktorá na základe fyzikálnych zákonov skúma závislosti pohybu koľajového vozidla od pôsobiacich síl, prejdenej dráhy a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
19,00€

Manažment rizika v podniku

Vo vysokoškolskej učebnici Manažment rizika v podniku je spracovaná problematika manažmentu rizika v podniku so zameraním na riziká ohrozujúce všetky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,70€
18,72€

Cestné a miestne komunikácie

Publikácia poskytuje základné informácie o pozemných komunikáciách, o rozvoji cestnej siete na našom území, o význame cestných spojení pre rozvoj spoločnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,19€
27,73€

Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku

Milan Kubina, Viliam Lendel, EDIS (2019)
Odpovede na teoretické a praktické otázky uplatňovania riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku

Vedecká monografia Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,40€
12,73€

Mechanizácia a automatizácia poštových a logistických procesov

Publikácia je určená pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo o problematike spracovania listových a balíkových zásielok na rôznych mechanizačných zariadeniach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
7,32€

Diagnostika parametrov prevádzkovej spôsobilosti vozoviek

, EDIS (2012)

Cestná komunikácia je budovaná s cieľom zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel. To, do akej miery je komunikácia schopná plniť túto úlohu závisí od mnohých faktorov, ktoré súvisia jedna Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,50€
18,53€

Časové plánovanie

Juraj Šrámek, EDIS (2014)
Skriptá Časové plánovanie - návody na cvičenia sú určené najmä študentom študijného programu Technológia a manažment stavieb...

Skriptá Časové plánovanie - návody na cvičenia sú určené najmä študentom študijného programu Technológia a manažment stavieb ako pomôcka k predmetom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,85€
9,36€

Chronopsychologické aspekty učenia

Vedecká monografia kvantitatívne analyzuje, zhodnocuje vzťah medzi biologickým rytmom a preferovaným časom práce - učenia sa... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,60€
30,02€

Objektivizácia interakčných a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo - vozovka - horninové prostredie

Vedecká monografia sa prioritne venuje kvantifikácii, hodnoteniu a analýze mechanického kmitania vozidiel vyvolaného ich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,50€
27,08€

Navrhovanie procesov údržby

Súčasné trendy v prevádzke strojov a zariadení (všeobecne zložitých technických zariadení), vo výrobnej a prevádzkovej praxi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
61,60€
58,52€

Cvičenia z biografistiky

Biografia (biografistika, biografistické štúdie, životopisy) patrí medzi základné historické vedecké disciplíny, spoločne s... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,10€
10,55€