Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Knihy vydavateľstva EDIS

Našli sme 610 titulov

Matematické princípy prírodnej filozofie

Isaac Newton, EDIS (2023)

Prvýkrát má slovenská verejnosť možnosť čítať „bibliu klasickej fyziky“ – Matematické princípy prírodnej filozofie Isaaca Newtona v rodnom jazyku. Už v čase vzniku bola kniha považovaná za výnimočné dielo a história jeho hodnotu len potvrdila.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
56,00€
30,70€

Komunikačné techniky

Vysokoškolská učebnica s názvom Komunikačné techniky poskytuje čitateľovi základné vedomosti z oblasti komunikačných zručností potrebných pre manažérsku prácu na všetkých stupňoch riadenia ako aj pre rozvoj osobnosti človeka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,88€
32,19€

Krivky a krivkové integrály

Krivky a krivkové integrály

Ján Šimon, EDIS (2020)

Diferenciálna geometria kriviek, rovnako ako teória krivkového integrálu, sú prekrásne partie matematiky. Mohlo by sa zdať, že sú to témy, ktoré sú tak abstraktné a zložité, že patria do rúk výlučne len univerzitným matematikom.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
59,60€

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Monografia Temporálne databázy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike databázových technológií a spracovaniu dát s ohľadom na čas vo svojej pedagogickej práci, ale aj v oblasti výskumu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
32,34€

Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov

Vysokoškolská učebnica obsahuje komplexný pohľad na fyzickú ochranu objektov. Obsahuje poznatky z oblasti platného práva, metód, foriem, postupov a prostriedkov oblasti fyzickej ochrany objektov pre potreby bezpečnostného manažmentu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
30,77€

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v záchranných službách

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v záchranných službách

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá pri každej pracovnej činnosti a pri akejkoľvek ľudskej činnosti vôbec. Dvojnásobne to platí aj pri práci hasiča záchranára. Dôležité je, aby sa zo záchranára nestal zachraňovaný.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
25,41€

Tvárnenie v aplikáciách a príkladoch

Tvárnenie v aplikáciách a príkladoch

V tejto učebnici sú zaradené výhradne riešené príklady. Takisto sa venujeme opakovaniu toho, čo by sme už mali vedieť z predošlého štúdia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,56€

Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry

Vydanie skrípt s názvom Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry bolo motivované viacerými dôvodmi. Prvým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,50€
12,83€

Environmentálna ekonomika a manažment

Environmentálna ekonomika a manažment

Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,97€

Databázové systémy - 2.diel

Vysokoškolská učebnica Databázové systémy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike databázových technológií a spracovaniu dát vo svojej pedagogickej práci, ale aj v oblasti výskumu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,00€
21,85€

Základy štatistiky pre inžinierov

Predkladané skriptá sú určené predovšetkým študentom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ale môžu poslúžiť aj všetkým, ktorí chcú zvládnuť základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,70€
10,17€

Riadenie elektrických pohonov

Táto vysokoškolská učebnica predstavuje problematiku riadenia elektrických pohonov s kaskádnou štruktúrou tak, aby záujemca o túto oblasť pochopil základné princípy a spojitosti.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
31,85€
30,26€

Manažérska informatika II

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku informačných systémov, ako aj projektantom a manažérom projektov zameraných na informačné systémy. Je rozdelená do troch častí a dvanástich kapitol. Prvá časť je venovaná problematike Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
27,23€
25,87€

Technika exploatácie ložísk

Jozef Pilc, EDIS (2019)

Poslaním tejto publikácie je zhrnúť poznatky o efektívnom používaní valivých ložísk, či poskytnúť konštruktérom podrobnejšie informácie pre vytvorenie účelnej konštrukcie uloženia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,25€
16,39€

Inovačný manažment

Inovačný manažment

Inovácie boli súčasťou civilizácie od jej prvopočiatku, aj keď pojem „inovácia“ bol definovaný až v dvadsiatom storočí. Je v tom istá symbolika, pretože v posledných desaťročiach, a najmä rokoch, sme svedkami obrovskej dynamizácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,33€

Manažment verejnej správy - prečítaná (bazár kníh)

Učebný text má študentom poskytnúť základné informácie o úlohe, štruktúre a činnosti verejnej správy. Verejná správa je kategória, ktorá vyjadruje sústavu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,49€
13,32€

Bezpečnostné aspekty lodnej prepravy

Bezpečnostné aspekty lodnej prepravy

Publikácia sa zaoberá problematikou bezpečnosti námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
33,88€

Elektrické stroje 2. Jednosmerné stroje

Elektrické stroje 2. Jednosmerné stroje

Táto učebnica je jednou z troch vysokoškolských učebníc, ktoré sú zamerané na základné princípy, vlastnosti, konštrukčné usporiadanie, prevádzkové charakteristiky elektrických strojov, najmä transformátorov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
30,80€

Elektrické stroje 3. Striedavé točivé elektrické stroje

Elektrické stroje 3. Striedavé točivé elektrické stroje

Táto učebnica je jednou z troch vysokoškolských učebníc, ktoré sú zamerané na základné princípy, vlastnosti, konštrukčné usporiadanie, prevádzkové charakteristiky elektrických strojov, najmä transformátorov, jednosmerných strojov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
46,20€

Korózne vlastnosti vybraných kovov v podmienkach ich používania

Korózne vlastnosti vybraných kovov v podmienkach ich používania

Publikácia Korózne vlastnosti vybraných kovov v podmienkach ich používania je vysokoškolská učebnica určená na štúdium základov koróznych procesov a protikoróznej ochrany kovov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
29,26€