Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

EDIS

Našli sme 355 titulov

Matematika 2 (Vojtech Bálint) [SK]

EDIS (2015)
Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od...

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, cez... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,70€
7,32€

Tenzorový počet pre technikov

Učebnica Tenzorový počet pre technikov má prednostne za úlohu utvrdiť a takisto doplniť tie časti z matematiky, ktoré spoľahlivo dokážu pomôcť pri riešení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,10€
15,30€

Účtovníctvo podnikateľov II

Martina Paliderová, EDIS (2019)
Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,50€
19,47€

Matematika 1 (Vojtech Bálint)

EDIS (2015)
Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od...

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, premenných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,54€
9,60€

Podnikový controlling (Oľga Poniščiaková)

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,90€
16,60€

Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy (Pat

Patrik Bohm, EDIS (2017)

Táto učebná pomôcka je primárne určená uchádzačom o štúdium na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,60€
5,21€

Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zaria... (Miroslav Gutten)

Miroslav Gutten, EDIS (2011)
Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky...

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,30€
14,23€

Bezpečnostné systémy

Tomáš Loveček, Ladislav Mariš, Anton Šiser, EDIS (2018)
Plánovanie a projektovanie systémov ochrany objektov

Vysokoškolská učebnica vychádza z teoreticko-metodologických východísk ochrany osôb a majetku publikovaných vo vedeckej monografii Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,80€
27,36€

Dopravné inžinierstvo - Organizácia a riadenie dopravy

Jozef Paľo, Jana Kapčuljaková, Ľubomír Černický, EDIS (2019)
Návody na cvičenia

Študenti štúdijného programu cestná doprava abslovujú tento predmet v druhom ročníku inžinierskeho štúdia. Počas cvičení na základe zadefinivaných vstupných údajov navrhujú geometrické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,60€
17,67€

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa... (Jozef Gnap)

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa... (Jozef Gnap)

Jozef Gnap, Miloš Poliak, EDIS (2016)
Aktualizované vydanie k 1.2.2016 Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v...

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univezite v Žiline na doplnenie učebných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
37,20€

Strategický manažment (Štefan Hittmár) [SK]

Strategický manažment (Štefan Hittmár) [SK]

Hlavným poslaním tejto vysokoškolskej učebnice je obohatiť informačnú a poznatkovú základňu v problematike dlhodobého riadenia systémov spoločenskoekonomických v strategickom manažmente. Je určená najmä pre vzdelávanie študentov Žilinskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,15€

Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov

Eva Škorvagová, EDIS (2016)
Preventívny program

Publikácia integruje základné empirické poznatky a súčasné názory v problematike preventívnej a intervenčnej činnosti školského psychológa v kontexte sociálno-patologických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,40€
21,28€

Variátory Prevody s plynulou zmenou otáčok (Ladislav Málik) [SK]

Ladislav Málik, Slavomír Hrček, EDIS (2014)
Publikácia je zameraná na efektívne navrhovanie a konštruovanie prevodových mechanizmov s plynulou a stupňovou zmenou...

Publikácia je zameraná na efektívne navrhovanie a konštruovanie prevodových mechanizmov s plynulou a stupňovou zmenou rýchlosti a optimálne využitie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
33,85€
32,16€

Diagnostika strojov a zariadení

Cieľom učebnice je umožniť nielen študentom ale aj odbornej verejnosti a ďalším záujemcom, ktorí pôsobia v technických odboroch ako je konštrukcia, výroba, servis, opravárenstvo, logistika a iné orientovať sa v problematike vybraných metód hodnotenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,49€
19,99€

Polymérne konštrukčné materiály

Polymérne konštrukčné materiály

Polymérne konštrukčné materiály zaznamenávajú v súčasnej dobe obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na ich cenu, vlastnosti technológie výroby a spracovania nahráczajú stále viac a viac klasické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,00€

Stavebné materiály Návody na cvičenia (Miroslav Brodňan)

Miroslav Brodňan, Alena Čavojcová, Jozef Jošt, EDIS (2015)
V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj...

V súčasnom stavebníctve sa používajú materiály tradičné, ktoré sa na základe skúseností využívajú už celé generácie, ale aj novodobé, vyrobené na základe nových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,85€
9,36€

Železničná dopravná prevádzka (Jozef Gašparík) [SK]

Železničná dopravná prevádzka (Jozef Gašparík) [SK]

, EDIS (2015)
Základy železničnej dopravy Vysokoškolská učebnica podáva prierez všetkými aspektmi železničnej dopravnej prevádzky,...

Vysokoškolská učebnica podáva prierez všetkými aspektmi železničnej dopravnej prevádzky, počnúc stručnou históriou vývoja železničnej dopravy vo svete a na Slovensku, vzťahmi na železničnom trhu v súčasnosti, konštrukčným riešením železničnej trate... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,10€

Meranie a modelovanie elektrických strojov (Kolektív autorov) [SK]

EDIS (2014)
Čitatelia v tejto učebnici nájdu metódy merania elektrických strojov na učrenie ich vlastností a prvkov ich náhradných...

Čitatelia v tejto učebnici nájdu metódy merania elektrických strojov na učrenie ich vlastností a prvkov ich náhradných schém. Potom nasleduje zostavenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,40€
14,32€

Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch

S nárastom používania bezdrôtových technológií v oblasti riadenia priemyselných a dopravných procesov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálna problematika použitia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,20€
16,00€

Poruchy budov (Pavol Ďurica)

Pavol Ďurica, EDIS (2012)
Diagnostika a sanácia

Cieľom publikácie je prispieť k snahe o predchádzanie poruchám, pri ich vzniku byť námetom na ich diagnostiku a napomôcť pri... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,80€
27,36€