Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Knihy autora Jaroslav Ivor

Našli sme 26 titulov

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,05€

Trestné právo hmotné II

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
36,30€
32,67€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
32,70€
29,43€

Trestné právo hmotné I

Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
32,70€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
32,70€

Trestné právo Európskej únie

Jaroslav Ivor, , Eurokódex (2013)
Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali...

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,00€
27,30€

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok) - prečítaná (bazár kníh)

Jaroslav Ivor, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Druhé, doplnené a prepracované vydanie Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva...

Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
37,00€
20,35€

Kriminalistika

Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných snáh a vedecko-pedagogickej činnosti členov autorského kolektívu, ktorí sa zaoberajú skúmaním predmetu kriminalistiky ako teoretickej a aplikačnej vedy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,50€
19,80€

Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

Jaroslav Ivor, , Aleš Čeněk (2013)
Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných...

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
41,83€
36,10€

Trestné právo hmotné I.

Trestné právo hmotné I.

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v...

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,90€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,79€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2015)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,30€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2016)
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných...

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,50€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
2. vydanie Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po...

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,90€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,10€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,10€

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)

Jaroslav Ivor, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Druhé, doplnené a prepracované vydanie Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva...

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
37,00€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🍎 Vypredané
30,30€

Zaistenie osôb v trestnom konaní

Zaistenie osôb v trestnom konaní

Publikácia obsahuje podrobný rozbor inštitútu zaistenia osoby, ktorý je upravený jednak v medzinárodných dokumentoch a jednak v našom Trestnom poriadku. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,64€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€