Bazár kníh za najsuper ceny!

Jaroslav Ivor

Našli sme 24 titulov

Trestné právo hmotné I

Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,70€

Trestné právo hmotné II

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
36,30€
32,67€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,05€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€
29,43€

Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

Jaroslav Ivor, , Aleš Čeněk (2013)
Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných...

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
41,83€
40,49€

Trestné právo Európskej únie

Jaroslav Ivor, , Eurokódex (2013)
Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali...

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
36,00€
32,40€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,10€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,10€

Trestné právo hmotné II.

Trestné právo hmotné II.

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,30€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2015)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,30€

Od zločinu k trestu

Od zločinu k trestu

Jaroslav Ivor, Eurokódex (2012)
Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych...

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,99€

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,38€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Jaroslav Ivor, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Druhé, doplnené a prepracované vydanie Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením...

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
37,00€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🍎 Vypredané
30,30€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
2. vydanie Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po...

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,90€

Trestné právo procesné II

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe...

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
39,90€

Trestné právo hmotné I.

Trestné právo hmotné I.

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v...

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,90€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)

Jaroslav Ivor, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Druhé, doplnené a prepracované vydanie Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva...

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
37,00€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,79€