❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Trestné právo Európskej únie - Jaroslav Ivor,

Trestné právo Európskej únie

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,00€
Zľava 7%
33,48€

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo.
Monografia pozostáva zo štyroch častí, každá časť je členená na samostatné kapitoly.
V prvej časti autori vymedzujú základné metodologické východiská. Pokúsili sa zadefinovať pojem a systém trestného práva Európskej únie. Venujú sa procesu europeizácie trestného práva a vplyvu prijatia Lisabonskej zmluvy na problematiku trestného práva a fragmentom všeobecnej časti trestného práva hmotného.
V druhej časti sa venujú problematike „euro zločinov“ vymedzených predovšetkým v čl. 83 ZFEÚ.
Tretia časť sa zaoberá inštitútmi trestného práva procesného. Autori sa venujú základným procesným právam v rámci práva Európskej únie, postaveniu obetí trestných činov, spolupráci v trestných veciach medzi členskými štátmi, najmä európskemu zatýkaciemu rozkazu, príkazu na zaistenie majetku a dôkazu, vzájomnému uznávaniu rozsudkov v trestných veciach, kreovaniu či fungovaniu spoločných vyšetrovacích tímov, resp. iným formám spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie.
V poslednej časti sú charakterizované orgány koordinujúce policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, predovšetkým Eurojust, Siete justičnej spolupráce v trestných veciach, Europol a OLAF.
V rámci uvedených kapitol autori naznačujú perspektívy ďalšieho vývoja v jednotlivých oblastiach a predstavujú úvahy de lege ferenda vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 155×215 mm ISBN: 9788081550171 Počet strán: 888 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách