Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Libor Klimek

Našli sme 13 titulov

Európske právo

Tretie, doplnené a rozšírené vydanie učebnice o práve Európskej únie pripravil kolektív renomovaných autorov. Aktualizácia učebnice odráža proces toho, ako sa Európska únia za posledné roky zmenila. Učebnica kladie veľký dôraz .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,50€
23,37€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2024)
v konání o európskom zatýkacom rozkaze

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,00€
21,85€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v trestných veciach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,20€
14,60€

Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní o európskom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,94€
5,09€

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2022)
spojená s odňatím slobody v Európskej únii. Komentár

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí je vnútroštátnou právnou úpravou SR, ktorá sa aplikuje pri styku s cudzinou, a to hlavne v prípade uznania a výkonu trestu odňatia slobody... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,80€
24,90€

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2020)
vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok

Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing), neoprávneného zverejňovania dôverných informácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,80€
16,50€

Judikatúra Najvyššieho súdu SR

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2018)
v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Samotné znenie zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze je často nejasné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,05€
3,50€

Základy trestného práva Európskej únie

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2017)
Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej...

Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike. Keďže obsahuje aj kritické pohľady, mohla by niesť názov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,30€
20,80€

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona je jeho zdanlivá „cudzosť“. Tento zákon sa vymyká klasickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,30€
35,10€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,85€

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Jozef Záhora, Květoň Holcr, Libor Klimek, Wolters Kluwer (2016)
Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí...

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

Bystrík Šramel, Libor Klimek, Wolters Kluwer (2017)
Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného...

Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného priestoru. Tento mechanizmus sa počas dlhých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,94€

Kriminológia

Kriminológia

Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality, možnosti jej minimalizovania a p Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,70€