🎬Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka

Libor Klimek

Našli sme 9 titulov

Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní o európskom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
17,10€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v trestných veciach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,31€
21,68€

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr, Wolters Kluwer (2016)
Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí...

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,80€
11,21€

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2020)
vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok

Zneužívanie trhu (angl. market abuse) je pojem, ktorý zahŕňa neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií (angl. insider dealing), neoprávneného zverejňovania dôverných informácií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€

Základy trestného práva Európskej únie

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2017)
Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej...

Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike. Keďže obsahuje aj kritické pohľady, mohla by niesť názov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,00€
21,85€

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona je jeho zdanlivá „cudzosť“. Tento zákon sa vymyká klasickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
82,50€
78,38€

Judikatúra Najvyššieho súdu SR

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2018)
v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Samotné znenie zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze je často nejasné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,30€
11,69€

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

Libor Klimek, Bystrík Šramel, Wolters Kluwer (2017)
Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného...

Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného priestoru. Tento mechanizmus sa počas dlhých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,00€
17,10€

Kriminológia

Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality, možnosti jej minimalizovania a p Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
27,62€