🎬Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka

Peter Vojčík

Našli sme 10 titulov

Občianske právo hmotné

Občianske právo hmotné

Peter Vojčík, Aleš Čeněk (2021)
1.+2. diel, 3. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
44,55€

Právo duševného vlastníctva

Peter Vojčík, , Aleš Čeněk (2014)
Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje...

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,60€
24,74€

Základy práva

Základy práva

Peter Vojčík, , Enigma (2017)
Pre stredoškolákov, mladých manažérov a podnikateľov

Nové, upravené a doplnené vydanie úspešnej knihy vyjde v polovici júna. Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
41,83€

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,56€

Základy práva

Základy práva

Peter Vojčík, , Enigma
Pomôcka pre stredoškolákov, mladých manažérov a podnikateľov

Prehľad občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, správneho, trestného, medzinárodného, finančného, daňového a európskeho práva a práva životného prostredia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Právo priemyselného vlastníctva

Právo priemyselného vlastníctva

Význam priemyselného vlastníctva po roku 1989 vzrástol a v tejto spojitosti sa kladú naliehavé a časté otázky na úroveň právnej úpravy. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,26€

Občianske právo hmotné

Občianske právo hmotné

Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,43€

Občiansky zákonník

Peter Vojčík, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka,...

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€
13,95€

Občiansky zákonník

Občiansky zákonník

Peter Vojčík, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Druhé, doplnené a prepracované vydanie Vydavateľstvo IURA EDITION vydáva od roku 1997 Občiansky zákonník s vysvetlivkami...

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Vydavateľstvo IURA EDITION vydáva od roku 1997 Občiansky zákonník s vysvetlivkami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
40,50€