Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Právo priemyselného vlastníctva - Peter Vojčík

Právo priemyselného vlastníctva


🍎 Vypredané
18,26€

   Priemyselné vlastníctvo je jednou z oblastí, ktorá zaujíma nielen odbornú verejnosť na Slovensku, ale aj v štátoch Európskej únie. Význam priemyselného vlastníctva po roku 1989 vzrástol a v tejto spojitosti sa kladú naliehavé a časté otázky na úroveň právnej úpravy. Náležitá právna úprava však predpokladá solídne teoretické základy, analýzu jednotlivých prvkov priemyselného vlastníctva, jeho platnej právnej úpravy a rozbor praktických skúseností pri aplikácii práva vo sfére priemyselného vlastníctva.
Autor sa v publikácii venuje teórii i praxi priemyselného vlastníctva. Najprv formuluje jednotlivé pojmy ako základ kvalitnej legislatívy, zákonnej interpretácie platného právneho stavu a správneho používania platných právnych noriem. Základné metodické problémy spojené s právnou úpravou rieši v kontexte platného právneho stavu s prihliadnutím aj na medzinárodné zmluvy a dohody. Monografia je vhodne doplnená o časti venujúce sa právnej pragmatike, súdnej a inej právnej ochrane predmetov priemyselného vlastníctva s konkrétnymi návodmi ako postupovať v konaniach pred orgánmi ochrany práva priemyselného vlastníctva.
Publikácia je určená širokej právnickej verejnosti a ako prvá kniha svojho druhu v slovenskej právnickej spisbe obohatí knižnicu sudcu, úradníka štátnej správy, advokáta, komerčného právnika, študenta, ako aj každého, koho zaujíma priemyselné vlastníctvo ako nevšedná oblasť ludského poznania.

Jazyk: slovenský Rozmer: neuvedený Počet strán: 460 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách