Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Mojmír Mamojka

Našli sme 11 titulov

Obchodné právo II.

Mojmír Mamojka, C. H. Beck SK (2023)
Obchodné záväzkové vzťahy

Komplexná, moderne spracovaná a praktická učebnica vytvorená autorským kolektívom odborníkov predstavuje dielo, ktoré vďaka jeho praktickému zameraniu využijú nielen študenti právnických fakúlt, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
55,00€
49,50€

Obchodné právo I.

Mojmír Mamojka, C. H. Beck (2021)
Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva

Autorský kolektív odborníkov na obchodné právo vytvoril komplexne spracované odborné dielo, ktoré využijú nielen študenti práva, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o oblasť práva obchodných spoločností a družstva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
50,00€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€

Hospodárske právo 2. diel

Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako príprava na pochopenie právnych inštitútov spojených s reguláciou konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia fyzických osôb a verejného obstarávania sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,31€
20,98€

Hospodárske právo 1.diel

V učebnici hospodárskeho práva sa študentom práva predkladá výklad tých právnych predpisov, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, obchodnými vzťahmi a majú prevažujúci verejnoprávny charakter, vo výraznejšej miere premietajú vo svojich právnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,60€
15,84€

Ekvivalencia práv a povinností spoločníka

Mojmír Mamojka, VEDA (2008)
v spoločnosti s ručeným obmedzením

Publikácia analyzuje efektivitu interných vzťahov a ekvivalenciu ich prvkov v spoločnosti s ručením obmedzeným ako podnikateľom celku a zároveň porovnáva teoretickú a praktickú rozhodovaciu integritu. Prezentuje aj teoretickejší pohľad prevažne na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,30€
8,00€

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne rozkolísanej a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých právnych inštitútov.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
55,00€
53,60€

Obchodný zákonník - Veľký komentár

Obchodný zákonník - Veľký komentár

Mojmír Mamojka, Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€

Teória a prax v obchodnom práve

Teória a prax v obchodnom práve

Cieľom publikácie je oboznámiť študentov s najfrekventovanejšími teoretickými východiskami a zároveň praktickými riešeniami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,15€

Obchodný zákonník - Veľký komentár

Obchodný zákonník - Veľký komentár

Mojmír Mamojka, , Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
105,00€

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Mojmír Mamojka, Wolters Kluwer (2014)
Cieľom publikácie „Zmluvné umenie v obchodnom práve“ je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva...

Cieľom publikácie Zmluvné umenie v obchodnom práve je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva priblížiť čitateľovi problematiku uzatvárania zmlúv a zabezpečovacích inštitútov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,40€