🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Vysoká škola Danubius

Našli sme 107 titulov

Cvičebnica anglického jazyka

Cvičebnica anglického jazyka

Jana Spálová, Vysoká škola Danubius (2011)
Úroveň B1, B2

Sprievodca gramatikou anglického jazyka. Cvičebnica ponúka 12 kapitol s možnosťou doplňovania správnych odpovedí. Cvičebnica... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,70€

Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 28. septembra 2010 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Zborník obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,80€
6,32€

Základy psychológie

Študijné texty pre študentov sociálnej práce a príbuzných študijných odborov - 2. vydanie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,00€
15,20€

Európa a Európske právo

2. doplnené a rozšírené vydanie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
39,30€
37,34€

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie

Táto monografia je podnetným príspevkom k riešeniu dnes tak veľmi aktuálnej problematiky osvojovania odbornej slovnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,70€

Acta Iuridica Sladkoviciensia XIII.

Vysoká škola Danubius (2018)
Právnické štúdie

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,90€
11,07€

Osobnosti sociálnej práce

Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
14,79€

Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní

Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,54€
12,59€

Problémy marketingu vo verejnom sektore

Autor sa snažil v tejto publikácii systematicky analyzovať problematiku možnej aplikácie marketingových prístupov v nekomerčnej sfére, t.j. vo verejnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,63€
18,26€

Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 13.5.2011. Zborník obsahuje 12 príspevkov. Viacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,31€
8,66€

Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Alena Pauličková, , Vysoká škola Danubius (2009)
International recovery of tax oustanding

Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,49€
9,76€

Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry

Predstavovaná encyklopédia prináša predovšetkým slovenské (ale aj české, nemecké a anglické) práce Mikuláša Nevrlého v priereze viac ako pol storočia jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,30€
18,88€

Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,70€
7,16€

Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií

Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií

Autori spracovali komplexnú problematiku viacerých zložitých okruhov z oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,70€

Finančné právo v zjednotenej Európe I.

Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie. Obsahuje 12 príspevkov. Právne vzťahy s finančným obsahom existovali už v antických otrokárskych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,46€
7,87€

Rímsko-právne kauzy

Rímsko-právne kauzy

Pavol Judiak, Ivan Haramia, Vysoká škola Danubius (2010)
Prírady z vecného a záväzkového práva

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,70€

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov

Predkladaná práca sa zameriava na dôležitosť zručnosti počúvania s porozumením pri osvojovaní si odbornej slovnej zásoby.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,70€

Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník obsahuje 12 príspevkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,20€
12,28€

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,70€

Svetový deň sociálnej práce IV.

Podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia. Zborník z vedeckej konferencie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,90€
12,00€