Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Vysoká škola Danubius

Našli sme 122 titulov

Praktické prípady z práva Európskej únie

Vysokoškolská výuka Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
17,99€
15,30€

Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník obsahuje 12 príspevkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,20€
11,80€

Problémy marketingu vo verejnom sektore

Autor sa snažil v tejto publikácii systematicky analyzovať problematiku možnej aplikácie marketingových prístupov v nekomerčnej sfére, t.j. vo verejnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
19,63€
17,60€

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie

Táto monografia je podnetným príspevkom k riešeniu dnes tak veľmi aktuálnej problematiky osvojovania odbornej slovnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
1,70€
1,50€

Finančné právo v zjednotenej Európe I.

Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie. Obsahuje 12 príspevkov. Právne vzťahy s finančným obsahom existovali už v antických otrokárskych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,46€
7,60€

Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 13.5.2011. Zborník obsahuje 12 príspevkov. Viacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,31€
8,30€

Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Alena Pauličková, , Vysoká škola Danubius (2009)
International recovery of tax oustanding

Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,49€
9,40€

Acta Iuridica Sladkoviciensia XIII.

, Vysoká škola Danubius (2018)
Právnické štúdie

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,90€
10,70€

Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného

Rastislav Funta, Vysoká škola Danubius (2021)
2. doplnené a rozšírené vydanie

Študijná literatúra Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
26,27€
22,70€

Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry

Predstavovaná encyklopédia prináša predovšetkým slovenské (ale aj české, nemecké a anglické) práce Mikuláša Nevrlého v priereze viac ako pol storočia jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
20,30€
18,10€

Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní

Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,54€
11,80€

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov

Predkladaná práca sa zameriava na dôležitosť zručnosti počúvania s porozumením pri osvojovaní si odbornej slovnej zásoby.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
1,70€

Osobnosti sociálnej práce

Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
17,00€
15,10€

Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,70€
6,80€

Cezhraničná spolupráca štátov V4

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,32€
9,19€

Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia –... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,48€
8,50€

Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku

Zborník z konferencie. (2007) Je rozdelený do piatich kapitol 1. Teoreticko-metodologické aspekty exklúzie. 2. Nástroje na elimináciu a zmiernenie sociálneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,70€
6,90€

Aktuálne problémy pracovného práva a sociálnej legislatívy po novele zákonníka práce

Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej v dňoch 27. – 28. októbra 2011 zameranej na problémy pracovného práva vzhľadom na novelu (resp. novely) zákonníka práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,40€
3,00€

Hranice domova

Vasko Kusín, Petronela Šebestová, Monika Mačkinová, Vysoká škola Danubius (2022)
Filozoficko-antropologické a sociálno-politické aspekty

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
44,50€
39,79€

Politika rodovej rovnosti

Zuzana Kulašiková, Vysoká škola Danubius (2008)
Úvod do teórie politiky rodovej rovnosti

Publikácia venovaná problematike rodovej politiky, teda problematike, ktorá v našich podmienkach nie je systematicky rozpracovaná. Autorka rozoberá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,12€
7,31€