👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Vysoká škola Danubius

Našli sme 112 titulov

Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného

Rastislav Funta, Vysoká škola Danubius (2021)
2. doplnené a rozšírené vydanie

Študijná literatúra Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,27€
24,43€

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Alena Pauličková, , Vysoká škola Danubius (2009)
International recovery of tax oustanding

Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,49€
9,76€

Rímsko-právne kauzy

Rímsko-právne kauzy

Pavol Judiak, Ivan Haramia, Vysoká škola Danubius (2010)
Prírady z vecného a záväzkového práva

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Finančné právo v zjednotenej Európe I.

Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie. Obsahuje 12 príspevkov. Právne vzťahy s finančným obsahom existovali už v antických otrokárskych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,46€
7,87€

Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií

Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií

Autori spracovali komplexnú problematiku viacerých zložitých okruhov z oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, ale... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník obsahuje 12 príspevkov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,20€
12,28€

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov

Predkladaná práca sa zameriava na dôležitosť zručnosti počúvania s porozumením pri osvojovaní si odbornej slovnej zásoby.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie

Táto monografia je podnetným príspevkom k riešeniu dnes tak veľmi aktuálnej problematiky osvojovania odbornej slovnej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,70€

Acta Iuridica Sladkoviciensia XIII.

Vysoká škola Danubius (2018)
Právnické štúdie

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
11,07€

Osobnosti sociálnej práce

Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,00€
15,81€

Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní

Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,54€
12,59€

Problémy marketingu vo verejnom sektore

Autor sa snažil v tejto publikácii systematicky analyzovať problematiku možnej aplikácie marketingových prístupov v nekomerčnej sfére, t.j. vo verejnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,63€
18,26€

Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry

Predstavovaná encyklopédia prináša predovšetkým slovenské (ale aj české, nemecké a anglické) práce Mikuláša Nevrlého v priereze viac ako pol storočia jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,30€
18,88€

Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,70€
7,16€

Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 13.5.2011. Zborník obsahuje 12 príspevkov. Viacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,31€
8,66€

Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 29. - 30. september 2015... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,50€
33,02€

Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia –... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,48€
8,82€

Aktuálne problémy pracovného práva a sociálnej legislatívy po novele zákonníka práce

Zborník príspevkov z odbornej konferencie konanej v dňoch 27. – 28. októbra 2011 zameranej na problémy pracovného práva vzhľadom na novelu (resp. novely) zákonníka práce... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,40€
3,16€

Acta iuridica Sladkoviciensia XII.

Ďalšie vydanie zborníka právnických štúdií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,30€
11,44€