Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Miroslav Daniš

Našli sme 11 titulov

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti (Vilam Kratochvíl, Miroslav Daniš)

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti (Vilam Kratochvíl, Miroslav Daniš)

Viliam Kratochvíl, Miroslav Daniš, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby...

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,90€

Vademékum študenta vysokej školy (Miroslav Daniš, Petronela Šebestová)

Publikácia je určená predovšetkým pre študentov, ale aj pre vysokoškolských pedagógov. Hlavným zámerom vydania publikácie je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,91€

Dejiny Azerbajdžanu (Miroslav Daniš, Lukáš Rybár)

Miroslav Daniš, Lukáš Rybár, Vysoká škola Danubius (2014)
Autori monografie predstavujú čitateľom možno niečo exotické, ale najmä poučné, príkladné a veľmi bohaté dejiny jedného z...

Autori monografie predstavujú čitateľom možno niečo exotické, ale najmä poučné, príkladné a veľmi bohaté dejiny jedného z národov, ktorý sa usiloval a usiluje presadiť na mape našej planéty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
37,60€
34,97€

Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Fakulty práva Janka Jesenského. Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,46€
7,87€

Úvod do štúdia dejín východnej Európy I. stredovek

Európska civilizácia sa narodila v procese migračných pohybov prvého tisícročia n. l. Miešanie rás a kultúr, nové spoločenské vzťahy a tradície vymodelovali Európana do podoby, ktorej dnes podávame ruku na každom kroku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,50€
6,98€

Krehké z kameňa (Daniš Miroslav)

Miroslav Daniš, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (2016)
Prvá básnická zbierka M. Daniša (1960) Dážď stratených vyšla v roku 2002. Následne vyšli zbierky Architektúra lásky (2005),...

Krehké z kameňa je výberom toho najlepšieho z básnickej tvorby autora. Zbierka je rozdelená na šesť organických častí naprieč rokmi. Vnímavý čitateľ bude mať možnosť zdieľať autorove pocity a originálne myšlienky na tému detstva a domova, lásky k ženám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,90€
5,49€

Z tmy svetlo, zo svetla tma

Básnik a historik Miroslav Daniš vo svojej básnickej zbierke využíva špecifické možnosti klasickej japonskej poézie haiku, cyklicky umožňujúce spájať fragmentárne do celku, imaginárne s reálnym, blízke so vzdialeným, minulé s budúcim... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Ivan Franko

Miroslav Daniš, Mikuláš Nevrlý, OZ Hlbiny (2018)
Život a dielo

Ivan Franko (1856 – 1916), ukrajinský spisovateľ, vedec, prekladateľ a spoločenský dejateľ bol nezvyčajnou a zriedkavou modifikáciou ľudského ducha umocneného ukrajinským vlastenectvom a erudíciou európskeho intelektuála... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,00€
11,16€

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana (2007)
Denník z pátrania po minulosti

Cvičebnica dejepisu pre 5. ročník základnej školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Východná Európa v stredoveku

Východná Európa v stredoveku

Európska civilizácia sa narodila v procese migračných pohybov prvého tisícročia n. l. Miešanie rás a kultúr, nové spoločenské vzťahy a tradície vymodelovali Európana do podoby, ktorej dnes podávame ruku na každom kroku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,40€

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl, Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Denník z pátrania po minulosti

Denník z pátrania po minulosti je cvičebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na 23 častí podľa tematických celkov učebnice dejepisu pre 5. ročník ZŠ Stretnutie s minulosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,85€