🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl) - Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl

Dejepis (Cvičebnica pre 5. ročník základných škôl)

Denník z pátrania po minulosti


🍎 Vypredané
3,85€

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín.

Denník z pátrania po minulosti je cvičebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na 23 častí podľa tematických celkov učebnice dejepisu pre 5. ročník ZŠ Stretnutie s minulosťou.

Cvičebnica vychádza zo špecifického prípravného charakteru dejepisného vyučovania v 5. ročníku, ktorý má rozhodujúci význam pri formovaní pozitívneho vzťahu žiakov k histórii. Spája motivačné, opakovacie a utvrdzovacie didaktické aktivity do vekuprimeraného celku. Zároveň pripravuje žiakov na zvládnutie geneticko-chronologického a synchrónneho vyučovania svetových a slovenských dejín, ktoré prebieha v 6. až 9. ročníku.

Jednotlivé aktivity v cvičebnici sprístupňujú žiakom dejepisné učivo tým, že si osvoja základné historické pojmy (napr. Zahraj sa na pracovníka múzea, Čo je správne?), naučia sa orientovať v čase a priestore (napr. Vypíš z kalendára, Napíš názvy predmetov do príslušných historických období, Na časovú priamku zakresli, Utvoríte zástup?), spoznajú spôsob práce historikov pri analýze historických prameňov (Zahraj sa na detektíva–pátrača), uplatnia vlastné skúsenosti a podnety z rodinného prostredia (napr. Kam až siahajú tvoje spomienky?, Vypátraj vo svojom rodisku, Zapíš do rodokmeňa) a zopakujú a upevnia si nové vedomosti (napr. Čo má prednosť?, Vylúšti tajničku, Môžete ma predstaviť?, Vyfarbi na mape).

Štruktúra cvičebnice je prehľadná, jej súčasťou sú doplnkové ilustrácie, reprodukcie, časové priamky, krížovky, tabuľky a mapy.

Cvičebnica Denník z pátrania po minulosti bola schválená Ministerstvom školstva SR ako súčasť dejepisného vyučovania v 5. ročníku ZŠ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788071589976 Počet strán: 40 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách