🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Helena Vicenová

Našli sme 20 titulov

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,10€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Helena Vicenová, Expol Pedagogika (2017)
Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník...

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
12,60€

Chémia pre 6. a 7. ročník základnej školy a 1. a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Helena Vicenová, Expol Pedagogika (2011)
Cvičebnici sú spracované tematické celky: Chémia okolo nás a Premeny látok.Použité sú v nej texty a fotografie identické s...

Cvičebnicu autorka Helena Vicenová zostavila tak, aby plne korešpondovala s učebnicami pre 6. a 7. ročník a zároveň zohľadňovala metodiku variability... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,56€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
20,70€

Chémia pre 9. ročník  základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Helena Vicenová, Expol Pedagogika (2013)
V cvičebnici sú spracované tematické celky Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky, Deriváty...

Cvičebnica korešponduje s učebnicou pre 9. ročník. Na obálke je periodická tabuľka prvkov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom...

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2012)
Učivo učebnice je rozdelené do tematických celkov Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky,...

V tomto školskom roku okrem iného zistíte aj to, že ani chemici sa nezaobídu bez matematiky. V celku Chemické výpočty budete počítať zloženie roztokov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Kémia 7

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
19,80€

Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Súčasťou základného učiva sú návody na pozorovanie a skúmanie vlastností látok, ktoré vedú žiaka k vytváraniu vlastných záznamov z pozorovaní a skúmaní, zároveň však poskytuje vysvetlenie nových vlastností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
19,80€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika
Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom...

V tomto školskom roku získate ďalšie poznatky z chémie. Vaše vedomosti a zručnosti sa postupne rozšíria o premeny látok, ktoré nazývame chemické reakcie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Helena Vicenová, Expol Pedagogika (2012)
V cvičebnici sú spracované tematické celky: Zloženie látok, Významné chemické prvky a zlúčeniny. Použité sú v nej texty,...

Cvičebnica korešponduje s učebnicou pre 8. ročník. Na obálke je periodická tabuľka prvkov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,45€

Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcoszályos gimnáziumok 3. évfolyama számára

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných prvkov (vodík, kyslík, kovové prvky) a zlúčenín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,00€
15,30€

Kémia az alapiskolák 6. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára

Učebnica je úvodom do nového predmetu chémia. Žiak sa oboznámi s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, pozorovaním a skúmaním spoznáva vlastnosti a zloženie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,00€
15,30€

Kémia az alapiskolák 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. évfolyama számára

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom...

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,00€
15,30€