Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Emil Adamkovič

Našli sme 12 titulov

Chémia 7 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,00€

Chémia 9 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nové plnofarebné vydanie pracovného zošita v súlade s platným ŠVP. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Chémia 8 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,00€

Chémia pre 9. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Emil Adamkovič, Expol Pedagogika (2008)
Učebnica chémie svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Učebnica sa venuje chemickým...

Učebnica chémie svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Učebnica sa venuje chemickým výpočtom, redoxným chemickým reakciám,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
18,00€

Chémia pre 8. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

E. Adamkovič, L. Glatzová, I. Domancová, Expol Pedagogika (2007)
Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických látkach a zmesiach, o časticovom zložení chemických látok....

Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických látkach a zmesiach, o časticovom zložení chemických látok. Žiaci sa oboznámia s niektorými chemickými prvkami, ich zlúčeninami a ich chemickými reakciami. Na konci učebnice sa nachádzajú náv Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
18,00€

Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Leontína Glatzová, Emil Adamkovič, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických...

Učebnica chémie poskytuje žiakom špeciálnych základných škôl základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
23,80€

🍎 Vypredané
2,59€

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2. Koncepčne nadväzuje na pracovný zošit z chémie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,59€

Pracovný zošit z chémie pre 6. ročník základných škôl

Pracovný zošit z chémie pre 6. ročník základných škôl

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia (2009)
a prímu osemročných gymnázií

Obsah zošita korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Chémie pre 6. ročník ZŠ, ktorej spoluautorom je aj Emil Adamkovič. Zošit sa zaoberá objavovaním chémie v našom okolí, predstaví chemické laboratórium,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,59€

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované vydanie pracovného zošita podľa nového ŠVP platného od školského roka 2014/15. Nový pracovný zošit vznikol spojením pôvodných pracovných zošitov pre 6. a 7. ročník. Jednotlivé tematické celky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,59€

Kémia az alapiskolák 6. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára

Učebnica je úvodom do nového predmetu chémia. Žiak sa oboznámi s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, pozorovaním a skúmaním spoznáva vlastnosti a zloženie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,00€
15,30€

Kémia a kisegít iskola 9. osztálya számára

Kémia a kisegít iskola 9. osztálya számára

Učebnica chémie poskytuje žiakom špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,00€