Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Emil Adamkovič

Našli sme 10 titulov

Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,79€

Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia (2016)
Pracovný zošit

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,79€

Chémia pre 9. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (Emil A

Emil Adamkovič, Expol Pedagogika (2008)
Učebnica chémie svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Učebnica sa venuje chemickým...

Učebnica chémie svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Učebnica sa venuje chemickým výpočtom, redoxným chemickým reakciám,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Kémia az alapiskolák 6. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára

Učebnica je úvodom do nového predmetu chémia. Žiak sa oboznámi s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, pozorovaním a skúmaním spoznáva vlastnosti a zloženie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Leontína Glatzová; Emil Adamko

Leontína Glatzová, Emil Adamkovič, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických...

Učebnica chémie poskytuje žiakom špeciálnych základných škôl základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,00€
13,02€

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované vydanie pracovného zošita podľa nového ŠVP platného od školského roka 2014/15. Nový pracovný zošit vznikol spojením pôvodných pracovných zošitov pre 6. a 7. ročník. Jednotlivé tematické celky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,59€

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2. Koncepčne nadväzuje na pracovný zošit z chémie pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,59€

Kémia a kisegít iskola 9. osztálya számára

Kémia a kisegít iskola 9. osztálya számára

Učebnica chémie poskytuje žiakom špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,00€

🍎 Vypredané
2,59€

Pracovný zošit z chémie pre 6. ročník základných škôl

Pracovný zošit z chémie pre 6. ročník základných škôl

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia (2009)
a prímu osemročných gymnázií

Obsah zošita korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Chémie pre 6. ročník ZŠ, ktorej spoluautorom je aj Emil Adamkovič. Zošit sa zaoberá objavovaním chémie v našom okolí, predstaví chemické laboratórium,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,59€