Nový mesiac = nová 📚 akcia

Mapa Slovakia

Našli sme 208 titulov

Školský geografický atlas Slovensko

Úplne nové vydanie obľúbeného atlasu prináša... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
10,27€

Školský geografický atlas - Svet

Nové vydanie obľúbeného atlasu, schváleného na Geografickú olympiádu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
12,00€

Biológia 7 - Pracovný zošit

Katarína Čumová, Ida Hantabálová, Mapa Slovakia
Pre 7. ročník základných škôl

Plnofarebný pracovný zošit je koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy a schválenými vzdelávacími... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€

Dejepis 7 - Pracovný zošit

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia
Pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nový plnofarebný pracovný zošit s vynímateľnou časovou mapou so zhrnutím učiva. V zošite nájdete tvorivé úlohy s mapou,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Geografia 5

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom ZEM A VESMÍR obsahuje učivo preberané v 5. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Dejepis 5 - Pracovný zošit

Kliment Ondrejka, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl

Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€

Štáty v premenách storočí

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia (2019)
Dejepisný atlas

Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
11,70€

Chémia 7 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€

Biológia 8 - Pracovný zošit

Mariana Páleníková, Adriana Jankovičová, Mapa Slovakia (2018)
Pre 8. ročník základných škôl

Séria biologických zošitov rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí. Množstvo tvorivých úloh spojených s názornými obrázkami zvierat a živočíchov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Biológia 9 - Pracovný zošit

Ladislav Tolmáči, Anton Magula, Ida Hantabálová, Mapa Slovakia
Pre 9. ročník základných škôl

Pracovný zošit vychádza v prepracovanej štruktúre a je úplne v súlade s aktuálnym ŠVP... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€

Dejepis 8 - Pracovný zošit

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nový plnofarebný pracovný zošit s vynímateľnou časovou mapou so zhrnutím učiva. V zošite nájdete tvorivé úlohy s mapou,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Literatúra 9 - Pracovný zošit

Adriana Hlavinková, Mapa Slovakia (2020)
Pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník osemročných gymnázií

Pracovný zošit z literatúry je vytvorený podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu! Obsahuje úlohy na precvičenie učiva klasickou aj hravou formou, tvorivé úlohy, úlohy na prácu s textom, ale aj na čítanie s porozumením... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,23€

Dejepis 9 - Pracovný zošit

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia (2022)
Pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Posledný zo série dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírený o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,70€
3,33€

Dejepis 6 - Pracovný zošit

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia
Pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nový plnofarebný pracovný zošit s vynímateľnou časovou mapou so zhrnutím učiva. V zošite nájdete tvorivé úlohy s mapou,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€

Seminár z matematiky 1

Zbyněk Kubáček, Ján Žabka, Mapa Slovakia (2017)
Publikácia renomovaných slovenských matematikov - pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja...

Publikácia renomovaných slovenských matematikov – pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské a české vysoké školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,50€
16,65€

Chémia 8 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Slovenský jazyk - Gramatika a sloh

Adriana Hlavinková, Mapa Slovakia (2022)
Pracovný zošit pre maturantov a 1. - 4. ročník SŠ

Plnofarebný pracovný zošit pre maturantov ponúka: - všetky pojmy podľa aktuálneho ŠVP; - úlohy na čítanie s porozumením, prácu s ukážkami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,70€
5,13€

Geografia 9

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia
Pracovný zošit s miniatlasom pre 9. ročník ZŠ

Pracovný zošit je v súlade s ŠVP a ponúka: - osvojenie si a precvičenie výkonov z nového štátneho vzdelávacieho programu s mapami, poznámkami, obrázkami a rôznymi úlohami - mapy (názorné a odborne správne) pre vytváranie najvýznamnejšej geografickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Geografia 7 - Pracovný zošit s miniatlasom - Európa

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia (2020)
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom EURÓPA obsahuje učivo aktuálne preberané v 7. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,33€

Biológia 6 - Pracovný zošit

Ida Hantabálová, Mapa Slovakia
Pre 6. ročník základných škôl

Nový pracovný zošit koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,70€
3,50€