Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Mapa Slovakia

Našli sme 212 titulov

Štáty v premenách storočí

Štáty v premenách storočí

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia (2019)
Dejepisný atlas

Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,00€

Seminár z matematiky 3

Ján Žabka, Zbyněk Kubáček, Mapa Slovakia (2020)
Matematika pre maturantov – Zbierka úloh s riešeniami

Zbierka úloh spojená s učebnicou v súlade s aktuálnymi požiadavkami na maturanta. Veľké množstvo vysvetlených a riešených úloh aj ďalších úloh na precvičenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
18,90€
15,20€

Matematika - Pracovný zošit pre gymnáziá a stredné školy

Pracovný zošit Matematika - 1. časť je určený pre študentov gymnázií aj stredných škôl. Obsahuje 400 zadaní na precvičenie základného učiva 1. a 2. ročníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,70€
4,90€

Chémia 9 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nové plnofarebné vydanie pracovného zošita v súlade s platným ŠVP. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,70€
3,33€

Literatúra 7 - Pracovný zošit

Adriana Hlavinková, Anetta Mária Gnidová, Mapa Slovakia
Pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník osemročných gymnázií

Pracovný zošit z literatúry je vytvorený podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu! Obsahuje úlohy na precvičenie učiva klasickou aj hravou formou, tvorivé úlohy, úlohy na prácu s textom, ale aj na čítanie s porozumením či finančnú gramotnosť!... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,70€
3,90€

Slovenský jazyk - literatúra

Adriana Hlavinková, Mapa Slovakia (2023)
Pracovný zošit pre maturantov a 1. - 4. ročník stredných škôl

Plnofarebný pracovný zošit pre maturantov ponúka: - pracovné listy zamerané na všetky pojmy podľa aktuálneho ŠVP; - zoradenie učiva presne podľa osnovy ŠVP... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,70€
4,59€

Chémia 8 - Pracovný zošit

Emil Adamkovič, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,70€
3,00€

Slovenský jazyk - Gramatika a sloh

Slovenský jazyk - Gramatika a sloh

Adriana Hlavinková, Mapa Slovakia (2022)
Pracovný zošit pre maturantov a 1. - 4. ročník SŠ

Plnofarebný pracovný zošit pre maturantov ponúka: - všetky pojmy podľa aktuálneho ŠVP; - úlohy na čítanie s porozumením, prácu s ukážkami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,70€

Školský geografický atlas Slovensko

Školský geografický atlas Slovensko

Úplne nové vydanie obľúbeného atlasu prináša... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,00€

Fyzika 6 - Pracovný zošit

Milada Maťašovská, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Plnofarebný pracovný zošit obsahujúci: grafické úlohy úlohy s výberom správnej odpovede úlohy s rozhodnutím o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,70€
3,10€

Seminár z matematiky 1

Ján Žabka, Zbyněk Kubáček, Mapa Slovakia (2017)
Publikácia renomovaných slovenských matematikov - pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja...

Publikácia renomovaných slovenských matematikov – pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské a české vysoké školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
18,50€
15,00€

Školský geografický atlas - Svet

Nové vydanie obľúbeného atlasu, schváleného na Geografickú olympiádu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
14,00€
12,50€

Školský atlas sveta

, Mapa Slovakia (2023)
2. vydanie po aktualizovanej dotlači

Nové vydanie najobľúbenejšieho a najpredávanejšieho školského atlasu, ktorý v minulosti vydával VKÚ, v súčasnosti ho vydalo vydavateľstvo Mapa Slovakia Editor. Je rozdelený do tematických kapitol, ktoré sú naviac farebne rozlíšené, vďaka čomu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
22,60€
19,70€

Seminár z matematiky 2

Ján Žabka, Zbyněk Kubáček, Mapa Slovakia (2018)
Matematika pre maturantov – Zbierka úloh s riešeniami

Veľké množstvo vysvetlených a riešených úloh, ako aj ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na vysoké školy. Publikácia obsahuje v súlade s aktuálnymi.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
16,90€
13,00€

Svetové a národné dejiny

Daniel Gurňák, Mapa Slovakia (2023)
Školský dejepisný atlas

Školský dejepisný atlas je určený najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ale je vhodný i pre ostatných záujemcov o svetové i národné dejiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,00€
9,69€

Geografia 5

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom ZEM A VESMÍR obsahuje učivo preberané v 5. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,70€
3,00€

Dejepis 5 - Pracovný zošit

Kliment Ondrejka, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl

Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,70€
3,10€

Literatúra 6 - Pracovný zošit

Danica Pružincová, Mapa Slovakia
Pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií

Pracovný zošit z literatúry je vytvorený podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu! Obsahuje úlohy na precvičenie učiva klasickou aj hravou formou, tvorivé úlohy, úlohy na prácu s textom, ale aj na čítanie s porozumením či finančnú gramotnosť!... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,70€
3,90€

Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl

Dana Schneiderová, Mapa Slovakia (2016)
Pracovný zošit

Zošit je v súlade snovým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Autorka pri... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,70€
4,00€

Geografia 8

Ladislav Tolmáči, Mapa Slovakia
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom SLOVENSKO obsahuje učivo preberané podľa nového ŠVP v 8. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,70€
3,00€