💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Viera Lapitková

Našli sme 23 titulov

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných látkach. Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,35€
8,70€

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostiach látok Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

ExpEdícia / Pilotná verzia. Fyzika 6 - Pracovný zošit 2

Viera Lapitková, Indícia, s.r.o. (2020)
Fyzika pre 6. ročník ZŠ a prímu osemročných gymnázií

Pracovné zošity sú koncipované na princípe, kedy si žiaci priebežne tvoria vlastnú učebnicu. Ponúkajú 16 výskumne ladených aktivít na prvý polrok podporujúcich induktívny poznávací proces detí. Šiestaci riešia úlohy individuálne aj v skupinách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,70€
8,09€

Fyzika pre pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2019)
..a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určitých tvrdení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2015)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,61€
21,03€

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
"Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom...

Učebnica Fyzika 7 pre žiakov špeciálnych základných škôl zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy...

Učebnica fyziky 8 pre žiakov špeciálnych základných škôzahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,35€
18,93€

Fizika az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára

Viera Lapitková, Ľuba Morková, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a...

Učebnica pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
15,75€

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Úlohy, pokusy alebo výroba pomôcok podĺa prcovného zošita vám pomôžu základnému učivu lepšie porozumieť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,64€

Fizika a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh...

Učebnica Fyzika 7 pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Fizika a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2016)
..a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Úlohy, pokusy alebo výroba pomôcok podľa pracovného zošita vám pomôžu lepšie porozumieť základnému učivu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Fizika a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy...

Učebnica fyziky 8 pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Fizika a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile, o ene Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,05€
5,63€

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Viera Lapitková, Eva Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje...

Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€