📚 Horúce knižné zľavy

Fizika a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh...


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,00€
Zľava 7%
19,53€

Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záznamy z pozorovaní.
Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy.

Jazyk: maďarský Rok vydania: 2009 Rozmer: 165×230 mm ISBN: 9788080911690 Počet strán: 88

Zaradené v kategóriách