📚 Knižná akcia každý mesiac

Geografia 6 - učebnica

pre 6. ročník ZŠ


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
Zľava 10%
9,81€

Učebnica je v poradí druhou v súbore učebníc pre 2. stupeň základných škôl. Vychádza z dôvodu potreby aktualizovať učebnice na základe súčasných poznatkov geografie. Rovnako posilňuje názornú a vizuálnu stránku učiva. Medzipredmetové vzťahy a aktuálne problémy sveta (ekológia, klimatické zmeny) sú samozrejmou súčasťou novej učebnicovej sady.

Každý tematický celok sa začína úvodnou motivačnou dvojstranou. Otázky na zamyslenie (Budem premýšľať o…) motivujú žiakov k ďalšiemu poznávaniu. Odpovede žiaci získajú, keď postupne preberú jednotlivé témy tematického celku.

Na rýchle pochopenie, o čom daná téma bude, slúži rubrika Dozviem sa… Motivuje žiakov k ďalšiemu učeniu sa a práci s učebnicou. Žiaci by mali sami vedieť nájsť na konci hodiny odpovede. Zároveň si pomocou tejto rubriky rýchlo pripomenú, čo sa v danej téme preberalo, čo sa dá využiť na reflexiu o učení sa.

Obsah tém je primerane sprístupnený vo výkladovom texte a rozvitý množstvom doplňujúcich obrázkov, s ktorými sa dá pracovať ako s ikonickým textom. Farebne zvýraznené kľúčové slová pomáhajú pri rýchlej orientácii v texte a pomáhajú žiakovi pri recepcii náučného textu.

Mapy a schémy sú informačne bohaté a poskytujú učiteľovi východisko na prácu v rozličných fázach hodiny.

Rubrika Vedeli ste, že…? dopĺňa hlavný text ako nadstavbová časť s najnovšími zaujímavými faktami. Zvyšuje motiváciu a pre niektorých žiakov aj uľahčuje prípravu na geografické súťaže.

Každú tému uzatvárajú Otázky a úlohy na upevnenie učiva, na rozvoj medzipredmetových vzťahov a cielene rozvíjajú kritické myslenie žiakov.

Učebnica je vytvorená na základe platného iŠVP.

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit Geografia 6 s množstvom úloh rôznej obťažnosti. K pracovnému zošitu je pre učiteľov v ponuke aj Zošit pre učiteľa s vypracovanými odpoveďami a riešeniami.

Rok vydania: 2022 ISBN: 9788081209307 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 96 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách