📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Peter Lukáčka

Našli sme 3 titulov

Kategória zodpovednosti a zodpovedné

Peter Lukáčka, Wolters Kluwer (2019)
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným

Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k spracovaniu skúmanej témy od analýzy všeobecného ku konkrétnemu. V tomto zmysle monografia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,10€
11,50€

Zodpovednosť za vady diela

Peter Lukáčka, Lenka Dufalová, Katarína Lenhartová, Wolters Kluwer (2016)
Problematika zodpovednosti za vady diela patrí v súčasnosti pravdepodobne k najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom...

Problematika zodpovednosti za vady diela patrí v súčasnosti pravdepodobne k najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zakladajúcim spory medzi zmluvnými stranami zmluvy o dielo. Zodpovednosť za vady diela a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€
12,35€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,50€