Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Občianske právo hmotné - Peter Vojčík,

Občianske právo hmotné


🍎 Vypredané
32,43€

Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí.

V prvej časti sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov.

Druhá časť učebnice je venovaná problematike vecných práv, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu.

Tretia časť je venovaná záväzkovému právu, a to jednak všeobecným otázkam záväzkového práva ako aj jednotlivým zmluvám, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku.

Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu. Rozoberajú sa jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu.

Posledná piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve, o predpokladoch dedenia, ako aj o dedení zo zákona a dedení zo závetu.

Publikácia obsahuje na miestach, kde je to potrebné a dôležité pre základnú orientáciu, aj osobitné state o úprave jednotlivých inštitútov v rámci práva EÚ, čo umožňuje rýchlu orientáciu vo väzbe na právo EÚ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 155×230 mm ISBN: 9788073804022 Počet strán: 640 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách