Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Bronislava Pavelková

Našli sme 9 titulov

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
69,00€
58,70€

Zákon o rodine

Bronislava Pavelková, C. H. Beck (2013)
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade...

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade reaguje na legislatívne zmeny zákona prijaté od prvej publikácie komentára v roku 2010, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
49,00€
39,70€

Zastúpenie v súkromnom práve

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
39,00€
33,20€

Zákon o rodine

Zákon o rodine

Bronislava Pavelková, C. H. Beck (2011)
Ide o prvý komentár k slovenskému Zákonu o rodine z beckovej edície obľúbených „sivých komentárov“. Publikácia ponúka...

Ide o prvý komentár k slovenskému Zákonu o rodine z beckovej edície obľúbených „sivých komentárov“. Publikácia ponúka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,00€

Zákon o rodine

Zákon o rodine

Publikácia obsahuje podrobne a prakticky komentovaný zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,97€

Rodinné právo

Rodinné právo

Učebnica predstavuje systematické spracovanie problematiky rodinného práva v SR podľa právneho stavu k 1.januáru... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Maloletí v slovenskom rodinnom práve (2. časť)

Maloletí v slovenskom rodinnom práve (2. časť)

Bronislava Pavelková, Eurokódex (2009)
Publikácia sa zaoberá právnym postavením rodiča vo výchove maloletého dieťaťa. Zohľadňuje právy stav k júnu...

Publikácia sa zaoberá právnym postavením rodiča vo výchove maloletého dieťaťa. Zohľadňuje právy stav k júnu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,70€

Občianske právo

Občianske právo

Bronislava Pavelková, Martin Križan, Heuréka (2007)
Pracovný zošit č. 2

Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,06€

Ako postupovať pri rozvode

Ako postupovať pri rozvode

Bronislava Pavelková, Príroda (2000)
Príručka vám poskytne informácie, ako po právnej stránke zvládnuť rozvod. Odpovedá, kto, kde a akým spôsobom môže o rozvod...

Príručka vám poskytne informácie, ako po právnej stránke zvládnuť rozvod. Odpovedá, kto, kde a akým spôsobom môže o rozvod... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,63€