Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Tomáš Gábriš

Našli sme 14 titulov

Dejiny právneho a politického myslenia

Učebnica politickej, právnej a sociálnej filozofie, ktorá predstavuje teoretické riešenia politicko-právnych a právno-filozofických problémov v jednotlivých etapách vývoja politického a právneho myslenia i spoločenských zmien, ktoré boli... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,20€
16,38€

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€

Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
9,90€

Rytieri v republike

Tomáš Gábriš, Wolters Kluwer (2019)
Zrušenie šľachtických titulov v Československu

Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých (a dodnes stále platných) zákonov prijatých po vzniku štátu – zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. To však novej republike paradoxne nebránilo, aby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,70€

Preskriptívna teória práva

Tomáš Gábriš, VEDA (2020)
Metodológia aplikácie práva pre súčasnosť

Ambíciou predloženej monografie je diagnostikovať post-pozitivistickú situáciu v teórii práva a v praxi aplikácie práva, a zároveň vytýčiť nový koncept post-pozitivistického právneho myslenia postaveného na ideách práva ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
11,30€

Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte. Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku

Nielen súdna moc, ale i iné právnické profesie, advokáciu a notárstvo nevynímajúc predstavujú garantov ústavnosti, ako aj ideálov liberálnej demokracie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
19,00€

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,35€
15,00€

Judikatúra vo veciach potravinového práva

Jozef Milučký, Samuel Rybnikár, Tomáš Gábriš, Wolters Kluwer (2020)
úradné kontroly potravín

Judikatúra vo veciach potravinového práva je prvou publikáciou na slovenskom právnickom knižnom trhu, ktorá je zameraná na oblasť právnej regulácie potravinárstva. Publikácia bola vypracovaná kolektívom uznávaných autorov z právnej teórie ako aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,15€
14,30€

Najstaršie právo na Slovensku?

Tomáš Gábriš, Wolters Kluwer (2016)
Ambíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období...

Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému. Ambíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
13,80€

Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,04€

Športové právo

Športové právo

Tomáš Gábriš, Eurokódex (2011)
Publikácia je prvou ucelenou prácou, ktorá spracováva právne aspekty športovej činnosti. Svojim rozsahom, informačným...

Publikácia je prvou ucelenou prácou, ktorá spracováva právne aspekty športovej činnosti. Svojim rozsahom, informačným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,90€

Československé právne dejiny

Československé právne dejiny

Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš, Eurokódex (2013)
Československé právne dejiny (2. prepracované vydanie) Publikácia predstavuje sumarizujúci právno-historický pohľad na...

Československé právne dejiny (2. prepracované vydanie) Publikácia predstavuje sumarizujúci právno-historický pohľad na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Directio methodica v dejinách uhorského

Directio methodica v dejinách uhorského

Predkladaná publikácia zahŕňa úvodnú štúdiu, preklad a faksimile originálneho textu dobového diela uhorského „generálneho prokurátora" Jána Kitoniča – Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii, inclyti Regni Hungariae... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,30€

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Tomáš Gábriš, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957...

Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých právnych odvetví... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,70€