💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Poradca podnikateľa

Našli sme 626 titulov

Finančno ekonomická gramotnosť

Dávid Vrtaňa, Oliver Bubelíny, Poradca podnikateľa (2018)
pre žiakov 8. ročníka základných škôl a 3. ročníka osemročných gymnázií

Akreditovaná učebnica, napísaná podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Získajte... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Úplné znenia 20/2013

Zákon o zdravotnom poistení a Zákon o sociálnom poistení (Upozornenie na zmeny v zákone) s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise podľa právneho stavu k 3. 5. 2013... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,27€
3,97€

PMPP 12-13/2019 Životné minimum od 1. júla 2019

Poradca podnikateľa (2019)
Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, Zrážky zo mzdy komplexne

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019 V prázdninovom vydaní PMPP sme si pre vás spracovali viacero zaujímavých tém ako je životné minimum od 1. júla 2019, kde sa viac dozviete o zavedených zmenách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
12,34€
11,48€

UZZ 28/2019 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Poradca podnikateľa (2019)
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch podľa právneho stavu k 25.7.2019 (Úplné znenia zákonov 28/2019)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
9,22€
8,57€

DUPP 9/2019 Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019

Poradca podnikateľa (2019)
Účtovanie obchodných spoločností a družstiev, Účtovná skupina 33, Zľavy a reklamácie v PÚ, Prenájom nehnuteľností a nájom v ubytovacích zariadeniach,

V súčasnosti je aktuálna téma zavedenia on-line pokladníc, tzv. e-kasa. Noví podnikatelia, musia už od 1. apríla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient, pričom si môžu vybrať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,87€
10,11€

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2020

Šieste vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie v sebe zahŕňa tieto témy - štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci - 2. časť, neplatené/platené voľno, poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,66€
8,98€

DUPP 13/2019 Kapitálový fond z príspevkov

Poradca podnikateľa (2019)
Účovná trieda 5 - Náklady, Účtovná trieda 6 - Výnosy, Opatrenie č.MF/15464/2013-74 s komentárom

Už trináste vydanie Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa prináša opäť zaujimavé témy. Medzi diskutovanú tému tentokrát patrí kapitálový fond z príspevkov, ktorá rozoberá tému z pohľadu spoločnosti... Bližšie sa zameriame aj n Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,96€
9,26€

Úplné znenia zákonov 20/2020 Zákon o štátnej službe

Poradca podnikateľa (2020)
Podľa právneho stavu k 28. 5. 2020

Úplné znenie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Po zmene zákonom č. 126/2020 Z. z.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,30€
4,93€

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2020

V prázdninovom vydaní sme opäť pre vás vybrali tie najdiskutovanejšie témy - vyslanie zamestnancov - novela Zákonníka práce č. 307/2019 Z. z. - účinná od 30. 7. 2020, životné minimum od 1. júla 2020, daňový bonus na vyživované deti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,10€
12,18€

DÚPP 9,10/2016

Poradca podnikateľa (2016)
Daň z príjmov - úplné znenie s komentárom

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2016 a od 17. 6. 2016, Zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, Doba odpisovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
20,81€
19,35€

Daňový špeciál 2/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Príjem z držby cenných papierov, Účtovné prípady v skupine, transakcie so závislými... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
12,09€

PMPP 11/2015

Poradca podnikateľa (2015)
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2015 Služby zamestnanosti, Nadbytočnostˇ zamestnanca pri neakceptovani´...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Služby zamestnanosti, Nadbytočnosť zamestnanca pri neakceptovaní skráteného úväzku + TEST... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
16,55€
15,39€

PMPP 11/2016

Poradca podnikateľa (2016)
Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku, Letné brigády študentov - platenie poistného a zdaňovanie príjmu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
12,32€
11,46€

DÚPP 15/2014

Poradca podnikateľa (2014)
Daňový a účtovný poradca podnikateľa

Časopis Daňový a účtovný poradca podnikateľa je určený všetkým, ktorí pri svojej práci potrebujú „byť v obraze“ v daňovej a účtovnej oblasti. Nájdete v ňom všetky dôležité a hlavne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,01€
8,38€

Úplné znenia zákonov 9/2017

Poradca podnikateľa (2017)
podľa právneho stavu k 26. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 9/2017) Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. O SLUŽBÁCH...

podľa právneho stavu k 26. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 9/2017) Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,26€
3,96€

PMPP 8/2017

Poradca podnikateľa (2017)
Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí –...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí - Taliansko,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,79€
12,82€

PMPP 6,7/2017

Poradca podnikateľa (2017)
Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Zmeny pre podnikateľov v roku 2017, Zamestnávanie občanov so zdravotným...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Zmeny pre podnikateľov v roku 2017, Zamestnávanie občanov so zdravotným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
27,58€
25,65€

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2014

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2014

Publikácia je zameraná na ochranu osobných údajov; termíny a povinnosti pri vykazovaní RZZP za rok 2013; používanie služobného auta... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,11€

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

Druhé číslo publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša tieto témy - pravidelný a nepravidelný príjem, neplatené voľno podľa Zákonníka práce, neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,40€
7,81€

Úplné znenia zákonov 11/2019

Poradca podnikateľa (2019)
Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje: Správny súdny poriadok podľa právneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,19€
2,97€