Bazár kníh za super ceny!

Knihy vydavateľstva Poradca podnikateľa

Našli sme 707 titulov

Príručka dobrého starostu

Príručka dobrého starostu

Príručka pre dobrého starostu je určená predovšetkým starostom obcí, ktorí boli prvýkrát zvolení do funkcie. Náš príspevok sa neobmedzuje len na novozvolených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,20€
9,80€

Finančno ekonomická gramotnosť

Finančno ekonomická gramotnosť

Dávid Vrtaňa, Oliver Bubelíny, Poradca podnikateľa (2018)
pre žiakov 8. ročníka základných škôl a 3. ročníka osemročných gymnázií

Akreditovaná učebnica, napísaná podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Získajte... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,32€

Medzinárodné podnikanie

Medzinárodné podnikanie - prečítaná (bazár kníh)

Jiří Dvořáček, Poradca podnikateľa (2006)
Spoločné a nadnárodné podniky Text publikácie je zameraný na základné formy, ktoré môžu voliť podniky při prenikaní do...

Text publikácie je zameraný na základné formy, ktoré môžu voliť podniky při prenikaní do medzinárodného podnikateľského prostredia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,92€
7,10€

DUPP 5-6/2020 Zmeny zákona o DPH v roku 2020

Spojené 5-6 vydanie publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa sa zameriavajú na dôležitú tému zmeny zákona o DPH v roku 2020. Zmeny zákona o DPH reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910. Zavedené boli spoločné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,43€
19,92€

UZZ 33/2020 Zákon o cenných papieroch

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2020 (Úplné znenia zákonov 33/2020). Úplné znenie zákona č. 566/2001 Z. z. O CENNÝCH PAPIEROCH... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,23€
10,40€

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2020

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2020

Zlúčené vydanie publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa obsahuje tieto aktuálne témy - osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, hromadné prepúšťanie, vzory dokumentov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,10€
11,14€

Úplné znenia zákonov 26/2017

, Poradca podnikateľa (2018)
Zákon o sociálnom poistení

Publikácia obsahuje: Zákon o sociálnom poistení podľa právneho stavu k 1. 12. 2017. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
7,99€

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018

V publikácii nájdete zaujímavé témy ako - trinásty a štrnásty plat, zmena životného minima od 1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veličiny, zabezpečenie záväzkov v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
7,63€
6,49€

Účtovné súvzťažnosti 2012

Účtovné súvzťažnosti 2012 - prečítaná (bazár kníh)

Jana Turóciová, Viera Kaletová, Poradca podnikateľa (2012)
Publikácia ponúka prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových...

Publikácia ponúka prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín. Súčasťou publikácie je aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,51€
11,38€

DÚPP 8/2018

DÚPP 8/2018

V publikácii nájdete nové zaujímavé témy ako: predčasné ukončenie finančného prenájmu z pohľadu dane z príjmov, predčasné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
9,45€
8,03€

Úplné znenia zákonov 21/2015

Úplné znenia zákonov 21/2015

, Poradca podnikateľa (2015)
Zákon o odpadoch (2015) podľa právneho stavu k 6.5.2015 (Úplne znenia zákonov 21/2015) Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z....

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o odpadoch podľa právneho stavu k 6.5.2015... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,07€
5,16€

Úplné znenia 52/2011

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,46€
3,79€

Úplné znenia 2/2012 Zákon o dani z príjmov

Úplné znenia 2/2012 Zákon o dani z príjmov

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,84€
4,11€

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2013

Uplatnenie daňového bonusu zamestnancom a podnikateľom v roku 2013. Delené pracovné miesto. Účasť zamestnanca na športových hrách zamestnávateľa a pracovný úraz. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,00€
9,35€

DÚPP 1/2017

DÚPP 1/2017

, Poradca podnikateľa (2016)
Zdanenie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami fyzických osôb, Zdaňovanie príležitostných príjmov, Reklama a propagácia z...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zdanenie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami fyzických osôb, Zdaňovanie príležitostných príjmov, Reklama a propagácia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,95€
7,50€

Úplné znenia zákonov 2/2016

Úplné znenia zákonov 2/2016

, Poradca podnikateľa (2016)
podľa právneho stavu k 18. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 2/2016)Úplné znenie zákonač. 595/2003 Z. z.O DANI Z PRÍJMOV Po...

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o dani z príjmov podľa právneho stavu k 18. 1. 2016... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,19€
6,20€

PMPP 6,7/2017

PMPP 6,7/2017

, Poradca podnikateľa (2017)
Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Zmeny pre podnikateľov v roku 2017, Zamestnávanie občanov so zdravotným...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o sociálnom poistení s komentárom, Zmeny pre podnikateľov v roku 2017, Zamestnávanie občanov so zdravotným... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,58€
20,70€

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Prázdninové vydanie DÚPP prináša výber momentálne diskutovaných tém - stručné predstavenie opatrení z podnikateľského „kilečka“, transformácia samostatne hospodáriaceho roľníka na spoločnosť s ručením obmedzeným, rezervy a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,66€
14,16€

PMPP 4-5/2021 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Zimné vydanie PMPP sa tentokrát zameriava na ozrejmenie týchto tém - zmeny v mzdovej oblasti novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,10€
14,54€

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020 - prečítaná (bazár kníh)

Prvé vydanie pre rok 2020 publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa vám prináša výber najaktuálnejších tém - pracovnoprávne vzťahy (pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov, právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,01€
7,81€