🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Poradca podnikateľa

Našli sme 656 titulov

ÚZZ 23/2021

, Poradca podnikateľa (2021)
Zákon o sociálnych službách

Podľa právneho stavu k 22. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 23/2021). Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,41€
8,75€

Finančno ekonomická gramotnosť

Dávid Vrtaňa, Oliver Bubelíny, Poradca podnikateľa (2018)
pre žiakov 8. ročníka základných škôl a 3. ročníka osemročných gymnázií

Akreditovaná učebnica, napísaná podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Získajte... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,22€

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2020

Októbrové vydanie obsahuje prierez aktuálne žiadaných tém - balík opatrení v oblasti mobility, pružný pracovný čas + Smernica o zavedení pružného pracovného času, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácia zamestnancov + dohoda o... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,66€
8,98€

Úplné znenia zákonov 23/2019

Úplné znenia zákonov 23/2019

, Poradca podnikateľa (2019)
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,80€

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2019, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
23,76€
22,10€

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2020

Šieste vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie v sebe zahŕňa tieto témy - štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci - 2. časť, neplatené/platené voľno, poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,66€
8,98€

Úplné znenia zákonov 26/2013

, Poradca podnikateľa (2013)
Zákon o cenných papieroch

Úplné znenie zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch po zmene zákonom č.132/2013 Z.z. s účinnosťou od 10.júna 2013... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,50€
6,05€

Úplné znenia zákonov 11/2019

, Poradca podnikateľa (2019)
Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje: Správny súdny poriadok podľa právneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,19€
2,97€

Dane a účtovníctvo 2/2019

Nasledujúce číslo publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje tieto témy - zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019, aktuálne k podpore domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov, virtuálna mena z hľadiska... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,85€
10,09€

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

Druhé číslo publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša tieto témy - pravidelný a nepravidelný príjem, neplatené voľno podľa Zákonníka práce, neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,40€
7,81€

PMPP 11/2015

, Poradca podnikateľa (2015)
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2015 Služby zamestnanosti, Nadbytočnostˇ zamestnanca pri neakceptovani´...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Služby zamestnanosti, Nadbytočnosť zamestnanca pri neakceptovaní skráteného úväzku + TEST... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,55€
15,39€

PMPP 8/2011

, Poradca podnikateľa (2011)
Personálny a mzdový poradca podnikateľa

- Zákon o rodičovskom príspevku; - Sociálne a zdravotné poistenie konateľov a spoločníkov spoločností s.r.o.; - Oprava chýb pri nesprávnom zdanení príjmov; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,17€
9,46€

DÚPP 14/2017

, Poradca podnikateľa (2017)
Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane, ...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane, Uplatňovanie DPH pri... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,64€
8,04€

Úplné znenia 20/2013

Zákon o zdravotnom poistení a Zákon o sociálnom poistení (Upozornenie na zmeny v zákone) s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise podľa právneho stavu k 3. 5. 2013... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,27€
3,97€

DÚPP 9,10/2016

, Poradca podnikateľa (2016)
Daň z príjmov - úplné znenie s komentárom

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2016 a od 17. 6. 2016, Zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, Doba odpisovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,81€
19,35€

PMPP 11/2016

, Poradca podnikateľa (2016)
Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku, Letné brigády študentov - platenie poistného a zdaňovanie príjmu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,32€
11,46€

DUPP 13/2019 Kapitálový fond z príspevkov

, Poradca podnikateľa (2019)
Účovná trieda 5 - Náklady, Účtovná trieda 6 - Výnosy, Opatrenie č.MF/15464/2013-74 s komentárom

Už trináste vydanie Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa prináša opäť zaujimavé témy. Medzi diskutovanú tému tentokrát patrí kapitálový fond z príspevkov, ktorá rozoberá tému z pohľadu spoločnosti... Bližšie sa zameriame aj n Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,96€
9,26€

DÚPP 8/2018

V publikácii nájdete nové zaujímavé témy ako: predčasné ukončenie finančného prenájmu z pohľadu dane z príjmov, predčasné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,45€
8,79€

PMPP 8/2017

, Poradca podnikateľa (2017)
Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí –...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí - Taliansko,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,79€
12,82€

PMPP 12-13/2019 Životné minimum od 1. júla 2019

, Poradca podnikateľa (2019)
Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, Zrážky zo mzdy komplexne

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019 V prázdninovom vydaní PMPP sme si pre vás spracovali viacero zaujímavých tém ako je životné minimum od 1. júla 2019, kde sa viac dozviete o zavedených zmenách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,34€
11,48€