📚 Horúce knižné zľavy

Karolinum

Našli sme 2631 titulov

Propedeutika dětského lékařství

Učebnice je určena studentům všeobecného lékařství a stomatologie k seznámení se s odběrem anamnézy a principy fyzikálního vyšetření v dětském věku. Cílem autorů je poukázat na základní rozdíly mezi dětským lékařstvím... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,55€
7,95€

Kdo vládne světu?

Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy – navzdory vzestupu Evropy a Asie – stále určují... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,86€
16,61€

Střední a dlouhé tratě

Václav Bunc, Miroslav Semerád, Karolinum (2021)
Možnosti ovlivnění sportovní výkonnosti

V případové studii zaměřené na možnosti ovlivnění sportovní výkonnosti se dvojice autorů z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy zabývá způsobem, jakým bylo dosaženo limitní výkonnosti u běžců... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
9,21€

Jak se vyrábí sociologická znalost

Jak se vyrábí sociologická znalost

Miroslav Disman, Karolinum (2006)
S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a...

S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€

Učebnice sanskrtu

Třetí, upravené a doplněné vydání učebnice sanskrtu přináší několik změn: vedle uživatelsky příjemnějšího formátu je to především paralelní přepis do latinky u všech vět ve výkladových pasážích... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
15,30€

Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky

Karolinum (2019)

Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem biologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,80€
10,04€

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová, Karolinum (2008)
Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky...

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,87€
12,90€

Velitelem města Bugulmy

Velitelem města Bugulmy

Jaroslav Hašek, Karolinum (2011)
V roce 1921, několik měsíců předtím, než Jaroslav Hašek začne psát Osudy dobrého vojáka Švejka, popisuje v cyklu Velitelem...

V roce 1921, několik měsíců předtím, než Jaroslav Hašek začne psát Osudy dobrého vojáka Švejka, popisuje v cyklu Velitelem města Bugulmy své životní zkušenosti s revolučním Ruskem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,40€

Jak nás mozek civilizuje

Elkhonon Goldberg, Karolinum (2004)
Kniha amerického neuropsychologa, žáka Alexandra Luriji, se věnuje řídicím funkcím lidského mozku. Po stručném popisu...

Kniha amerického neuropsychologa, žáka Alexandra Luriji, se věnuje řídicím funkcím lidského mozku. Po stručném popisu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,22€
11,36€

Psychologie osobnosti

Marie Vágnerová, Karolinum (2010)
Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění....

Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,93€
12,02€

Mezi zdarem a zmarem Proč? Jak? Co?

Kniha mapuje terén palčivý pro člověka vždycky a v současnosti zejména. Doporučení typu „poznej sebe sama“ či „buď sám sebou“ i otázky jako „odkud přicházím“, „kam jdu“ a hlavně „kdo jsem“ se vkrádají do mysli... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,10€
15,90€

Univerzita a republika

Drahomír Suchánek, Karolinum (2021)
Vybrané příspěvky z konference

Sborník navazuje na vědeckou konferenci Univerzita a republika, 1918–2018, kterou uspořádala Univerzita Karlova v rámci oslav stého výročí založení Československa. Vybrané příspěvky významných českých historiků představují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,93€
8,30€

Rusalka

Rusalka (e-kniha)

Báseň Jaroslava Kvapila proslula coby libreto stejnojmenné opery Antonína Dvořáka... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Za obrysy média. Literatura a medialita

Za obrysy média. Literatura a medialita (e-kniha)

Literatura - tak jako další umění - patří ke skupině toho, co dnes nazveme „tradičními médii“. Přesto mediální uvědomění literatury a jejího zkoumání po staletí zastírala absence a latentní status pojmu média... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

První studium Starého zákona

První studium Starého zákona (e-kniha)

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Bohumil Hrabal: A Full-length Portrait

Bohumil Hrabal: A Full-length Portrait (e-kniha)

Anglický překlad úspěšné přehledové studie o celku díla Bohumila Hrabala. Původně určeno pro italské souborné vydání díla BH, jak prozrazuje autorův důsledně komparativní přístup zasazující Hrabala do kontextu evropské a... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Automobilismus a česká společnost

Motorismus představuje jeden z fenoménů 20. století. Změnil společnost snad ve všech ohledech. Podstatně zvýšil nejen mobilitu společnosti, ale přetvořil i krajinu a města. Automobil se stal podmínkou existence a rozvoje společnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Život v průsečíku rizik

Život v průsečíku rizik (e-kniha)

Současná sociologie si klade otázky, kde, jak a proč vznikají rizika, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost, a jak se promítají do jedincovy každodennosti. Na jedné straně stojí rizika jako terorismus či korupce, s nimiž se... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Böö: tradice a současnost burjatských šamanů

Böö: tradice a současnost burjatských šamanů (e-kniha)

Kniha vznikla na základě dlouholetých výzkumů v oblastech obývaných Burjaty, kde autor po několik let sledoval průběh obnovy šamanských tradic, jejichž kontinuita byla přetrhána v období, kdy spadaly pod hegemonii Sovětského svazu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

Právo v kontextu umění, filmu a literatury (e-kniha)

Právní věda zpravidla zkoumá právní řád jako soubor pravidel a doktrín, ale jazykové a rétorické prostředky, které používá, zůstávají téměř zcela mimo oblast zájmu právních vědců, a to přesto, že jazyk hraje zásadní roli... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€