Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Karolinum

Našli sme 1359 titulov

Čtvrt století střední Evropy

Jan Křen, Karolinum (2019)
Visegrádské země v globálním příběhu let 1992-2017

Kniha Čtvrt století střední Evropy se věnuje soudobým dějinám států visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontextu dějin evropských i světových. Jádrem knihy jsou chronologicky pojaté kapitoly paralelní historie visegrádských zemí Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,33€
15,58€

Česká novinářská fotografie 1945-1989

Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,85€
21,55€

Kdo vládne světu?

Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy – navzdory vzestupu Evropy a Asie – stále určují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,86€
14,11€

Psychologie osobnosti (Marie Vágnerová) [CZ]

Marie Vágnerová, Karolinum (2010)
Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění....

Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,93€
11,64€

Praktikum morfometrických analýz reliéfu (Marek Křížek) [CZ]

Marek Křížek, Tomáš Uxa, Karolinum (2016)
Učebnice pojednává o základních morfometrických analýzách reliéfu a charakterizuje geomorfologický význam těchto analýz...

Učebnice pojednává o základních morfometrických analýzách reliéfu a charakterizuje geomorfologický význam těchto analýz provedených v prostředí geografických informačních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,15€
10,33€

Učebnice sanskrtu

Třetí, upravené a doplněné vydání učebnice sanskrtu přináší několik změn: vedle uživatelsky příjemnějšího formátu je to především paralelní přepis do latinky u všech vět ve výkladových pasážích... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
14,81€

Tělesná výchova na 1. stupni základní školy (Hana Dvořáková)

Hana Engelthalerová, Zdeňka Dvořáková, Karolinum (2016)
Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a...

Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a potýká se s novými názory a zjištěními v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, psychologie efektivního učení a vzdělávání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,51€
13,18€

Čtvrtá revoluce

Luciano Floridi, Karolinum (2019)
Jak infosféra mění tvář lidské reality

Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumíme světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také způsob, jakým se díváme sami na sebe a jak chápeme svou vlastní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,54€

Didaktika literatury: výzvy oboru (Ondřej Hník) [CZ]

Ondřej Hník, Karolinum (2014)
Autor monografie zastává názor, že existují tři oblasti, které je třeba mít v oboru didaktiky literatury i školním...

Autor monografie zastává názor, že existují tři oblasti, které je třeba mít v oboru didaktiky literatury i školním literárním vzdělávání na zřeteli a které je třeba... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,40€
8,46€

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících (Jarmila Klégrová) [CZ

Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová, Karolinum (2008)
Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky...

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,87€
12,48€

Makroregiony světa

Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan Daniel Bláha, Karolinum (2019)
Nová regionální geografie

Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,05€
36,05€

Učebnice biblické hebrejštiny (Jacob Weingreen) [CZ]

Jacob Wingreen, Karolinum (2008)
Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnice hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů. Jejím hlavním cílem je...

Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnice hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů. Jejím hlavním cílem je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,22€
13,79€

Psychologie celoživotního vývoje (Marek Blatný) [CZ]

Marek Blatný, Karolinum (2017)
Vývoj člověka se neomezuje pouze na dětství nebo dospívání. Lidé se mění a vyvíjejí v průběhu celého života. Tato monografie...

Psychologie celoživotního vývoje se jako samostatný obor etablovala ve druhé polovině 20. století. Na rozdíl od tradiční vývojové psychologie, která se věnuje především vývoji v dětství a adolescenci, se zabývá vývojem a změnami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,30€
13,77€

Neonatologie

Publikace Neonatologie má ambice stát se základním manuálem péče o novorozence pro neonatology a rozšířit vzdělání dětských lékařů, porodníků a spolupracujících lékařů. Je vyčerpávajícím... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,63€
5,07€

Psychická deprivace v dětství (Josef Langmeier) [CZ]

Zdeněk Matějček, Josef Langmeier, Karolinum (2011)
Publikace zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Průlomová práce, ve které autoři citují díla...

Publikace Psychické deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka a zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,39€
15,65€

Lékařská sexuologie (Jaroslav Zvěřina) [CZ]

Jaroslav Zvěřina, Karolinum (2012)
Učební text pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze -

Učební text podává základní informace o lidské sexualitě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,47€
3,80€

Poznávání života (Georges Canguilhem) [CZ]

Georges Canguilhem, Karolinum (2017)
Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším...

Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží i Georges Canguilhem se svými dějinami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,34€

Vůle a sebekontrola (Milan Brichcín) [CZ]

Milan Brichcín, Karolinum (1999)
Kniha sleduje vývoj teorie, metodických přístupů a experimenty věnované sebekontrole a sebeovládání.

Kniha sleduje vývoj teorie, metodických přístupů a experimenty věnované sebekontrole a sebeovládání. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,09€
15,38€

Křesťanství na Západě 1400-1700 (John Bossy) [CZ]

John Bossy, Karolinum (2008)
Kniha Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci....

Kniha Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,40€
7,99€

Příručka japonských sloves (David Labus) [CZ]

David Labus, Harumi Yamada, Karolinum (2008)
Příručka obsahuje přes 900 nejfrekventovanějších japonských sloves, jež byla zvolena s ohledem na požadavky ke zkoušce...

Příručka obsahuje přes 900 nejfrekventovanějších japonských sloves, jež byla zvolena s ohledem na požadavky ke zkoušce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,27€
16,38€