Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Auditorium

Našli sme 67 titulov

Koncerny v komunitárním právu - Analýza a náměty pro rekodifikaci (Tomáš Doležil

Tomáš Doležil, Auditorium (2008)
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu...

Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,98€
15,47€

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (Gerlo

Aleš Gerloch, Pavel Šturma, , Auditorium (2011)
Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a...

Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Kolektiv téměř padesáti předních českých a slovenských odborníků pojednává především o ústavním zakotvení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,33€
17,05€

Občanská a lidská práva v současné době (Pavlíček Václav, Hofmannová Helena)

Václav Pavlíček, Helena Hofmannová, , Auditorium (2015)
Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen...

Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen stěží uvěřitelné, že ještě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,56€
13,54€

Organizovaný zločin (Emil Souleimanov)

Organizovaný zločin je fenoménem, který pro miliony lidí po celém světě představuje primární existenční hrozbu a který... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,81€
10,05€

Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950 (Ivana Bláhová)

Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Poslušen zákonů své země a svého stavu: Kamill Resler – obhájce K. H. Franka (Ja

Jakub Drápal, Auditorium (2014)
Kamill Resler proslul především po druhé světové válce jako advokát nacistického zločince K. H Franka před mimořádným...

Kamill Resler proslul především po druhé světové válce jako advokát nacistického zločince K. H. Franka před mimořádným lidovým soudem. Jeho profesní i osobní život však protínaly osudy mnoha dalších méně i více známých osobností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Znárodněné Československo - Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy dovlastn

Jan Kuklík, Auditorium (2010)
Dějiny znárodňování majetku v celé historii Československa, tj. od pozemkové reformy a úvah o znárodnění průmyslu za první...

Dějiny znárodňování majetku v celé historii Československa, tj. od pozemkové reformy a úvah o znárodnění průmyslu za první... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,09€
20,54€

Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost

Jakub Rákosník, Jiří Noha, Auditorium (2012)
Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934

Kniha přibližuje příčiny, pozadí a dopady krachu na newyorské burze v roce 1929 a její vliv na hospodářskou a sociální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,68€
19,23€

Internet a proměny práva (Radim Polčák)

Informační technologie jsou fenoménem, které se na počátku 21. století staly nedílnou součástí naší civilizace. Jeden z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,11€
17,77€

Kyberkriminalita a právo (Gřivna Tomáš, Polčák Radim,)

S rozvojem moderních technologií se v naší společnosti stále častěji vyskytují nové formy kriminality. Svět počítačů a zejména pak internet jsou v tomto směru prostředkem pro páchání trestné činnosti v celosvětovém měřítku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Rovnost a sociální práva (Pavla Boučková)

Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,81€
10,05€

Ázerbájdžánci Íránu - Identita, společnost a regionální bezpečnost (Kraus Josef,

Josef Kraus, Emil A. Souleimanov, Auditorium (2015)
Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské...

Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,93€
8,30€

Předsmluvní odpovědnost - Culpa in contrahendo (Jiří Hrádek)

Culpa in contrahendo je velmi specifickým institutem soukromého práva, jenž v moderní době poutá na evropské i národní úrovni stále větší pozornost jak v oblasti soudního rozhodování, tak v oblasti legislativy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,51€
14,42€

Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího

Jakub Handrlica, Auditorium (2013)
Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Kniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,27€
17,92€

Právnická dvouletka (Ivana a kolektiv Bláhová)

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša, , Auditorium (2016)
Pojem právnická dvouletka označuje období let 1948–1950, kdy došlo k zásadním změnám v československém právním řádu....

Autoři v knihe osvětlují nejen pozadí přípravy a politické vlivy na vznik lidově demokratického právního řádu, ale i přinášejí nový pohled na přejímání ... vzorů do československého práva. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,47€
14,39€

Sportovní právo

Jan Kuklík, , Auditorium (2012)
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit...

Sportovní právo patří mezi nová právní odvětví. Tak jak se sport stává stále větším společenským fenoménem s velkým ekonomickým potenciálem, tak i sportovní právo, postupně nabývá na významu, a to jak na úrovni národní, tak i nadnárodní, resp. globální... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
14,42€

Rovnost v odměňování žen a mužů (Barbara Havelková)

Barbara Havelková, Auditorium (2007)
Publikace předkládá právní analýzu institutu rovného odměňování tak, jak ji koncipuje český právní řád a právo Evropské...

Publikace předkládá právní analýzu institutu rovného odměňování tak, jak ji koncipuje český právní řád a právo Evropské... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,87€

Příběh moderního práva (Pavel Maršálek)

Autor ve své knize popisuje vývoj práva od minulosti po současnost a na základě toho se snaží předpovědět jeho další... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
14,42€

Svoboda projevu - Demokracie, rovnost a svoboda slova (Jäger Petr, Molek Pavel,)

Petr Jäger, Pavel Molek, Auditorium (2007)
Demokracie, rovnost a svoboda slova

Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,22€
11,36€

Obchodní korporace ve světle proměn - Variace na neuzavřené téma správy obchodní

Bohumil Havel, Auditorium (2010)
Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací

Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,16€
12,24€