💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Auditorium

Našli sme 78 titulov

Agent, který se neprostřílel… a ti ostatní

Marek Starý, Auditorium (2020)
Příspěvek k dějinám třetího odboje a politických procesů

Jednu z významných forem třetího (protikomunistického) odboje po roce 1948 představovala činnost agentů-chodců. Šlo o československé občany, kteří uprchli na Západ a následně se ve službách zahraničních rozvědek vraceli do vlasti a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,63€
11,59€

Sociální integrace cizinců

Kristina Koldinská, Harald C. Scheu, Martin Štefko, Auditorium (2017)
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné...

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Cizozemci a spoluobyvatelé

Marek Starý, Auditorium (2018)
Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi domácími a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,15€
19,67€

Kapitalismus na kolenou

Jakub Rákosník, Jiří Noha, Auditorium (2012)
Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934

Kniha přibližuje příčiny, pozadí a dopady krachu na newyorské burze v roce 1929 a její vliv na hospodářskou a sociální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,68€
19,23€

Rovnost a sociální práva

Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,81€
10,05€

Koncerny v komunitárním právu

Tomáš Doležil, Auditorium (2008)
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu...

Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,98€
15,47€

Menšiny a právo v České republice

Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,44€
22,73€

Soudní řád správní

Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází z tezí o základní funkci správního soudnictví, kterou je poskytování ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,16€
12,24€

Bankovní regulace a dohled

Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí. V reakci na ní se stále... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,51€
14,42€

Interpretační úskalí justiniánských digest

Výklad práva je nedílnou součástí mechanismu fungování práva. Interpretace je pak o to těžší, pokud jeho předmětem má být právo tak staré, jako v Digestech, zákoníku císaře Justiniana z roku 533. Jde o text, který je kompilací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,87€

Úvod do mezinárodního práva veřejného

Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,51€
14,42€

Elektronické cenné papíry

Ondřej Vondráček, Auditorium (2013)
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp....

Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, které umožňují skrýt vlastnickou strukturu akciových společností... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,45€
15,30€

Condictiones

Petr Dostalík, Auditorium (2019)
Ke kořenům bezdůvodného obohacení

Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,87€
9,18€

Právo na pomezí diktatury a demokracie

Auditorium (2014)
Právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989 Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí...

Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí nejen připomenout si výročí sametové revoluce a znovu se ohlédnout do historie poválečných let a komunistické vlády, ale také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,35€
9,63€

Dlouhé stíny Mnichova

Jan Kuklík, Jan Němeček, Jaroslav Šebek, Auditorium (2011)
Mnichovská dohoda z roku 1938 a postoj k ní vybraných evropských států (zejm. Velké Británie a Francie, ad.). Dopady na...

Mnichovská dohoda z roku 1938 a postoj k ní vybraných evropských států (zejm. Velké Británie a Francie, ad.). Dopady na mezinárodní politiku a diplomatické vztahy Československa. Nové, dosud nezveřejněné informace z londýnských a amerických archivů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,27€
17,92€

Metody a zásady interpretace práva

Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního členění na výklad jazykový, systematický, historický a teleologický... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,68€
19,23€

Svoboda projevu

Petr Jäger, Pavel Molek, Auditorium (2007)
Demokracie, rovnost a svoboda slova

Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,22€
11,36€

Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání

Analýza českého pracovného práva z pohľadu vyváženého pôsobenia flexibility na jednej strane a ochrany zamestnanca na strane druhej.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,40€
13,39€

Výjimečné stavy a lidská práva

Pavel Šturma, Jan Kysela, Veronika Bílková, Auditorium (2016)
Soudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud...

Soudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,57€
13,55€

Římské právo v občanském zákoníku

, Auditorium (2017)
Věcná práva

Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,62€
20,11€