🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Auditorium

Našli sme 89 titulov

Obligace z kontraktu

Petr Bělovský, Auditorium (2022)
Smlouva a její vymahatelnost v římském právu

Smlouvy nepředstavují pouze jeden z pilířů moderního soukromého práva, ale jsou přímo také nedílnou součástí vývoje lidské civilizace. Od okamžiku, kdy člověk začal vnímat věci jako majetek, vznikla také přirozeně jeho potřeba s majetkem disponovat a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
17,98€

Právo na pomezí diktatury a demokracie

, Auditorium (2014)
Právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989 Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí...

Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí nejen připomenout si výročí sametové revoluce a znovu se ohlédnout do historie poválečných let a komunistické vlády, ale také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,35€
8,80€

Bankovní regulace a dohled

Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí. V reakci na ní se stále... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
13,18€

Pod ochranou hákového kříže

Kniha se zabývá jedním z nejtemnějších období českých dějin. Začíná popisem likvidace druhé čs. republiky a ustavením Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Pokračuje vylíčením nacistické okupační politiky, jíž dominovala s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,74€
16,78€

Condictiones

Petr Dostalík, Auditorium (2019)
Ke kořenům bezdůvodného obohacení

Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,87€
8,39€

Soudní řád správní

Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází z tezí o základní funkci správního soudnictví, kterou je poskytování ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,16€
11,19€

Cizozemci a spoluobyvatelé

Marek Starý, Auditorium (2018)
Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi domácími a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
17,98€

Agent, který se neprostřílel… a ti ostatní

Marek Starý, Auditorium (2020)
Příspěvek k dějinám třetího odboje a politických procesů

Jednu z významných forem třetího (protikomunistického) odboje po roce 1948 představovala činnost agentů-chodců. Šlo o československé občany, kteří uprchli na Západ a následně se ve službách zahraničních rozvědek vraceli do vlasti a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,63€
11,59€

Menšiny a právo v České republice

Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,44€
20,77€

Elektronické cenné papíry

Ondřej Vondráček, Auditorium (2013)
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp....

Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, které umožňují skrýt vlastnickou strukturu akciových společností... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,45€
13,98€

Interpretační úskalí justiniánských digest

Výklad práva je nedílnou součástí mechanismu fungování práva. Interpretace je pak o to těžší, pokud jeho předmětem má být právo tak staré, jako v Digestech, zákoníku císaře Justiniana z roku 533. Jde o text, který je kompilací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,19€

Koncerny v komunitárním právu

Tomáš Doležil, Auditorium (2008)
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu...

Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,98€
15,47€

Rovnost a sociální práva

Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,81€
9,19€

Lidská práva za mřížemi

Helena Hofmannová, Auditorium (2021)
Ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody

Idea osobní svobody byla ústředním momentem formulování moderního vztahu jednotlivce a státu, neboť právě v souvislosti s ní byl vyjádřen požadavek vyloučení svévole při zásahu do fyzické autonomie člověka uvězněním spojený s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,74€
16,78€

Sociální integrace cizinců

Kristina Koldinská, Harald C. Scheu, Martin Štefko, Auditorium (2017)
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné...

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,04€
12,78€

Dlouhé stíny Mnichova

Jan Kuklík, Jan Němeček, Jaroslav Šebek, Auditorium (2011)
Mnichovská dohoda z roku 1938 a postoj k ní vybraných evropských států (zejm. Velké Británie a Francie, ad.). Dopady na...

Mnichovská dohoda z roku 1938 a postoj k ní vybraných evropských států (zejm. Velké Británie a Francie, ad.). Dopady na mezinárodní politiku a diplomatické vztahy Československa. Nové, dosud nezveřejněné informace z londýnských a amerických archivů. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,27€
16,38€

Proměny parlamentní kultury

Kniha kriticky hodnotí fungování české Poslanecké sněmovny v letech 2010–2021, zejména pak chaotický pořad schůze, nemožnost opozice nastolovat svá témata, náchylnost k obstrukcím, nepružnost legislativního procesu a celkovou neefektivitu parlamentní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
17,98€

Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo je velmi specifickým institutem soukromého práva, jenž v moderní době poutá na evropské i národní úrovni stále větší pozornost jak v oblasti soudního rozhodování, tak v oblasti legislativy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
13,18€

Právo a společnost

Pavel Maršálek, Auditorium (2008)
Formování práva je vždy závislé na řadě faktorů. Předkládaná monografie představuje studii několika rovin vývoje práva...

Formování práva je vždy závislé na řadě faktorů. Předkládaná monografie představuje studii několika rovin vývoje práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
13,98€

Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí

Životní prostředí je hodnotou, jejíž význam je nezpochybnitelný a zasluhuje si tak naši trvalou pozornost. Prostředkem k jeho ochraně je mimo jiné vhodná právní regulace vzájemně se doplňujícími normami z různých právních odvětví... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,45€
13,98€