📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Alexander Škrinár

Našli sme 11 titulov

Prípadové štúdie z obchodného práva

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina, Aleš Čeněk (2011)
Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu...

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€
10,88€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,88€

Založenie s.r.o. (CD)

Založenie s.r.o. (CD)

CD ponúka informácie o: nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o., právnej úprave obchodného podielu v s.r.o., otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiach... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
58,80€

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD)

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD)

Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
73,80€

Zmluvy pre každodennú prax

Zmluvy pre každodennú prax

Alexander Škrinár, , Praxis-Media (2007)
Kúpne zmluvy podľa obchodného a občianskeho zákonníka

Brožúra "Kúpne zmluvy pre každodennú prax" je určená pre všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu so zmluvami a potrebujú ich mať vždy po ruke... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,27€

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti

Zuzana Nevolná, Alexander Škrinár, Aleš Čeněk (2008)
Aktuálne otázky a problémy

V legislatíve Slovenskej republiky sa v roku 2008 pripravoval a následne aj schválil legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. V legislatívnom zámere sa nepočíta s úpravou práva obchodných spoločností, ktoré bude mať samostatnú právnu úpravu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,15€

Obchodné právo

Obchodné právo

Pavol Kubíček, Alexander Škrinár, Aleš Čeněk (2016)
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú...

Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,85€

Základné otázky obchodného práva

Pokusy o bližšie pojmové vymedzenie toho, čo sa skrýva pod označením obchodné právo vyvoláva medzi právnymi teoretikmi celý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€
8,84€

Obchodné právo

Obchodné právo

Kniha Obchodné právo obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka. Výklad obchodných spoločností a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločností a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,93€

Obchodné právo

Obchodné právo

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, , Aleš Čeněk (2012)
2. rozšírené vydanie

Kniha obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Výklad obchodných spoločnosti a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločnosti a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,74€

Fundamentals of Slovak Commercial Law

Fundamentals of Slovak Commercial Law

The submitted publication focuses on an explanation of the basic terms of commercial law related to business, characteristics of entrepreneurs, enterprise and its organizational part in Slovakia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€