Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Verlag Dashöfer

Našli sme 181 titulov

Krok po kroku k likvidácii s.r.o.

Tlačená publikácia – Krok po kroku k likvidácii s.r.o. – obsahuje prehľadné spracovanie likvidácie s.r.o.. Proces likvidácie s.r.o. je pomerne komplexný proces, ktorý si vyžaduje ovládanie jednotlivých odborných informácií, aby celá likvidácia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
53,90€
48,51€

Označovanie potravinárskych výrobkov vrátane vzorov etikiet

Označovanie potravinárskych produktov je široká a komplexná téma, ktorá neustále prechádza zmenami. Výrobcovia aj distribútori potravín zodpovedajú za správne označovanie a plnenie požiadaviek, ktoré na nich kladie tuzemská a európska legislatíva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
66,00€
59,40€

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Tlačená publikácia je prehľadným spracovaním zákona o potravinách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,20€
21,78€

Novely daňového poriadku za rok 2022

Tlačená publikácia – Novely daňového poriadku za rok 2022 zákon č. 39/2022 Z. z., zákon č. 250/2022 Z. z., zákon č. 325/2022 Z. z.,, zákon č. 433/2022 Z. z., zákon č. 496/2022 a zákon č. 519/2022 Z. z. s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
64,90€
58,41€

Ako založiť s.r.o. – krok po kroku

Ako založiť s.r.o. – krok po kroku – vám umožní ľahko sa orientovať v problematike založenia obchodnej spoločnosti typu – s.r.o.. Publikácia krok po kroku upozorňuje na jednotlivé atribúty, s ktorými založenie tohto typu kapitálovej spoločnosti súvisí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
53,90€
48,51€

Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH

, Verlag Dashöfer (2022)
Odpovede na otázky, ktoré by ste mohli využiť pred daňovou kontrolou

Tlačená publikácia prináša odborné informácie, ktoré reflektujú na aktuálne problémy v oblasti dane z príjmov a DPH. Spracované otázky, na ktoré reagujú odborníci z praxe formou odpovedí, sú cennou pomôckou pri riešení konkrétnych problémov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
79,20€
71,28€

Prehľad vybraných legislatívnych zmien od 1.1.2024

, Verlag Dashöfer (2023)

Tlačená publikácia - Prehľad vybraných legislatívnych zmien od 1.1.2024 – obsahuje články od odborníkov z praxe, ktoré reflektujú na zmeny od 1.1.2024. V roku 2024 nadobudlo účinnosť niekoľko zásadných legislatívnych zmien,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
42,90€
38,61€

Základy teórie štátu

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu - predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,90€
27,12€

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená publikácia obsahuje podrobne spracované zmeny v účtovníctve, ktoré sa intenzívne zaoberajú jeho digitalizáciou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,20€
41,58€

Špecifiká majetku verejnej správy z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania a financovania

Tlačená publikácia sa podrobne venuje problematike majetku, a to z praktického hľadiska. Obsahuje názorné príklady účtovania a konkrétne predkontácie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
68,20€
61,38€

Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená brožúra obsahuje prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých novelami zákona č. 302/2019 Z. z. a 372/2021 Z. z. s termínom účinnosti od 1. 1. 2022... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,20€
41,58€

Zmeny v DPH a dani z príjmov od 1. 1. 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená publikácia obsahuje prehľadne spracované zmeny v dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby. S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa pri povinnej registrácii na daň a dobrovoľnej registrácii na daň... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,20€
41,58€

Komentár k zmenám v paragrafoch zákona o účtovníctve od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje podrobne vysvetlené zmeny v jednotlivých paragrafoch zákona o účtovníctve. Ide najmä o proces digitalizácie účtovníctva, rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovných záznamov v účtovníctve, povinnosť dodržania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
119,90€
107,91€

Finančný príspevok na stravovanie verzus stravovacie poukážky v otázkach a odpovediach z praxe

Tlačená publikácia obsahuje viac ako 90 odpovedí na vaše otázky z praxe. Reaguje na praktické aplikácie zmien týkajúcich sa finančného príspevku na stravovanie a stravovacích poukážok... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
101,20€
91,08€

Lexikón kovov so zahraničnými ekvivalentmi

, Verlag Dashöfer (2012)
v českom jazyku

V softvére dodávanom na CD nájdete prehľad ocelí, zliatin a neželezných kovov vrátane ich chemického zloženia, mechanických vlastností, použitia a tepelného spracovania. Softvér vám umožňuje tlač materiálových listov a mať ich kedykoľvek k dispozícii... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
393,60€
366,05€

Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023

Tlačená publikácia Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách od 1.1.2023 prináša charakteristiku účtovej osnovy pre vyššie územné celky, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
201,60€
181,44€

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019

CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
62,40€
56,16€

Legislatívny postup tvorby vyhlášok a opatrení

Tlačená publikácia – Legislatívny postup tvorby vyhlášok a opatrení – je zameraná na legislatívnu činnosť pri tvorbe vyhlášok a opatrení ústrednými orgánmi štátnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Publikácia poukazuje na postavenie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,90€
28,71€

DPH a nehnuteľnosti

Tlačená publikácia DPH a nehnuteľnosti ponúka podrobný a komplexný popis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
108,90€
98,01€

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje prehľad zmien, ktoré prináša novelizácia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,20€
31,68€