📚 Knižná akcia každý mesiac

Verlag Dashöfer

Našli sme 174 titulov

Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená publikácia obsahuje podrobne spracované zmeny v účtovníctve, ktoré sa intenzívne zaoberajú jeho digitalizáciou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,20€
41,58€

Zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená brožúra obsahuje prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých novelami zákona č. 302/2019 Z. z. a 372/2021 Z. z. s termínom účinnosti od 1. 1. 2022... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,20€
41,58€

Označovanie potravinárskych výrobkov vrátane vzorov etikiet

Označovanie potravinárskych produktov je široká a komplexná téma, ktorá neustále prechádza zmenami. Výrobcovia aj distribútori potravín zodpovedajú za správne označovanie a plnenie požiadaviek, ktoré na nich kladie tuzemská a európska legislatíva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
66,00€
59,40€

Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená brožúra obsahuje podrobne spracované zmeny v pracovnom práve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
46,20€
41,58€

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje prehľad zmien, ktoré prináša novelizácia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,20€
31,68€

Komentár k zmenám v paragrafoch zákona o účtovníctve od 1. januára 2022

Tlačená publikácia obsahuje podrobne vysvetlené zmeny v jednotlivých paragrafoch zákona o účtovníctve. Ide najmä o proces digitalizácie účtovníctva, rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovných záznamov v účtovníctve, povinnosť dodržania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
119,90€
107,91€

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019

CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
62,40€
56,16€

DPH a nehnuteľnosti

Tlačená publikácia DPH a nehnuteľnosti ponúka podrobný a komplexný popis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
108,90€
98,01€

Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH

, Verlag Dashöfer (2022)
Odpovede na otázky, ktoré by ste mohli využiť pred daňovou kontrolou

Tlačená publikácia prináša odborné informácie, ktoré reflektujú na aktuálne problémy v oblasti dane z príjmov a DPH. Spracované otázky, na ktoré reagujú odborníci z praxe formou odpovedí, sú cennou pomôckou pri riešení konkrétnych problémov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
79,20€
71,28€

Finančný príspevok na stravovanie verzus stravovacie poukážky v otázkach a odpovediach z praxe

Tlačená publikácia obsahuje viac ako 90 odpovedí na vaše otázky z praxe. Reaguje na praktické aplikácie zmien týkajúcich sa finančného príspevku na stravovanie a stravovacích poukážok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
101,20€
91,08€

Zmeny v DPH a dani z príjmov od 1. 1. 2022

, Verlag Dashöfer (2022)

Tlačená publikácia obsahuje prehľadne spracované zmeny v dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby. S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa pri povinnej registrácii na daň a dobrovoľnej registrácii na daň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
46,20€
41,58€

Špecifiká majetku verejnej správy z pohľadu vykazovania, oceňovania, účtovania a financovania

Tlačená publikácia sa podrobne venuje problematike majetku, a to z praktického hľadiska. Obsahuje názorné príklady účtovania a konkrétne predkontácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
68,20€
61,38€

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Tlačená publikácia je prehľadným spracovaním zákona o potravinách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,20€
21,78€

Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (ročné predplatné)

Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (ročné predplatné)

, Verlag Dashöfer (2013)

Ročné predplatné garantovaných informácií v príručke "Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania" obsahujúcej vzory zmlúv a podaní pre každodennú prax, zodpovedajúce legislatíve SR s ohľadom na harmonizáciu práva s právom EÚ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
298,80€

Vedenie a riadenie s.r.o. (ročné predplatné)

Vedenie a riadenie s.r.o. (ročné predplatné)

, Verlag Dashöfer (2013)
Praktická príručka pre úspešného konateľa a manažéra

Ročné predplatné garantovaných informácií v praktickej príručke pre úspešného konateľa a manažéra obsahujúcej informácie od plánovania, riadenia na rôznych úrovniach, cez vedenie ľudí a kontrolu, až po tak potrebný, v týchto časoch priam nevyhnutný ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
298,80€

GDPR pre živnostníkov

GDPR pre živnostníkov

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre živnostníkov je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
118,80€

Autodoprava

Autodoprava

, Verlag Dashöfer (2008)

Odborná príručka, prehľadne a prakticky spracovaná, je určená pre všetkých prevádzkovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy - autodopravcov, vedúcich dopravy, riaditeľov, konateľov, majiteľov, logistov, technických riaditeľov,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
128,64€

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD)

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD)

Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
73,80€

Príprava, vedenie a organizácia stavieb

Príprava, vedenie a organizácia stavieb

Miroslav Horák, , Verlag Dashöfer (2007)
Aktuálna príručka od uzatvorenia zmluvy až po dokončenie a prevzatie stavby

Proces realizácie stavebného zámeru po kolaudáciu a odovzdanie stavby do užívania v jednej publikácii – všetko podľa aktuálnej legislatívy a platných právnych predpisov. Rozhodujúcim zámerom príručky je podať hlavne praktické rady všetkým účastníko Zobraziť viac

🍎 Vypredané
111,50€

Účtovanie platby platobnou kartou (CD)

Účtovanie platby platobnou kartou (CD)

Platobné karty, či už sú to debetné alebo kreditné, sa stávajú čoraz viac modernými prostriedkami, ktoré sú denne využívané.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,80€