👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Verlag Dashöfer

Našli sme 163 titulov

GDPR pre školy

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre školy je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
118,80€
110,48€

GDPR pre živnostníkov

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre živnostníkov je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
118,80€
110,48€

Franchising

Publikácia rieši komplexne a na základe praktických skúseností problematiku tejto progresívnej metódy podnikania na Slovensku. Cieľom knihy je stručne, jednoducho a odborným spôsobom ozrejmiť princípy a výhody franchisingu, a zároveň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,90€
19,44€

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

, Verlag Dashöfer (2018)
s účinnosťou od 25. 5. 2018

Oboznámte sa so znením novej právnej úpravy ochrany osobných údajov účinnej od 25. mája 2018. Zásadnou zmenou oproti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
64,90€
60,36€

DPH a nehnuteľnosti

Tlačená publikácia ponúka podrobný a komplexný opis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH účinného od 1. januára 2019. Obsahuje pojmy na identifikáciu nehnuteľnosti z pohľadu DPH a uplatnenia DPH pri... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
99,90€
92,91€

GDPR pre obchodné spoločnosti

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre obchodné spoločnosti je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
178,80€
166,28€

GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov je návodom na vyhotovenie vlastnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
178,80€
166,28€

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019

CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
53,90€
50,13€

Transferové oceňovanie

S touto knihou platnou pre rok 2019 správne nastavíte prevodné ceny a pripravíte si sprievodnú dokumentáciu pre správcu dane. Finančné úrady porovnávajú rozdiel v cene, ktorú si dojednali tzv. spojené osoby za... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
141,90€
131,97€

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Tlačená publikácia je prehľadným spracovaním zákona o potravinách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,90€
19,44€

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Prinášame vám vypracovanú smernicu na CD, do ktorej si jednoducho vpíšete údaje o svojej spoločnosti. Od 1. 3. 2019 musia mať obchodné spoločnosti Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
31,90€
29,67€

Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (ročné predplatné)

Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (ročné predplatné)

, Verlag Dashöfer (2013)

Ročné predplatné garantovaných informácií v príručke "Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania" obsahujúcej vzory zmlúv a podaní pre každodennú prax, zodpovedajúce legislatíve SR s ohľadom na harmonizáciu práva s právom EÚ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
298,80€

Vedenie a riadenie s.r.o. (ročné predplatné)

Vedenie a riadenie s.r.o. (ročné predplatné)

Verlag Dashöfer (2013)
Praktická príručka pre úspešného konateľa a manažéra

Ročné predplatné garantovaných informácií v praktickej príručke pre úspešného konateľa a manažéra obsahujúcej informácie od plánovania, riadenia na rôznych úrovniach, cez vedenie ľudí a kontrolu, až po tak potrebný, v týchto časoch priam nevyhnutný ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
298,80€

Účtovanie platby platobnou kartou (CD)

Účtovanie platby platobnou kartou (CD)

Platobné karty, či už sú to debetné alebo kreditné, sa stávajú čoraz viac modernými prostriedkami, ktoré sú denne využívané.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,80€

Skončenie pracovného pomeru (CD)

Skončenie pracovného pomeru (CD)

Prehľad potrebných informácií o skončení pracovného pomeru, platné od 1.1.2018. Prakticky spracované CD Skončenie pracovného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,80€

Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody

Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody

Príručka v softvérovej verzii, ktorá je určená pre výrobcov, distributérov, osoby uvádzajúce výrobky na trhy krajín EÚ a tretích krajín ako aj výrobných a technických riaditeľov a notifikované osoby... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
142,80€

Praktická príručka o odpadoch a obaloch "Zákon o odpadoch a obaloch v praxi" (ročné predplatné)

Praktická príručka o odpadoch a obaloch "Zákon o odpadoch a obaloch v praxi" (ročné predplatné)

Ročné predplatné garantovaných informácií v príručke poskytujúcej ucelený súbor informácií potrebných pre správne a efektívne zaobchádzanie s odpadmi a obalmi pre podnikateľov a nepodnikateľskú sféru... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
262,80€

Termoplasty v praxi (softvérová príručka)

Termoplasty v praxi (softvérová príručka)

Softvérová príručka obsahuje popisy vlastností jednotlivých skupín plastov, tzv. monografie, praktický popis prípravných etáp spracovania termoplastickej suroviny, popis jednotlivých technológií spracovania vrátane návodu na výrobu nástrojov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
117,31€

Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka (ročné predplatné)

Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka (ročné predplatné)

, Verlag Dashöfer (2012)

Ročné predplatné garantovaných informácií v príručke, ktorá Vám pomôže vykonávať všetky typy dozorných činností na stavbe jednoduchšie a s väčšou istotou. Je určená pre osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
286,80€

Autodoprava

Autodoprava

, Verlag Dashöfer (2008)

Odborná príručka, prehľadne a prakticky spracovaná, je určená pre všetkých prevádzkovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy - autodopravcov, vedúcich dopravy, riaditeľov, konateľov, majiteľov, logistov, technických riaditeľov,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
128,64€