❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019 -

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019


🍌 Odosielame o 10 dní.
53,90€
Zľava 7%
50,13€

CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie. Transferové oceňovanie súvisí s daňovou optimalizáciou, ktorá spočíva v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia.

Na CD Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019 nájdete aj informácie týkajúce sa predloženia skrátenej transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2019, Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie, Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania a úplné znenie zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 9. 4. 2019).

Obsah:
 1. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019
  • nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie Vám krok po kroku na praktickom príklade predstaví aké náležitosti by mala skrátená transferová dokumentácia obsahovať,
  • obsahuje rady a tipy, na ktoré pri tvorbe transferovej dokumentácie netreba zabudnúť,
  • obsahuje aj stručný prehľad legislatívy súvisiacej s transferovým oceňovaním,
  • editovateľný vzor si môžete stiahnuť vo formáte WORD.
 2. Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2019
  • obsahuje informácie súvisiace s predložením transferovej dokumentácie správcovi dane a odsúhlasení metódy ocenenia správcom dane,
  • vzor žiadosti o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia správcom dane.
 3. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie
 4. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF 014283/2016/724 o určení obsahu dokumentácie
 5. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie
 6. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania
 7. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 9.4.2019)
 • na stiahnutie vo formáte WORD

Jazyk: slovenský Rozmer: 140×125 mm

Zaradené v kategóriách