📚 Knižná akcia každý mesiac

Dane, účtovníctvo, odvody 7-8/2018

Bez chýb, pokút a penále


🍌 Odosielame o 7 dní.
9,95€
Zľava 10%
8,96€

  • Index daňovej spoľahlivosti
  • Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
  • Preddavky na daň
  • Účtovanie organizačnej zložky
  • Vzťah medzinárodných zmlúv na zdanenie príjmov v SR
  • Druhotná platobná neschopnosť


Za účelom zvýšenia daňovej disciplíny založenej na dobrovoľnosti platiť dane aj prostredníctvom zvýšenia daňovej transparentnosti voči verejnosti, sa zaviedol nový inštitút kvality z hľadiska daňovej disciplíny daňových subjektov založený na dobrovoľnej daňovej povinnosti, ktorým je „index daňovej spoľahlivosti“. Ako odmenu týmto daňovým subjektom finančná správa umožní poskytnúť osobitné daňové režimy - zvýhodnenia, avšak zatiaľ len v rámci platnej legislatívy. Finančné riaditeľstvo v budúcnosti uvažuje za účelom zvýšenia dobrovoľnej daňovej disciplíny zapracovať do legislatívy aj iné - nové zvýhodnenia, napr. upustenie od uloženia sankcie za oneskorené podanie daňového priznania alebo oznámenia, ktoré je daňový subjekt povinný predložiť v ustanovenej lehote, alebo odpustenie uloženej sankcie do určitej výšky.

Prehľad zmien v novelách zákonov a príspevky v rubrikách – aktuálna téma, priame dane, nepriame dane, účtovníctvo, chybiť znamená platiť, automobil v podnikaní, odvody a mzdy, rady odborníkov, praktická komunikácia.

Rok vydania: 2018 Rozmer: 205×295 mm Počet strán: 112 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách