Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Poradca s.r.o.

Našli sme 1733 titulov

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

, Poradca s.r.o. (2023)
Verejné obstarávanie, Autorské právo, Správne právo

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
7,80€

Ústava SR

, Poradca s.r.o. (2023)

Publikácia je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,49€
2,86€

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

, Poradca s.r.o. (2023)
Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,40€

Stavebný zákon - s komentárom

Štefan Strašnický, Poradca s.r.o. (2022)
Územné plánovanie a výstavba od 1. 4. 2024

Titul obsahuje Zákon o územnom plánovaní (stavebný zákon) s komentárom a Zákon o výstavbe s komentárom. Zákony v úplnom znení s komentárom sú novelizované. Nový zákon o územnom plánovaní (stavebný zákon) si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,70€

Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ

, Poradca s.r.o. (2022)
Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve

Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,50€
14,70€

Murphyho zákony o peniazoch / Murphy´s laws about money

, Poradca s.r.o. (2017)

Murphy má k otázke peňazí vždy čo povedať. Na otázku: "Čo bude s peniazmi, keď sa spoločnosť zmení na informačnú spoločnosť?" odpovedal. "Čože by malo byť, budú!". Potom sa zamyslel a spresnil: "U koho budú, u koho nebudú!" Nové zrnká z edície Veselo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,20€
2,10€

Účtovné súvzťažnosti 2020

, Poradca s.r.o. (2020)
ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,50€
14,20€

Účtovná závierka za rok 2019

Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2020)
Časové rozlíšenie, inventura, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, výročná správa, peňažný denník, odložená daň z príjmov, opravné položky, zásoby

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,99€
4,40€

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

, Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
5,30€

Daňové zákony (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
Daňové, účtovné, mzdové zákony 2021 po novelách

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,50€
8,60€

Odvody poistného od 1.1.2023

, Poradca s.r.o. (2023)
Prehľad odvodov zamestnanci, DOPČ, študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, PO

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,00€

Účtovná závierka

, Poradca s.r.o. (2022)
Pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2021

Publikácia sa venuje problematike účtovnej závierky za rok 2021 pre podnikateľov účtujúcim v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Titul obsahuje tieto témy: prebytok, inventúra, manko, kapitálový fond, závierka, cenné papiere, opravné položky, rezervy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,00€
4,40€

Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a ochrana detí

, Poradca s.r.o. (2021)
Hmotná núdza, Životné minimum, Náhradné výživné, Prídavok na dieťa, Zákon o rodine, Príspevky

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť C obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálnych vecí a príspevkov, sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,50€

Zákony 2021 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2021)
Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,50€

Účtovná závierka za rok 2022

, Poradca s.r.o. (2023)
Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
4,90€

Daňové priznania 2019 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov

Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,50€
7,20€

Daňové priznania 2022 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2023)

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2022... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
7,90€

Zákony 2022 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2022)
ZDP, DPH, ERP, Miestne dane, Elektronická fakturácia, Finančná správa

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2022... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,70€
6,50€

Príručka mzdovej účtovníčky 2023

, Poradca s.r.o. (2023)
Pracovnoprávne minimum, výpočet mzdy, zdravotné poistenie, sociálne poistenie zamestnancov, zdaňovanie miezd, sociálny fond, cestovné náhrady, účtovan

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy k 1.1.2023, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov. V kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,99€
12,10€

Zákony 2023 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2023)
Daň z príjmov, DPH, Správa daní, Medzinárodná spolupráca, Spotrebné a miestne dane

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,10€