Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele)

Zákona o dani z príjmov, Zdaňovanie príjmov, daňové výdavky


🍌 Odosielame o 11 dní.
15,50€
Zľava 10%
13,95€

Novelou zákona o dani z príjmov (ZDP) sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle. Akým spôsobom sa upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov sa dočítate v dvojčísle Poradcu.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
Legislatíva
Zákon o dani z príjmov (ZDP) – zákon s komentárom účinný od 1. 1. 2023

Zákon o dani z príjmov už obsahuje viaceré opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predmetom novela zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Novela ďalej obsahuje spresnenie a doplnenie pravidiel transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav), doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR v súlade s aktuálnou metodikou Smernice OECD o transferovom oceňovaní, doplnenie pravidiel pri korešpondujúcej úprave základu dane v prípade stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR, ako a doplnenie odkazu na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní do zákona o dani z príjmov z dôvodu
zabezpečenia právnej istoty pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2023 ISBN: 9771335158360 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 592 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách