Júlová knižná akcia!

Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom

Úplné znenie po novele s komentárom

Poradca s.r.o. (2019) • Edícia Poradca • Séria Poradca 2020

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,64€
Zľava 6%
8,16€

📚Prečítaná za 5,28€ Zobraziť v bazári kníh

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅Výhodné ceny ✅Bezpečný nákup

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov.

Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí:
Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov
- zavedenie automatickej registrácie správcom dane
- zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení
Zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
- rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov
- zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou
- umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou
- zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
Platenie preddavkov na daň z príjmov
- zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti
- zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
- zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmi

Poradca 6-7/2020 - Úplné znenie zákona po novele s komentárom obsahuje:
Legislatíva - Zákon o dani z príjmov s komentárom

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2019 ISBN: 9771335158049 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 496 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách