Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Ján Mintál

Našli sme 11 titulov

Daňové a nedaňové výdavky 2020

Daňové a nedaňové výdavky 2020

Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2020)
Výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa

Publikácia obsahuje daňové a nedaňové výdavky, ktoré si môže podnikateľ dať do nákladov v roku 2020, vysvetlené na príkladoch z praxe. Náklady sú prehľadne spracované z pohľadu dane z príjmov, z pohľadu DPH a tiež spôsob ich účtovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,00€

Daňové a nedaňové výdavky 2019

Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2019)
Výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa

Nie každý náklad, ktorý súvisí s podnikaním, zákon o dani z príjmov posudzuje ako daňovo uznaný. Práve preto naša publikácia obsahuje aj výdavky nedaňové. Encyklopédia výdavkom s príkladmi obsahuje niekoľkých kapitol podľa abecedne rozdelených hesiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
7,40€

Práce a Mzdy 2/2022

Ján Mintál, Iveta Matlovičová, Marta Boráková, Poradca s.r.o. (2021)
Daňové zvýhodnenia, daňové termíny

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť každá fyzická osoba, ak v príslušnom zdaňovacom období dosiahla príjmy zo závislej činnosti, príp. príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Na uplatnenie daňovej úľavy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,90€
5,20€

s.r.o. - SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále

s.r.o. - SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále (e-kniha)

Ján Mintál, Poradca s.r.o.
založenie, vznik, dane, zisk, odvody, zrušenie + judikatúra, vzory zmlúv a formuláre

Cieľom publikácie je komplexné a prehľadné spracovanie problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným od jej založenia, vzniku až po možnosti zrušenia. V 300 stranách autorského textu sa podrobne venujeme právam ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,50€

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2022

Ján Mintál, Jarmila Strählová, Miroslava Brnová, Poradca s.r.o. (2021)
Daňová povinnosť FO 2021, DPH a Daňový poriadok 2022

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov po aktuálnych novelách. Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2021 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,95€
8,00€

Daňové a nedaňové výdavky 2021

Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2021)
abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi + heslá k téme COVID

Máte pri vedení účtovníctva problém správne posúdiť daňové výdavky? Podľa zákona o ZDP možno za daňové výdavky považovať náklady vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. No v praxi to je niekedy ťažké posúdiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
13,60€

DPH - 33 otázok a odpovedí

DPH - 33 otázok a odpovedí

Brožúra Vám prináša odpovede na otázky týkajúce sa najdiskutovanejšej dane - DPH. Odpovede na otázky z oblasti refakturácie, dodania tovaru a služieb, samozdanenia, obchodovania s tretími krajinami a mnoho iných tém... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,40€

Daňová optimalizácia (Bez chýb, pokút a penále)

Daňová optimalizácia (Bez chýb, pokút a penále)

Anton Kolembus, Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2018)
Optimalizácia daňového základu, Možnosti daňovej optimalizácie FO, Daňové výdavky

Táto publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Publikáciou Daňová optimalizácia nechceme navádzať na nelegálne znižovanie daní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,99€

Verejná správa - 33 otázok a odpovedí

Verejná správa - 33 otázok a odpovedí

Publikácia je určená pre účtovníkov, ekonómov, ale aj ostatných pracovníkov, ktorí pracujú v rozpočtových organizáciách, príspevkových, neziskových organizáciách a v obciach, ale aj starostom obcí. V publikácii nájdete odpovede odborníkov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,40€

s.r.o. - SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále

s.r.o. - SPRIEVODCA bez chýb, pokút a penále

Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2020)
založenie, vznik, dane, zisk, odvody, zrušenie + judikatúra, vzory zmlúv a formuláre

Cieľom publikácie je komplexné a prehľadné spracovanie problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným od jej založenia, vzniku až po možnosti zrušenia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,50€

Podnikanie fyzických osôb - 33 otázok a odpovedí

Podnikanie fyzických osôb - 33 otázok a odpovedí

Publikácia je určená pre podnikateľov – fyzické osoby, či už živnostníkov alebo iné samostatne zárobkovo činné osoby. V publikácii nájdete odpovede renomovaných autorov na otázky z oblastí ako daňovo uznateľné výdavky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,40€