Bazár kníh za najsuper ceny!

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2022

Daňová povinnosť FO 2021, DPH a Daňový poriadok 2022


🍌 Odosielame o 7 dní.
7,20€
Zľava 10%
6,48€

📚Prečítaná za 4,32€ (Zľava 40%) Zobraziť v bazári kníh

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov po aktuálnych novelách. Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2021 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy. Ako vypočíta podnikajúca fyzická osoba daň z príjmov fyzických osôb za rok 2021?

Daňová povinnosť FO za rok 2021 môže byť vykonaná dvomi spôsobmi a to:
• ak dosahovala výlučne príjmy zo závislej činnosti a splnila ďalšie zákonom vymedzené podmienky môže jej daňovú povinnosť vysporiadať zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
• ak dosahovala iné druhy príjmov ako len príjmy zo závislej činnosti napr. z podnikania, z autorských honorárov, z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí, z predaja nehnuteľností a pod., potom musí dôjsť k vysporiadaniu daňovej povinnosti daňovníka prostredníctvom daňového priznania...

Rozsah zdaniteľných príjmov – zníženie sadzby dane mikrodaňovníka
Zákon o dani z príjmov v rámci podpory predovšetkým malého podnikania vymedzuje určité daňové výhody závisiace od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov. V prípade fyzických osôb sa uvedené týka daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a v prípade právnických osôb, tých ktorý dosahujú zdaniteľné príjmy z podnikania...

Daňový poriadok – zmeny v roku 2022
V súvislosti s indexom daňovej spoľahlivosti daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu. Hodnotenie daňového subjektu bude zverejnené v zozname na webe finančnej správy...

Zdravotné sociálne poistenie – zmeny
Od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorej je možné ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením Vlády SR; z tohto dôvodu sa od 1. 1. 2022 upravuje štruktúra mesačného výkazu, kde bola doplnená nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“...

Rok vydania: 2021 ISBN: 9771336798190 Rozmer: 210×297 mm Počet strán: 80 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách