🌸 Majáles knižných zliav 📚

Jozef Toman

Našli sme 10 titulov

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2016)
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer,...

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,40€

Prekážky v práci

Prekážky v práci

Publikácia Prekážky v práci prináša komplexné spracovanie špecifickej problematiky z oblasti pracovného práva. Je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,40€

Pracovný čas

Pracovný čas

Ak sa na knižnom trhu objaví publikácia, ktorá sa zameriava na špecifickú problematiku a ktorá čitateľovi poskytuje návod na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,70€

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké účely ich možno použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,50€

Konto pracovného času

Konto pracovného času

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2017)
Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov...

Titul „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola problematika tohto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,70€

Zákonník práce / Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákonník práce / Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Marek Švec, Jozef Toman, , Wolters Kluwer (2019)
Komentár (I. a II. zväzok)

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
145,90€

Zákonník práce

Zákonník práce

Jozef Toman, Verlag Dashöfer (2016)
zapracované zmeny od 18. 6. 2016

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie komentára k Zákonníku práce vrátane poslednej novelizácie od 18. 6. 2016. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
74,40€

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrne zamestnávanie

Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla, Wolters Kluwer (2015)
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé...

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,70€

Verejná správa - 33 otázok a odpovedí

Verejná správa - 33 otázok a odpovedí

Publikácia je určená pre účtovníkov, ekonómov, ale aj ostatných pracovníkov, ktorí pracujú v rozpočtových organizáciách, príspevkových, neziskových organizáciách a v obciach, ale aj starostom obcí. V publikácii nájdete odpovede odborníkov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,40€

Zákonník práce

Zákonník práce

Jozef Toman, , Verlag Dashöfer (2017)
Zapracované zmeny od 1. 6. 2017

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie komentára k Zákonníku práce vrátane poslednej novelizácie od 1.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
64,90€