Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Marek Švec

Našli sme 19 titulov

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Jana Žulová, Marek Švec, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,90€
13,00€

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Marek Švec, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2016)
Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná...

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou výnimkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,90€
16,11€

Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach

Kolektívne pracovné právo predstavuje jeden zo základných pilierov ochrannej funkcie pracovného práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,39€
10,00€

Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká

Marek Švec, VEDA (2012)
Kríza pracovného práva

Nepoučiteľnosť európskeho zákonodarcu i európskych inštitúcií pri zmenách v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia je nezmerná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
8,19€

Kurzarbeit a iné prekážky v práci

Ako riešiť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z dôvodov vzniknutých na strane zamestnávateľa a z dôvodov, za ktoré zamestnávateľ nezodpovedá?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,70€
12,70€

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k jednej z najaktuálnejších problematík zo sveta práce, a to k zákonu č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€
12,10€

Sankcie zamestnávateľa

Marek Švec, Andrea Olšovská, Wolters Kluwer (2022)
Krátenie a nepriznanie peňažných plnení

Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,60€
15,60€

Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vychádza v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavujú zmeny zásadne upravujúce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
199,00€
163,19€

Odborová organizácia

Marek Švec, Wolters Kluwer (2020)
Postavenie a pracovnoprávne nároky

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,20€
14,80€

Odborová organizácia

Marek Švec, , Wolters Kluwer (2021)
Postavenie a pracovnoprávne nároky

Druhé vydanie publikácie Odborová organizácia – Postavenie a pracovnoprávne nároky so zapracovanou novelou Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. predstavuje jedinú publikáciu o odborovej organizácii, ktorá obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,00€
16,39€

GDPR v pracovnoprávnej praxi

Ján Horecký, Marek Švec, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2020)
Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov

Ako ovplyvnila implementácia nariadenia GDPR ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s čím majú zamestnávatelia najväčšie problémy?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,25€
8,30€

Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca

Každý zamestnanec má právo na ochranu svojho súkromia na pracovisku. Kde je však hranica medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom zamestnávateľa narušiť toto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,70€
8,00€

Zákonník práce / Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Jozef Toman, Marek Švec, , Wolters Kluwer (2019)
Komentár (I. a II. zväzok)

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
145,90€
119,30€

Vnútropodnikové predpisy

Ján Horecký, Marek Švec, Pavol Rak, Wolters Kluwer (2021)
Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa

Vnútropodnikové predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov majú určiť jednoznačné podmienky a pravidlá pre realizáciu práv a povinností nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, čím jednoznačne prispievajú k dosiahnutiu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,40€
13,10€

Konto pracovného času

Konto pracovného času

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2017)
Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov...

Titul „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola problematika tohto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,70€

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrne zamestnávanie

Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Martin Bulla, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2015)
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé...

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,70€

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2016)
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer,...

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,02€

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Keď sa na slovenskom knižnom trhu objaví publikácia z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právom vždy vzbudí pozornosť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,90€

Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku

Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku

Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi pracovnoprávnych vzťahov. Je zamestnanec naozaj zraniteľnejším... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,90€