Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 4-5/2019 - Daňové a nedaňové výdavky 2019,  Zmeny v daňovom poriadku, Postupy účtovania– novela -

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 4-5/2019 - Daňové a nedaňové výdavky 2019, Zmeny v daňovom poriadku, Postupy účtovania– novela

Preddavky na daň 2019, Daň z poistenia, Minimálna mzda o odvody, Oprava chýb pri zdaňovaní

Poradca s.r.o. (2019)

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,66€
Zľava 7%
11,77€

Mesačník, ktorý obsahuje články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd. Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a vysvetľuje problematiku pomocou praktických príkladov.

Jednou z najčastejších otázok podnikateľov býva, čo si vlastne môžu dať do nákladov a čo nie. Odpovede zaberajú celé encyklopédie a ani ten, čo ich ovláda, si pred daňovým úradom nemôže byť vždy istý, že jeho výklad uznateľnosti daňového nákladu je ten správny. Pre základnú orientáciu mesačník DUO prináša prehľad daňových ale i nedaňových výdavkov a ich uplatnenie vysvetľuje prostredníctvom príkladov z praxe.

Publikácia obsahuje nasledovné témy:
- Daňové výdavky a nedaňové výdavky 2019
- Výdavky na PHL u podnikajúcej fyzickej osoby
- Minimálna mzda
- Zákonník práce - zmeny
- Cestovné náhrady zamestnanca
- Oprava chýb pri nesprávnom zdanení príjmov
- Novela Postupov účtovania pre podnikateľov
- GDPR - zamestnanec a zamestnávateľ

Mesačník uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov a objasňuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a zároveň upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností.

Legislatívne zmeny v praktických príkladoch Vám priblížia aj ďalšie články DUO 4-5/19:
- Strava v daňových výdavkoch podnikateľa
- Odpočítanie daňovej straty
- Príjmy z reklamy oslobodené od dane
- Zmeny správa daní a poplatkov
- Ubytovacie služby a DPH
- Oslobodenie od DPH a jeho preukázanie
- Dodanie a nájom nehnuteľnosti
- Doručovanie dokumentov do registra účtovných závierok
- Prejednávanie odvolania daňového subjektu
- Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia - nový zákon
- Pracovné cesty podnikateľa
- Nová oznamovacie povinnosti zamestnávateľa
- Oznámenie zamestnávateľa za osoby bez trvalého pobytu v SR
- Preradenie automobilu z osobného užívania do podnikania v JÚ
- Komunikujte cez elektronickú schránku
- Zdravé sebavedomie
- Prekážky ako cesta k rastu

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×300 mm Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách