🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Repetitórium civilného procesného práva - Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík

Repetitórium civilného procesného práva


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili pôvodný procesný predpis – Občiansky súdny poriadok.

Nová právna úprava obsahuje rozsiahly komplex zmien a nových inštitútov v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Preto autori považovali za potrebné pripraviť novú učebnú pomôcku, ktorá by študentov oboznámila s novým pravidlami civilného procesu a uľahčila im prípravu na skúšky.

Repetitórium je podkladom pre pochopenie základných otázok civilného sporového a mimosporového konania. V rozsahu primeranom tomuto druhu učebnej pomôcky obsahuje výklad otázok, ktoré sa týkajú Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Výklad je podávaný prehľadne, zrozumiteľne a stručne.

Veríme, že toto repetitórium pomôže pochopiť základy civilného sporového a mimosporového konania a v študentoch vzbudí záujem o tento predmet.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788089635313 Počet strán: 231 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách