Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

IURIS LIBRI

Našli sme 38 titulov

Repetitórium Práva Európskej únie (Martina Jánošíková) [SK]

Martina Jánošíková, IURIS LIBRI (2013)
Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov...

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,00€
10,23€

Odporovateľnosť právnych úkonov (Pavol Horňák)

Odporovateľnosť právnych úkonov (Pavol Horňák)

Pavol Horňák, IURIS LIBRI (2016)
Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým...

Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
31,00€

Repetitórium občianskeho hmotného práva (Lenka Dufalová)

Repetitórium občianskeho hmotného práva (Lenka Dufalová)

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,00€

Občianske právo hmotné (Ján Lazar)

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
67,50€

Repetitórium pracovného práva (Marta Thurzová) [SK]

Marta Thurzová, IURIS LIBRI (2014)
Rýchle a časté zmeny v oblasti pracovného práva za posledných vyše dvadsať rokov viedli k zníženiu miery stability tohto...

Rýchle a časté zmeny v oblasti pracovného práva za posledných vyše dvadsať rokov viedli k zníženiu miery stability tohto právneho odvetvia. Príčinou je skutočnosť, že v podstate každá porevolučná vláda presadila vážne zmeny v tejto oblasti, čo následne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
13,02€

Repetitórium civilného procesného práva (Katarína Gešková, Romana Smyčková, Joze

Repetitórium civilného procesného práva (Katarína Gešková, Romana Smyčková, Joze

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Repetitórium ústavného práva (Marek Domin)

Repetitórium ústavného práva (Marek Domin)

Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,00€

Repetitórium medzinárodného práva verejného

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
19,53€

Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo (Alena Hambáleková)

Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo (Alena Hambáleková)

Alena Hambáleková, IURIS LIBRI (2016)
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych...

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,00€

Prepisy práva duševného vlastníctva (Veronika Skorková) [CZ]

Prepisy práva duševného vlastníctva (Veronika Skorková) [CZ]

Veronika Skorková, IURIS LIBRI (2014)
Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo...

Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo právnych predpisov medzinárodného, európskeho i vnútroštátneho práva. Napriek neustále sa rozširujúcemu trendu posilňovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,00€

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Ivana Zmeková, IURIS LIBRI (2018)
Vybrané otázky aplikačnej praxe

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj ko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
33,00€

Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

Alena Hambáleková, IURIS LIBRI (2015)
V nadväznosti na publikáciu „Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch“ poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých...

V nadväznosti na publikáciu Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,00€

Učebnica občianskeho procesného práva 1+2 (Mazák, Jánošíková,Molnar)

Učebnica občianskeho procesného práva 1+2 (Mazák, Jánošíková,Molnar)

Ján Mazák, Martina Jánošíková, Peter Molnár, IURIS LIBRI (2012)
Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej...

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€

Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková) [SK]

Jana Mazáková, IURIS LIBRI (2016)
Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom...

Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
41,00€
38,13€

Predbežné opatrenia (Erik Schwarzc)

Predbežné opatrenia (Erik Schwarzc)

Erik Schwarzc, IURIS LIBRI (2015)
Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi...

Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi špecifickým zásahom do práv osôb, ktoré sú zasiahnuté bez toho, aby súd vykonal rozsiahlejšie dokazovanie a konal vo veci samej. Z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,00€

Elektronické obchody (Ivana Zmeková) [SK]

Elektronické obchody (Ivana Zmeková) [SK]

Ivana Zmeková, IURIS LIBRI (2017)
Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta...

Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
28,00€

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov (Lucia Budinská) [SK]

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov (Lucia Budinská) [SK]

Lucia Budinská, Veronika Vaseková, IURIS LIBRI (2016)
Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje...

Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
33,00€

Repetitórium obchodného práva

Druhé, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
28,00€

Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo na tri časti, a to na sociálne poistenie, štátnu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,00€

Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch (Alena Javolková) [SK]

Alena Javolková, IURIS LIBRI (2014)
Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka je najfrekventovanejším typom zmluvy v obchodnozáväzkových...

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka je najfrekventovanejším typom zmluvy v obchodnozáväzkových vzťahoch. Aj keď právna úprava tohto zmluvného typu je pomerne podrobná a jasná, laxný prístup subjektov týchto právnych vzťahov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
20,00€
16,60€