Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva IURIS LIBRI

Našli sme 52 titulov

Repetitórium civilného procesného práva

Tretie, prepracované a doplnené vydanie reaguje na všetky novelizácie Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, ako aj súvisiacich právnych predpisov. Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
31,20€

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€
24,90€

Repetitórium medzinárodného práva verejného

Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
17,80€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
79,00€
67,09€

Repetitórium občianskeho hmotného práva

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,00€
20,30€

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
16,60€

Repetitórium teórie práva

Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,60€

Repetitórium obchodného práva

Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
25,20€

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
20,20€

Repetitórium obchodného práva

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie tejto úspešnej publikácie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Repetitórium poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€
28,30€

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ján Golian, , IURIS LIBRI (2014)
Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci...

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,00€
20,39€

Bezdôvodné obohatenie

Lucia Budinská, IURIS LIBRI (2014)
Vydavateľstvo IURIS LIBRI Vám prináša ďalšiu publikáciu z edície Judikatúra. Publikácia predstavuje prvú samostatnú ucelenú...

Publikácia predstavuje prvú samostatnú ucelenú zbierku judikatúry týkajúcu sa inštitútu bezdôvodného obohatenia v Slovenskej republike a zahŕňa rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov. Rozhodnutia českých súdov boli preložené do slovenského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,50€
20,70€

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

Lucia Budinská, Veronika Vaseková, IURIS LIBRI (2016)
Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje...

Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
33,00€
28,40€

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami

Jaroslav Macek, IURIS LIBRI (2015)
Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje...

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
32,60€

Právne aspekty podnikania na internete

Ivana Zmeková, IURIS LIBRI (2017)
Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta...

Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,00€
23,60€

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

Edmund Horváth, Lucia Budinská, IURIS LIBRI (2013)
V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia snažili poskytnúť právnickej verejnosti,...

V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia snažili poskytnúť právnickej verejnosti,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,00€
19,30€

Odporovateľnosť právnych úkonov

Pavol Horňák, IURIS LIBRI (2016)
Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým...

Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,00€
25,50€

Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

Táto publikácia sa venuje inštitútu náhrady škody v občianskom práve a obsahuje výber súdnych rozhodnutí z obdobia ostatných desiatich rokov. Jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa koncepcie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
33,00€
27,40€

Exekučné spory

Jana Mazáková, IURIS LIBRI (2015)
Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného vy´konu súdnych a iny´ch rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú často skutkovo, ale...

Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú často skutkovo, ale aj právne zložité. Toto poznanie bolo účinným podnetom na prípravu a zostavenie výberu judikatúry o exekučných sporoch. Cieľom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,00€
24,10€

Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

Alena Hambáleková, IURIS LIBRI (2016)
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych...

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,00€
27,60€