❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Civilné mimosporové konanie - Romana Smyčková,

Civilné mimosporové konanie

Konania v niektorých statusových veciach Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v...


🍎 Vypredané
19,00€

Konania v niektorých statusových veciach

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa týkajú osobitných právnych
vzťahov, na ochrane ktorých je verejný záujem.
Publikácia sa systematicky člení na dve časti. Prvá časť je prezentáciou zásadných procesných odlišností mimosporového procesu vo všeobecnej rovine, vychádzajúc z jeho odlišných princípov, procesných podmienok a reflexie uvedeného do jednotlivých procesných inštitútov a priebehu
konania. V druhej časti autori analyzujú novoty procesných postupov vo vybraných konaniach v niektorých statusových veciach fyzických osôb – v konaní o vyhlásenie za mŕtveho, v konaní o spôsobilosti na právne úkony a detenčnom konaní. V tejto časti je dôraz kladený na konkretizáciu
procesných odlišností a novôt právnej úpravy uvedených konaní a ich konfrontáciu s medzinárodnými štandardmi a aktuálnou judikatúrou.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2016 Rozmer: 140×225 mm ISBN: 9788089603480 Počet strán: 156 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách