📚 Horúce knižné zľavy

Nová Práca

Našli sme 128 titulov

Nové pravidlá cestnej premávky

, Nová Práca (2020)
platné od 1. júla 2020 (nové dopravné značky platné od 1. apríla 2020)

Titul NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY platné od 1. júla 2020 bol upravený a doplnený o všetky zmeny, ktoré už platia od 1. apríla 2020 alebo začnú platiť od 1. júla 2020, prípadne od 1. septembra 2020... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
11,85€

Nové pravidlá cestnej premávky

, Nová Práca (2020)
platné od 1. júla 2020 (nové dopravné značky platné od 1. apríla 2020)

Titul NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY platné od 1. júla 2020 bol upravený a doplnený o všetky zmeny, ktoré už platia od 1. apríla 2020 alebo začnú platiť od 1. júla 2020, prípadne od 1. septembra 2020... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
13,04€

Nové pravidlá cestnej premávky

, Nová Práca (2019)
platné od 1. januára 2020

Aktualizované vydanie titulu NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY platné od 1. januára 2020... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
12,56€

Nové receptúry a technológia pokrmov

Konrád Kendík, Nová Práca (2012)
Kniha obsahuje autorizované receptúry podľa Slovenských technických noriem a práve podľa týchto receptúr možno vytvoriť...

Druhé vydanie tejto knihy je podstatne rozšírené a doplnené o viac ako 200 receptúr. Kniha obsahuje autorizované receptúry podľa Slovenských technických noriem a práve podľa týchto receptúr možno vytvoriť cenové kalkulácie na všetky druhy jedál... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
39,90€
37,11€

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. 3. 2021

Nová Práca (2021)

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení

, Nová Práca (2020)

V súvislosti so zmenami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po zrušení prílohy č. 1 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, začne od 1. apríla 2020 platiť vyhláška... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,44€

Nové pravidlá cestnej premávky

, Nová Práca (2019)
platné od 1. januára 2020

Základ knihy tvoria: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke po poslednej novelizácii, vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke po poslednej novelizácii a zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
13,95€

Rozsiahly prehľadný anglicko-slovenský slovník

Josef Fronek, Pavel Mokráň, Nová Práca (2006)
Rozsiahly a veľmi prehľadný - ide o najväčší anglicko-slovenský slovník, ktorý používa na definovanie jednotlivých...

Rozsiahly a veľmi prehľadný - ide o najväčší anglicko-slovenský slovník, ktorý používa na definovanie jednotlivých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,54€
27,47€

Slovensko-anglický frazeologický slovník

Josef Fronek, Pavel Mokráň, Nová Práca (2011)
Slovensko-anglický frazeologický slovník slovných spojení slúži ako frazeologický doplnok existujúcich paralelných...

Slovensko-anglický frazeologický slovník slovných spojení slúži ako frazeologický doplnok existujúcich paralelných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,50€
30,23€

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

, Nová Práca (2018)
platný od 1. mája 2018

Zákonník práce prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostáva do rúk kniha,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,90€
12,93€

Vplyv mena na život

Pierre Le Rouzic, Nová Práca (2014)
Málokto si uvedomuje, aké dôležité je vybrať to správne meno. Meno nesie v sebe náboj energie, čo je celkom pochopiteľné:...

Málokto si uvedomuje, aké dôležité je vybrať to správne meno. Meno nesie v sebe náboj energie, čo je celkom pochopiteľné: ustavičným opakovaním rovnakých hlások, rovnakej “nôty” napokon akosi nasiakneme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,90€
10,14€

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

, Nová Práca (2019)
platný od 1. januára 2020

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,90€
13,86€

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Nová Práca (2015)
ZÁKONNÍK PRÁCE platný od 1. septembra 2015 s podrobným komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. Zákonník práce je už aj s...

Zákonník práce platný od 1. septembra 2015 s podrobným komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. Zákonník práce je už aj s poslednou novelou NR SR č. 61/2015 Z. z. Autormi knihy sú poprední slovenskí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,79€
10,03€

Občiansky súdny poriadok

Nová Práca (2012)
Úplné znenie s komentárom a judikatúrou po poslednej novele...

Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný. Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,58€
19,14€

ZÁKONNÍK PRÁCE s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2013

Nová Práca (2012)
Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na...

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,79€
10,03€

Zákon o rodine s dôvodovou správou, a judikatúrou

Milada Illášová, Nová Práca (2014)
Zákon o rodine sprevádza celý život rodinu od jej založenia. Rieši rôzne a to i problematické otázky rodiny a vzájomných...

Zákon o rodine sprevádza celý život rodinu od jej založenia. Rieši rôzne a to i problematické otázky rodiny a vzájomných vzťahov jej členov, ako aj vzťahov navonok. Publikácia aktuálne reaguje aj na morálny, spoločenský a právny problém posledných rokov.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,50€
15,75€

Lexikón kuchárskeho umenia 21. storočia

Konrád Kendík, Nová Práca (2007)
Po prvýkrát v histórii slovenského národa prichádza na trh lexikón kuchárskeho umenia, ktorý je spracovaný v súlade s novými...

Po prvýkrát v histórii slovenského národa prichádza na trh lexikón kuchárskeho umenia, ktorý je spracovaný v súlade s novými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,86€
30,56€

Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Nová Práca (2014)
TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014. VI. aktualizované a rozšírené...

Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 1/2014 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,40€
21,76€

Nové receptúry a technológia prípravy pokrmov v závodnom stravovaní

Konrád Kendík, Nová Práca (2015)
Doplnené a zauktualizované vydanie Kniha je určená pre prevádzkarne v závodnom stravovaní. V jednotlivých receptúrach sú...

Kniha je určená pre prevádzkarne v závodnom stravovaní. V jednotlivých receptúrach sú zachované skupiny A (duševne a ľahko pracujúci), B (stredne ťažko pracujúci) a C (ťažko pracujúci). V knihe sa nachádza i osobitná kapitola diétnych pokrmov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
36,90€
34,32€

Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou platný od 1. marca 2020

, Nová Práca (2020)

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,90€
27,81€