💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Rokus

Našli sme 61 titulov

Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole

Ružena Franková, Rokus (2017)
Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky...

Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
3,91€

Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku

Daniela Ondrejová, Rokus (2016)
Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej...

Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,50€
7,23€

Pedagogika voľného času

Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
10,12€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,90€
7,57€

Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Monika Miňová, Rokus (2002)
Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam....

Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,95€

Pohybový program pre deti materských škôl

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,95€
4,60€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,29€

Emocionálny svet detí predškolského veku

Ľubomíra Pružinská, Rokus (2006)
Hlbší pohľad do emocionality tohto obdobia i jeho emocionálnych problémov a súbor hrových aktivít rozvíjajúcich konkrétne...

Hlbší pohľad do emocionality tohto obdobia i jeho emocionálnych problémov a súbor hrových aktivít rozvíjajúcich konkrétne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,28€
3,98€

Tvorivé dieťa predškolského veku

Predkladaná publikácia poskytuje priestor na rozvoj tvorivosti prostredníctvom hier a činností všetkých detí predškolského veku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,62€
3,37€

Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami

Monika Miňová, Rokus (2017)
Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou...

Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou školou a kooperáciu materskej školy s ďalšími... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Všeobecná histológia

Všeobecná histológia

Už dlhšiu dobu na Slovensku chýba moderný a výučbovo vhodný učebný text zo všeobecnej histológie. Autori tohto učebného textu sa rozhodli túto skutočnosť zmeniť a napísali učebnicu Všeobecnej histológie, kde vysvetľujú základne morfologické, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,50€

Biochémia

Marián Čurda, Rokus (2020)
Vysokoškolská učebnica

Od posledného vydania našej učebnice prešli štyri roky. Počas tohto obdobia sa náš náklad rozobral. Kniha sa tešila veľkému úspechu študentov. Preto sa sme sa rozhodli vydať 3. doplnené a rozšírené vydanie, v ktorom sme prepracovali.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,90€
40,83€

Pedagogika Márie Montessoriovej - terminologické minimum

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
alebo Montessori pedagogika pre každého

Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého je najnovšia a najaktuálnejšia slovenská odborná publikácia o pedagogike Márie Montessoriovej, ktorej cieľom je poskytnúť ucelenú ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,95€
10,18€

Rozvíjanie emocionality dieťaťa predškolského veku

Eva Semanová, Monika Miňová, Rokus (2008)
Kto som ja? Kto si ty ? Predškolský vek je len krátke obdobie v živote človeka, no práve tento krátky čas dáva jedinečnú...

Kto som ja? Kto si ty ? Predškolský vek je len krátke obdobie v živote človeka, no práve tento krátky čas dáva jedinečnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,28€
4,91€

Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole

Jitka Jackulíková, Rokus (2006)
Publikácia poskytuje teoretické poznatky a program stimulácie sociomorálneho vývinu detí predškolského veku.

Publikácia poskytuje teoretické poznatky a program stimulácie sociomorálneho vývinu detí predškolského veku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,28€
3,98€

100 príbehov záchranára od narodenia po smrť

Kniha príbehov, ktoré autori zažili počas svojej zdravotníckej praxe. Tak, ako ich zažili, čo videli a ako sa cítili. Táto kniha je presne taká, ako ich záchranársky život. Chvíľu veselá, chvíľu smutná, chvíľu na neuverenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Abeceda zdravia

Katarína Lukáčová, , Rokus (2015)
Publikácia obsahuje základné údaje o obezite, ktorá sťažuje život už aj mnohým deťom v predškolskom veku, zisťovanie...

Publikácia obsahuje základné údaje o obezite, ktorá sťažuje život už aj mnohým deťom v predškolskom veku, zisťovanie správnosti držania tela a jeho nácviku. Autorky ďalej uvádzajú pohybové aktivity smerujúce k zdravému životnému štýlu, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,90€
5,49€

Dieťa/žiak/študent - učiteľ - učivo - didaktický alebo bermudský trojuholník?

Dušan Kostrub, Rokus (2008)
Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky.

Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,25€
11,39€

Rozvíjajúci program emocionálnej inteligencie

Anna Fabíková, Monika Miňová, Rokus (2008)
Publikácia nám poskytuje teoretické ponorenie sa do emocionálnej oblasti a uvádza projekty na rozvoj socio-emocionálnych...

Publikácia nám poskytuje teoretické ponorenie sa do emocionálnej oblasti a uvádza projekty na rozvoj socio-emocionálnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,60€
7,07€

Staronová spievaná abeceda

Daniel Šimčík, Rokus (2012)
Knižočka básničiek a piesní na písmená slovenskej abecedy. Jednoduché texty sú zároveň zhudobnené v troch verziách na...

Knižočka básničiek a piesní na písmená slovenskej abecedy je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku, ich učiteľom a rodičom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€