🌸 Majáles knižných zliav 📚

Rokus

Našli sme 70 titulov

Prvá pomoc v praxi 2

Druhé vydanie knihy je jasným znakom že o knihu bol záujem. Bola beznádejne vypredaná a stále bol o ňu záujem, čo hovorí samo za seba. Prvá pomoc v praxi 2 je pokračovaním úspešnej knihy Prvá pomoc v praxi. Je spracovaná podľa najnovších odporúčaní. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
35,00€
27,65€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
7,57€

Pohybový program pre deti materských škôl

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,21€

Tvorivé dieťa predškolského veku

Predkladaná publikácia poskytuje priestor na rozvoj tvorivosti prostredníctvom hier a činností všetkých detí predškolského veku. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,62€
3,08€

Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku

Daniela Ondrejová, Rokus (2016)
Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej...

Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,23€

Seminár z chémie pre maturantov

Predkladaná príručka je prvou z pripravovanej trilógie učebníc s názvom Seminár z chémie pre maturantov. Prvý diel sa venuje oblasti chémie prírodných látok, resp. statickej biochémii, nakoľko učivo chémie podľa platných vzdelávacích dokumentov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,95€
10,16€

Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole

Ružena Franková, Rokus (2017)
Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky...

Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,21€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku

Milena Lipnická, Rokus (2009)
Publikácia ponúka metodické rady a námety, ako podporovať rané prejavy a záujem detí v čítaní a písaní. Didakticko-metodická...

Publikácia ponúka metodické rady a námety, ako podporovať rané prejavy a záujem detí v čítaní a písaní. Didakticko-metodická príručka pre učiteľky materských škôl, ale aj rodičov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,21€

100 príbehov záchranára od narodenia po smrť

Kniha príbehov, ktoré autori zažili počas svojej zdravotníckej praxe. Tak, ako ich zažili, čo videli a ako sa cítili. Táto kniha je presne taká, ako ich záchranársky život. Chvíľu veselá, chvíľu smutná, chvíľu na neuverenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,00€
10,20€

Biochémia

Marián Čurda, Rokus (2020)
Vysokoškolská učebnica

Od posledného vydania našej učebnice prešli štyri roky. Počas tohto obdobia sa náš náklad rozobral. Kniha sa tešila veľkému úspechu študentov. Preto sa sme sa rozhodli vydať 3. doplnené a rozšírené vydanie, v ktorom sme prepracovali.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,90€
37,32€

Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov

Milena Lipnická, Rokus (2011)
nielen pre učiteľov Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po...

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
6,72€

Pedagogika voľného času

Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
10,12€

Prosociálna výchova v materskej škole

Prosociálna výchova v materskej škole

Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena Mochnáčová, Rokus (2002)
Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese

Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,62€

Implementácia konštruktivistických princípov

Kristína Žoldošová, Rokus (2011)
Publikácia sa venuje problematike implementácie inovatívnych edukačných prvkov do prírodovedného vzdelávania v materských...

Publikácia sa venuje problematike implementácie inovatívnych edukačných prvkov do prírodovedného vzdelávania v materských školách a na 1. stupni... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,20€
9,52€

Žiak, učiteľ a výučba

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
13,56€

Deti v kultúre - kultúry detí

Ondrej Kaščák, Rokus (2015)
Kniha reprezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj a vnímania a situácie detí v rôznych...

Kniha prezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj vnímania a situácie detí v rôznych typoch spoločenstiev a spoločností a poukazuje na sociálne zmeny, s ktorými ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
5,53€

Pedagogika Márie Montessoriovej - terminologické minimum

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
alebo Montessori pedagogika pre každého

Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého je najnovšia a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,95€
10,16€

Základy názvoslovia chemických zlúčenín, 2. vydanie

Základy názvoslovia chemických zlúčenín, 2. vydanie

Prvé vydanie „Základov chemického názvoslovia“ sa napriek pandemickej situácii rozobralo v rekordnom čase. Preto sa autorský kolektív rozhodol vydať upravené druhé vydanie, v ktorom sa zapracovali zmeny, ktoré nastali v priebehu roka od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,45€

Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami

Monika Miňová, Rokus (2017)
Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou...

Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou školou a kooperáciu materskej školy s ďalšími... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
5,87€