Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Rokus

Našli sme 56 titulov

Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku (Daniela Ondrejová)

Daniela Ondrejová, Rokus (2016)
Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej...

Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,91€

Pedagogika voľného času (Erika Novotná) [SK]

Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,90€
11,07€

Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole (Ružena Franková)

Ružena Franková, Rokus (2017)
Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky...

Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,60€

Prosociálna výchova v materskej škole (Monika Miňová) [SK]

Prosociálna výchova v materskej škole (Monika Miňová) [SK]

Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena Mochnáčová, Rokus (2002)
Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese

Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,62€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej... (Kristína Žoldošová)

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej... (Kristína Žoldošová)

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Biochémia (Marián Čurda, Valéria Mašterová)

Biochémia (Marián Čurda, Valéria Mašterová)

Učebnica biochémia je v súčasnosti najnovší titul z oblasti biochémie, ktorý podáva ucelený pohľad na odbor, s ktorým sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,90€

Pedagogika Márie Montessoriovej - terminologické minimum

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
alebo Montessori pedagogika pre každého

Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého je najnovšia a najaktuálnejšia slovenská odborná publikácia o pedagogike Márie Montessoriovej, ktorej cieľom je poskytnúť ucelenú ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,95€
10,18€

Názvoslovie anorganických a organických zlúčenín a biochemická terminológia (Mar

Publikácia podáva prehľadne usporiadané pravidlá pre: tvorbu názvoslovia anorganickej chémie, organickej chémie, biochémie,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,45€
9,72€

Pohybový program pre deti materských škôl (Monika Miňová)

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,60€

Tvorivá dramatika vo výučbe (Eva Žatková)

Eva Žatková, Dušan Kostrub, Rokus (2011)
Autori publikácie predkladajú čitateľom ucelenejší komplex metód skúmania didaktických možností uplatňovania tvorivej...

Autori publikácie predkladajú čitateľom ucelenejší komplex metód skúmania didaktických možností uplatňovania tvorivej dramatiky v procese výučby na základe téz sociálno-konštruktivistickej koncepcie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,50€
11,63€

Predškolská pedagogika (Milena Lipnická)

Milena Lipnická, Rokus (2011)
nielen pre učiteľov Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po...

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,90€
7,35€

Žiak, učiteľ a výučba (Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Štefánia Ferková)

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,95€
14,83€

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Jana Nutilová, Monika Miňová, Rokus (2003)
Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii...

Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Tvorivé dieťa predškolského veku

Predkladaná publikácia poskytuje priestor na rozvoj tvorivosti prostredníctvom hier a činností všetkých detí predškolského veku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,62€
3,37€

Pedagogika Márie Montessoriovej z pohľadu teórie a praxe

Pedagogika Márie Montessoriovej z pohľadu teórie a praxe prináša teoreticko-praktický pohľad na spôsob rozvíjania detskej osobnosti, možnosti aplikovania montessori pedagogiky v škole aj doma. Publikácia systematicky orientuje odborníka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,19€
13,20€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole (Monika Miňová)

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
8,90€
7,57€

Staronová spievaná abeceda (Daniel Šimčík) [CZ]

Daniel Šimčík, Rokus (2012)
Knižočka básničiek a piesní na písmená slovenskej abecedy. Jednoduché texty sú zároveň zhudobnené v troch verziách na...

Knižočka básničiek a piesní na písmená slovenskej abecedy je určená deťom predškolského a mladšieho školského veku, ich učiteľom a rodičom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
11,07€

Pohybovo relaxačná rozprávka (Monika Miňová)

Pohybovo relaxačná rozprávka (Monika Miňová)

Monika Miňová, Rokus (2002)
Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam....

Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,95€

Daň z príjmov v príkladoch a úlohách

Problematika dane z príjmov je nevyhnutnou súčasťou výučby na stredných odborných školách s ekonomickým zameraním. Pre túto oblasť je určený aktuálny učebný text Daň z príjmov v príkladoch a úlohách, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,50€
8,08€

DETI V KULTÚRE - KULTÚRY DETÍ (Ondrej Kaščák)

Ondrej Kaščák, Rokus (2015)
Kniha reprezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj a vnímania a situácie detí v rôznych...

Kniha prezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj vnímania a situácie detí v rôznych typoch spoločenstiev a spoločností a poukazuje na sociálne zmeny, s ktorými ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,50€
6,05€