Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Rokus

Našli sme 75 titulov

Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov

Milena Lipnická, Rokus (2011)
nielen pre učiteľov Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po...

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,11€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
7,57€

Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku

Daniela Ondrejová, Rokus (2016)
Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej...

Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,65€

Tvorivé dieťa predškolského veku

Predkladaná publikácia poskytuje priestor na rozvoj tvorivosti prostredníctvom hier a činností všetkých detí predškolského veku. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,62€
3,26€

Prvá pomoc v praxi 2

Druhé vydanie knihy je jasným znakom že o knihu bol záujem. Bola beznádejne vypredaná a stále bol o ňu záujem, čo hovorí samo za seba. Prvá pomoc v praxi 2 je pokračovaním úspešnej knihy Prvá pomoc v praxi. Je spracovaná podľa najnovších odporúčaní. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
31,50€

Environmentálna výchova v materskej škole

Environmentálna výchova v materskej škole

Problematika environmentálnej výchovy v teoretickej a praktickej rovine s konkrétnymi edukačnými postupmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,35€

Pohybový program pre deti materských škôl

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,46€

Prosociálna výchova v materskej škole

Prosociálna výchova v materskej škole

Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena Mochnáčová, Rokus (2002)
Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese

Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,62€

Implementácia konštruktivistických princípov

Kristína Žoldošová, Rokus (2011)
Publikácia sa venuje problematike implementácie inovatívnych edukačných prvkov do prírodovedného vzdelávania v materských...

Publikácia sa venuje problematike implementácie inovatívnych edukačných prvkov do prírodovedného vzdelávania v materských školách a na 1. stupni... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,20€
10,08€

Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole

Ružena Franková, Rokus (2017)
Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky...

Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,50€

Deti v kultúre - kultúry detí

Ondrej Kaščák, Rokus (2015)
Kniha reprezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj a vnímania a situácie detí v rôznych...

Kniha prezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj vnímania a situácie detí v rôznych typoch spoločenstiev a spoločností a poukazuje na sociálne zmeny, s ktorými ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,50€
5,85€

Abeceda zdravia

Katarína Lukáčová, , Rokus (2015)
Publikácia obsahuje základné údaje o obezite, ktorá sťažuje život už aj mnohým deťom v predškolskom veku, zisťovanie...

Publikácia obsahuje základné údaje o obezite, ktorá sťažuje život už aj mnohým deťom v predškolskom veku, zisťovanie správnosti držania tela a jeho nácviku. Autorky ďalej uvádzajú pohybové aktivity smerujúce k zdravému životnému štýlu, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,90€
5,31€

100 príbehov záchranára od narodenia po smrť

Kniha príbehov, ktoré autori zažili počas svojej zdravotníckej praxe. Tak, ako ich zažili, čo videli a ako sa cítili. Táto kniha je presne taká, ako ich záchranársky život. Chvíľu veselá, chvíľu smutná, chvíľu na neuverenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,80€

Biochémia

Marián Čurda, Rokus (2020)
Vysokoškolská učebnica

Od posledného vydania našej učebnice prešli štyri roky. Počas tohto obdobia sa náš náklad rozobral. Kniha sa tešila veľkému úspechu študentov. Preto sa sme sa rozhodli vydať 3. doplnené a rozšírené vydanie, v ktorom sme prepracovali.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,90€
39,51€

Seminár z chémie pre maturantov

Predkladaná príručka je prvou z pripravovanej trilógie učebníc s názvom Seminár z chémie pre maturantov. Prvý diel sa venuje oblasti chémie prírodných látok, resp. statickej biochémii, nakoľko učivo chémie podľa platných vzdelávacích dokumentov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,95€
9,99€

Žiak, učiteľ a výučba

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,95€
14,36€

Dieťa je tvorcom človeka

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
Odborná publikácia Dieťa je tvorcom človeka: Úvod od pedagogiky Márie Montessoriovej sa k čitateľovi dostáva v období...

Odborná publikácia Dieťa je tvorcom človeka: Úvod od pedagogiky Márie Montessoriovej sa k čitateľovi dostáva v období popularizácie pedagogiky, o ktorej pojednáva. Odborná publikácia je určená študentom, odborníkom, riaditeľom, učiteľom, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,95€
4,46€

Problematika cieľa v počiatočnej edukácii

Problematika cieľa v počiatočnej edukácii

Dušan Kostrub, Rokus (2002)
Publikácia ponúka nový pohľad na problematiku formulácie cieľa v počiatočnej edukácii

Publikácia ponúka nový pohľad na problematiku formulácie cieľa v počiatočnej edukácii Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,50€

Dieťa/žiak/študent - učiteľ - učivo - didaktický alebo bermudský trojuholník?

Dušan Kostrub, Rokus (2008)
Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky.

Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,25€
11,03€

Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami

Monika Miňová, Rokus (2017)
Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou...

Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou školou a kooperáciu materskej školy s ďalšími... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,21€