Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Osveta

Našli sme 400 titulov

Gynekologické ošetrovateľstvo

Adriana Repková, , Osveta (2006)
Učebnica gynekologického ošetrovateľstva je koncipovaná podľa najnovších trendov gynekológie, ošetrovateľstva a pôrodnej...

Učebnica gynekologického ošetrovateľstva je koncipovaná podľa najnovších trendov gynekológie, ošetrovateľstva a pôrodnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,20€
3,10€

Základy klinickej onkológie

Elena Kavcová, Ján Kliment, Lukáš Plank, , Osveta (2016)
Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických ochorení a na časť venovanú jednotlivým...

Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických ochorení a na časť venovanú jednotlivým systémom. Vo všeobecnej časti renomovaní autori a špecialisti informujú o epidemiologii, o moderných diagnostických trendoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,00€
6,10€

Komunikácia v ošetrovateľstve

Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Tento prístup predpokladá účinný interaktívny proces... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,00€
8,10€

Terminologia medica latina

František Šimon, Mária Bujalková, Osveta (2022)
Učebnica lekárskej terminológie pre študentov medicíny

Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). Štvrté, doplnené.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,00€
9,19€

Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo

Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo

František Németh, , Osveta (2009)
Geriatria a ger.ošetrovateľstv - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 194 str. - ISBN: 978-80-8063-314-1 -

Geriatria a ger.ošetrovateľstv - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 194 str. - ISBN: 978-80-8063-314-1 - Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,50€

Neurologické ošetrovateľstvo

Zuzana Slezáková, Osveta (2006)
Učebnica je určená pre študentov študijného odboru ošetrovateľstvo. Svojím obsahom nadväzuje na všetky ošetrovateľské...

Učebnica je určená pre študentov študijného odboru ošetrovateľstvo. Svojím obsahom nadväzuje na všetky ošetrovateľské... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,00€
3,80€

Nehojace sa rany

Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaela Miertová, , Osveta (2015)
Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky...

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán – príčin Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,00€
9,10€

Biofyzika, biochémia a rádiológia

Vít Šajter, , Osveta (2006)
Učebnica prináša základné poznatky z biofyziky, biochémie a rádiológie a je určená predovšetkým študentom fakúlt...

Učebnica prináša základné poznatky z biofyziky, biochémie a rádiológie a je určená predovšetkým študentom fakúlt... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,00€
9,60€

Pôrodná asistencia I - Fyziológia

Anna Eliašová, Osveta (2008)
Pôrodná asistencia I Fyziológ. - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium pôrodných asistentiek. Poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým prístupom na základe faktov. Je koncipovaná podľa najnovších trendov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
3,50€
2,60€

Záverečné práce

Adriana Repková, Dana Farkašová, Hana Padyšáková, Osveta (2017)
Metodický návod písania školských, záverečných a kvalifikačných prác na FOaZOŠ SZU v Bratislave

Učebnica je určená študentom všetkých študijných foriem a stupňov štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,50€
4,95€

Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve

Vysokoškolská učebnica Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve je určená v prvom rade študentom odboru ošetrovateľstva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,00€
10,90€

Fyziológia človeka pre nelekárske študijné programy

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme. Predhovor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,00€
8,30€

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

Terminológia, Osteológia, Artrológia,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,00€
8,90€

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti a bezpečnosť pacientov

Vedecko-technický pokrok s presahom do zdravotníctva a implementácia čoraz zložitejších technických postupov do preventívnych stratégií, diagnostických a liečebných postupov a ošetrovateľských intervencií otvárajú nové otázky zabezpečenia kvality... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,00€
8,80€

Liečebná masáž

Anna Plačková, Osveta (2009)
OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 334 str. - ISBN: 978-80-8063-319-6 - Kniha

OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 334 str. - ISBN: 978-80-8063-319-6 - Kniha Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,00€
13,50€

Urgentná medicína

Viliam Dobiáš, , Osveta (2021)
prednemocničná, nemocničná, pre dospelých a deti

V predchádzajúcich predhovoroch bolo povedané asi všetko. Jednotlivé kapitoly napísali odborníci, ktorí s urgentnou medicínou žijú v trvalom pracovnom pomere i s nadčasmi. Poznajú medzinárodné odporúčania aj situácie, keď sa nimi nedá celkom spoľahlivo ri Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
60,00€
50,10€

Naléhavé stavy v oftalmologii

Naléhavé stavy v oftalmologii

Matthias Sachsenweger, Rudolf Sachsenweger, Osveta (1998)
OSVETA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 140 str. - ISBN: 80-88824-75-3 - Kniha

Stručné spracování naléhavých situací v očním lékařství. Naléhavými stavy v očním lékařství, hlavně při úrazech, zánětech, prudkých bolestech či náhlých poruchách zraku, býva praktický lékař často zaskočen... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,98€

Neurológia

Miroslav Brozman, , Osveta (2011)
Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo, záchranárstvo, fyziatria a rehabilitácia,...

Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo, záchranárstvo, fyziatria a rehabilitácia,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,00€
7,70€

Teória ošetrovateľstva princípy a prax

Dana Farkašová, , Osveta (2021)
Učebnica pre študentov ošetrovateľstva

Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,00€
9,90€

Lekárska biochémia

Dušan Dobrota, , Osveta (2016)
Po piatich rokoch sa ku Vám dostáva druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice lekárskej biochémie. Od prvého vydania...

Vysokoškolská učebnica biochémie pre študentov lekárskych, ale aj farmaceutických fakúlt, fakúlt veterinárneho lekárstva, biomedicíny, ako aj príbuzných biochemických odborov na iných vysokých školách a pre absolventov spomenutých fakúlt v rámci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
60,00€
52,70€