📚 Aktuálne knižné zľavy

Anton Lacko

Našli sme 10 titulov

Nukleárna medicína I. + II. + III. (kolekcia)

Kolekcia publikácií je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým technikom a budúcim lekárom – špecialistom v nukleárnej medicíne a lekárom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,80€
20,20€

Nukleárna medicína II.

Ján Lepej, Anton Lacko, EQUILIBRIA (2018)
Nukleárna kardiológia, angiológia, pneumológia a neurológia

Publikácia je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým technikom a budúcim lekárom –... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
4,74€

Nukleárna medicína I.

Ján Lepej, Anton Lacko, EQUILIBRIA (2018)
Všeobecná časť

Publikácia je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým technikom a budúcim lekárom –... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,32€

Nukleárna medicína III.

Ján Lepej, Anton Lacko, EQUILIBRIA (2018)
Endokrinológia, urogenitálny systém, tráviaca sústava, pohybový systém, hematológia, diagnostika zápalov, onkológia

Publikácia je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým technikom a budúcim lekárom-špecialistom v nukleárnej medicíne a lekárom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
7,90€

Nové trendy v nukleárnej medicíne

"Oštrovateľstvo ako humánna činnosť má tri stránky. Sú to múdrosť, láska a pomoc. Pracovníkov v tejto oblasti označujeme spoločným názvom sestry"... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,00€
2,79€

Záťažové (stresoidné) situácie vo výučbovom procese a ich objektivizácia vyšetrením autonómneho nervového systému

"Vonkajšie vplyvy a vnútorný stav organizmu určujú stav pohody a spokojnosti, tým aj pocit zdravia a reálnu prítomnosť zdravia. Pocit pohody sa stal dominantným pojmom už v prvej definícii zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie"... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,79€

Nukleárna medicína I. + II. (kolekcia)

Nukleárna medicína I.: Publikácia je venovaná všetkým záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny, primárne rádiologickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny

Anton Lacko, Ján Kodaj, Ján Straka, , Osveta (2019)
Učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory

Klinická propedeutika má poskytnúť vedomosti, ako pacienta vyšetriť, t. j. ako získať subjektívne udávané problémy chorých a vykonať fyzikálne vyšetrenie, ako tieto nálezy potom vyhodnotiť a stanoviť diagnózu. Pri určovaní diagnózy sa využívajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,00€
7,44€

Neinvazívna funkčná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení

Neinvazívna funkčná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení

"Knižná publikácia plasticky približuje čitateľovi zložitú, teoretickú aj praktický náročnú matériu funkčnej kardiovaskulárnej dianostiky. Je to vďaka tomu, že autori sa nesústredili výlučne na metodickú stránku vyšetrovacích postupov," ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,06€

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

Anton Lacko, Mária Novysedláková, , Osveta (2018)
Pre nelekárske zdravotnícke odbory

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€