❄️Veľké knižné upratovanie!

Učebnice pre vysoké školy

Našli sme 5987 titulov

Anatomie 1

Radomír Čihák, Grada (2011)
První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš...

První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,56€
64,69€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,70€
28,22€

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

Vojtěch Mornstein, Masarykova univerzita (2019)
(fyzika, chemie, biologie)

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 1 deň.
10,50€
8,30€

Jak se vyrábí sociologická znalost

Miroslav Disman, Karolinum (2022)
Příručka pro uživatele

S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a často obávaný předmět studia, se díky této knížce staly pro celé zástupy studentů (a učitelů)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,99€
9,95€

Fyziológia človeka pre nelekárske študijné programy

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Kostra svalstvo člověka A4

Kostra svalstvo člověka A4

Barevné ilustrace lidského skeletu, svalstva a detaily jednotlivých částí těla. Vhodné pro studenty biologie, zdravotnické školy, masérské kurzy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,59€

Krízový manažment podniku

Predložená učebnica zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,20€
14,44€

Obecná patologická fyziologie

Učebnice přehledným způsobem pojednává o problematice biologických a fyziologických mechanismů působících a provázejících nemoci a patologické stavy lidského organismu. Jedná se o mechanismy, které jsou obecným podkladem různých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
15,30€

Komunikácia v ošetrovateľstve

Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Tento prístup predpokladá účinný interaktívny proces... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Praktická kinezioterapia

Vysokoškolská učebnica Praktická kinezioterapia je určená fyzioterapeutom v rámci pregraduálneho, ale aj postgraduálneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
36,60€
34,04€

Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum

Katarína Žiaková, , Osveta (2009)
Ošetrovateľstvo teória a vedec - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 100 str. - ISBN: 978-80-8063-304-2 -

Ošetrovateľstvo teória a vedec - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 100 str. - ISBN: 978-80-8063-304-2 - Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Mikrobiológia I.

Alena Brandšteterová, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica Mikrobiológia 1 poskytuje poznatky o postavení mikroorganizmov v prírode, o ich taxonomickom rozdelení, genetike,...

Učebnica Mikrobiológia I. pre chemické študijné odbory. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
20,46€

Anatómia hlavy a krku

Učebnica Anatómia hlavy a krku vznikla ako reakcia na potreby študentov, ktorí požadovali celistvý text pre štúdium. Zvládnutie tak náročnej oblasti anatómie, akými sú hlava a krk si vyžaduje nielen dôkladné znalosti anatomických štruktúr jednotlivo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,90€
30,60€

Informatika

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,81€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
15,10€

Štandardizácia v ošetrovateľstve

Viera Hulková, Grada (2016)
Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá...

Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,27€
7,69€

Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky

Bohuslav Eichler, Fortuna (2010)
Základy společenských věd II.

Základy státoprávní teorie 2v - Základy společenských věd II. - FORTUNA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 168 Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,23€
7,65€

Základy společenských věd - Přijímačky na vysoké školy

Základy společenských věd - Přijímačky na vysoké školy

, Taktik (2019)

Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. Zpracováním různorodých typologií testových otázek a nejfrekventovanějších... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,46€

Souhrn latinské gramatiky A4

, Holman (2019)

Učební látka v koncentrované podobě – tvarosloví, skladba. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování. Vhodné pro střední a jazykové školy, opakování k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,06€
2,85€

Štatistika a pravdepodobnost

Oľga Nánásiová, STU (2016)
základy matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,94€
13,89€