🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Univerzita Komenského Bratislava

Našli sme 75 titulov

Krížom krážom - Slovenčina A1

Renáta Kamenárová, , Univerzita Komenského Bratislava (2018)
2., doplnené a prepracované vydanie

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,20€
23,94€

Črevný mikrobióm

Viktor Bielik, Katarína Šoltys, Univerzita Komenského Bratislava (2020)
Indikátor telesnej zdatnosti a zdravia (Vedecká monografia)

V našom tele nie sme sami. Je známym faktom, že žijeme vo vzájomnej symbióze s baktériami. Človek teda nekŕmi len sám seba. Stravou, pohybom a celkovým životným štýlom môže podporovať, ale aj brzdiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Ľudmila Žigová, Univerzita Komenského Bratislava (2015)
Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne...

Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2). Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,50€

Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe

Tomáš Kampmiller, Iveta Cihová, Univerzita Komenského Bratislava (2010)
Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ...

Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ UK), prípadne iných fakúlt, kde sa vyučujú predmety Základnej metodológie výskumu, Základy metodológie vedy, Metódy pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,50€
17,02€

Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia

Na začiatku 21. storočia sa stretávame s jeho pomenovaním ako storočím nanotechnológií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné objavy aj adsorbentov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,00€
13,95€

VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského

VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského (e-kniha)

Kniha VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky osobností univerzity, ale napríklad... Zobraziť viac


Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov

, Univerzita Komenského Bratislava (2013)
Slovak-English and English-Slovak dictionary for foreign students

Skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
4,90€

Najčastejšie choroby vénového cievneho systému

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,27€
11,01€

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku

Akú knihu vybrať pre dieťa od narodenia? Ako čítať knihu s dieťaťom? Prečo je dôležité pri čítaní s dieťaťom ukazovať na obrázky v knihe? Musí mať dieťa priestor na čítanie? Aké sú to textilné, vizuálne či papierové knihy? Ako je možné aktivizovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,64€

VIA COMENIANA

VIA COMENIANA (e-kniha)

Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr. Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej slovenskej univerzity... Zobraziť viac


Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky

Danuša Balková, Univerzita Komenského Bratislava (2016)
Professional Slovak in Medical Practice - Case

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,55€
4,61€

Technogenéza geomateriálov I.

Peter Ružička, Univerzita Komenského Bratislava (2012)
Anorganické spojivá

Obsah: 1. Úvod do štúdia technogenézy geomateriálov, 2. Charakteristika anorganických spojív, 3. Zložky betónu, 4. Deštrukcia anorganických spojív, 5. Identifikácia anorganických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,30€
16,85€

Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu

Obsah: 1. Základné pojmy a definície, 2. Odber vzoriek skalných hornín, 3. Prehľad vlastností skalných hornín významných pre stavebnú prax, 4. Litologicko-opisné vlastnosti, 5. Základné fyzikalné vlastnosti, 6. Fyzikálno-mechanické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,60€
17,93€

Parodontológia I.

MUDr. Tomáš Siebert, PhD., je renomovaný slovenský stomatológ a certifikovaný dentoalveolárny chirurg, parodontológ a implantológ. Je členom implantologickej spoločnosti ICOI v USA a členom Európskej parodontologickej asociácie EFP... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
52,00€
48,36€

Parodontológia II.

Po necelom roku od vydania prvého dielu nazvaného Parodontológia I od autora MUDr. Tomáša Sieberta, PhD., vyšiel druhý diel tejto vysokoškolskej učebnice, ktorá rozsahom a penzom informácií dosahuje kvality mimoriadnej, na trhu chýbajúcej monografie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
52,00€
48,36€

Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov

, Univerzita Komenského Bratislava (2018)
Medical Slovak for foreign students

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,58€
14,59€

Technogenéza geomateriálov II.

Obsah: 1. Charakteristika keramiky, 2. Výpal keramiky, 3. Keramické produkty na báze ílových surovín, 4. Technická keramika, 5. Žiaruvzdorné materiály, 6. Biokeramika, 7. Povrchová úprava keramiky, 8. Keramické výpočty. 9. Identifikácia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,60€
16,27€

Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch - rozšírenie a spoločenstvá

Peter Kučera, Univerzita Komenského Bratislava (2012)
Spis so zvláštnym zreteľom na pohorie Veľká Fatra Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický...

Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický samostatný pás porastov – najvyšší vegetačný stupeň utváraný lesom. Predmetom štúdie je podrobné a kritické prehodnotenie súčasných i historických údajov o výskyte horských smrečín... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,00€
16,74€

Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy inhibítormi aromatázy

Napriek významným pokrokom v liečbe a stúpajúcemu počtu prežívajúcich je rakovina stále veľmi vážnym celospoločenským problémom. Najčastejšie vyskytujúcim sa nádorovým ochorením u žien je v celosvetovom merítku rakovina mliečnej žľazy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,92€
9,23€

Základy jadrovej chémie

Základy jadrovej chémie

Obsah: 1. História rádioaktivity, 2. Atómové jadro, 3. Rádioaktívne premeny nuklidov, 4. Ionizujúce žiarenie, 5. Zdroje ionizujúceho žiarenia, 6. Detekcia ionizujúceho žiarenia, 7. Jadrová energetika, 8. Udalosti na jadrových zariadeniach... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,60€