Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Univerzita Komenského Bratislava

Našli sme 68 titulov

Krížom krážom - Slovenčina A1

Renáta Kamenárová, , Univerzita Komenského Bratislava (2018)
2., doplnené a prepracované vydanie

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,20€
23,94€

New English for Medical Students

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,20€
16,39€

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku

Akú knihu vybrať pre dieťa od narodenia? Ako čítať knihu s dieťaťom? Prečo je dôležité pri čítaní s dieťaťom ukazovať na obrázky v knihe? Musí mať dieťa priestor na čítanie? Aké sú to textilné, vizuálne či papierové knihy? Ako je možné aktivizovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Vyšetrovacie metódy v imunológii (Michal Sapák)

Skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,63€
10,94€

Základná gymnastika (Oľga Kyselovičová) [SK]

Základná gymnastika (Oľga Kyselovičová) [SK]

Oľga Kyselovičová, Kristína Hižnayová, , Univerzita Komenského Bratislava (2011)
Základná gymnastika je kniha zameraná nie len pre telovýchovných a športových pedagógov, ale pre ľudí, ktorý si chcú bližšie...

Základná gymnastika je kniha zameraná nie len pre telovýchovných a športových pedagógov, ale pre ľudí, ktorý si chcú bližšie priblížiť teoretické a praktické základy gymnastiky. V knihe základná gymnastika môžeme nájsť bohatý zásobník cvikov, pre.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,25€

Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy inhibítormi aromatázy

Napriek významným pokrokom v liečbe a stúpajúcemu počtu prežívajúcich je rakovina stále veľmi vážnym celospoločenským problémom. Najčastejšie vyskytujúcim sa nádorovým ochorením u žien je v celosvetovom merítku rakovina mliečnej žľazy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,92€
9,23€

Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch (Peter Kučera)

Peter Kučera, Univerzita Komenského Bratislava (2012)
Spis so zvláštnym zreteľom na pohorie Veľká Fatra Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický...

Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický samostatný pás porastov – najvyšší vegetačný stupeň utváraný lesom. Predmetom štúdie je podrobné a kritické prehodnotenie súčasných i historických údajov o výskyte horských smrečín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
16,74€

Obyčajné diferenciálne rovnice (Michal Demetrian) [SK]

Obyčajné diferenciálne rovnice (Michal Demetrian) [SK]

Obsah: 1. Obyčajné diferenciálne rovnice - základné pojmy 2. Diferenciálne rovnice prvého rádu 3. Zníženie rádu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
36,49€

Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe (Tomáš Kampmiller)

Tomáš Kampmiller, Iveta Cihová, Univerzita Komenského Bratislava (2010)
Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ...

Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ UK), prípadne iných fakúlt, kde sa vyučujú predmety Základnej metodológie výskumu, Základy metodológie vedy, Metódy pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,50€
19,07€

Fourierove rady a Fourierovv integrál (Michal Demetrian) [SK]

1. Ortogonálne rozvoje v konečnorozmerných vektorových priestoroch, 2. Integrál a skalárny súčin, 3. Fourierove rady, 4.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,80€
13,76€

Základy geológie pre geografov

Obsah: 1. Úvod do štúdia litosféry, 2. Litosféra - súčasť zemského telesa, 3. Geodynamické procesy a geologické štruktúry, 4. Hlavné geotektonické jednotky zeme, 5. Horniny - základ vrchnej časti litosféry, 6. Litosféra ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,30€
7,72€

Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia

Na začiatku 21. storočia sa stretávame s jeho pomenovaním ako storočím nanotechnológií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné objavy aj adsorbentov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,00€
13,95€

Latinčina pre študentov biológie

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Princípy biochémie (Katarína Mikušová) [SK]

1. Bielkoviny (Proteíny), 2. Enzýmy, 3. Kofaktory a vitamíny, 4. Sacharidy, 5. Lipidy, 6. Nukleové kyseliny, 7. Prenos... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,40€
11,53€

Základy teórie funkcií komplexnej premennej (Michal Demetrian) [SK]

Základy teórie funkcií komplexnej premennej (Michal Demetrian) [SK]

Obsah: 1. Komplexné čísla, Gaussova rovina 2. Postupnosti a rady komplexných čísel, funkcie komplexnej premennej 3.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
28,50€

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudz... (Ľudmila Žigová)

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudz... (Ľudmila Žigová)

Ľudmila Žigová, Univerzita Komenského Bratislava (2015)
Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne...

Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2). Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,50€

Cesty, po ktorých turisti nechodia

V cestopise geovedca čitateľ nájde niektoré aspekty zo života ľudskej spoločnosti, ako aj aspekty, zažité na miestach, kde turisti nechodia. Geovedec, naproti trasám turistov, na svojich cestách navštevuje aj miesta mimo turistických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,70€
22,97€

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov

, Univerzita Komenského Bratislava (2013)
Slovak-English and English-Slovak dictionary for foreign students

Skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,80€
9,11€

Laboratory guide to medical physiology

Skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,90€
10,14€

Geografia Slovenskej republiky

Viliam Lauko, Univerzita Komenského Bratislava (2013)
Humánna geografia

Prvá časť publikácie je zameraná na vývoj štátneho územia Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť. Viaceré historiografické mapy poskytujú čitateľovi priestorový pohľad. Kapitola je štruktúrovaná v kontexte významných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
30,30€
28,18€