💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Univerzita Komenského Bratislava

Našli sme 73 titulov

Krížom krážom - Slovenčina A1

Renáta Kamenárová, , Univerzita Komenského Bratislava (2018)
2., doplnené a prepracované vydanie

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,20€
23,94€

Črevný mikrobióm

Viktor Bielik, Katarína Šoltys, Univerzita Komenského Bratislava (2020)
Indikátor telesnej zdatnosti a zdravia (Vedecká monografia)

V našom tele nie sme sami. Je známym faktom, že žijeme vo vzájomnej symbióze s baktériami. Človek teda nekŕmi len sám seba. Stravou, pohybom a celkovým životným štýlom môže podporovať, ale aj brzdiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,00€
11,16€

Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia

Na začiatku 21. storočia sa stretávame s jeho pomenovaním ako storočím nanotechnológií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné objavy aj adsorbentov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,00€
13,95€

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Ľudmila Žigová, Univerzita Komenského Bratislava (2015)
Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne...

Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2). Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,50€

Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe

Tomáš Kampmiller, Iveta Cihová, Univerzita Komenského Bratislava (2010)
Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ...

Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ UK), prípadne iných fakúlt, kde sa vyučujú predmety Základnej metodológie výskumu, Základy metodológie vedy, Metódy pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,50€
19,07€

Územné plánovanie pre geografov

Obsah: 1. Terminologická a právna báza, 2. História územného plínovania a urbanizmu, 3. Všeobecná charakteristika územného plánovania, 4. Úrovne územného plánovania a rozdelenie kompetencií, 5. Aktéri územného plánovania, 6. Tvorba... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,32€

Fyziotaktika živočíchov

Fyziotaktika ako náuka o racionálnom využívaní prírodných zdrojov, teda aj živočíšstva, je aspoň z etymologického hľadiska neologizmom polovice 20. storočia. Snahou predkladanej publikácie je posunúť tento pojem do praktickej roviny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
13,02€

VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského

VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského (e-kniha)

Kniha VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky osobností univerzity, ale napríklad... Zobraziť viac


Cesty, po ktorých turisti nechodia

V cestopise geovedca čitateľ nájde niektoré aspekty zo života ľudskej spoločnosti, ako aj aspekty, zažité na miestach, kde turisti nechodia. Geovedec, naproti trasám turistov, na svojich cestách navštevuje aj miesta mimo turistických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,70€
22,97€

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov

, Univerzita Komenského Bratislava (2013)
Slovak-English and English-Slovak dictionary for foreign students

Skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
9,11€

Najčastejšie choroby vénového cievneho systému

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,27€
12,34€

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku

Akú knihu vybrať pre dieťa od narodenia? Ako čítať knihu s dieťaťom? Prečo je dôležité pri čítaní s dieťaťom ukazovať na obrázky v knihe? Musí mať dieťa priestor na čítanie? Aké sú to textilné, vizuálne či papierové knihy? Ako je možné aktivizovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov

, Univerzita Komenského Bratislava (2018)
Medical Slovak for foreign students

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,58€
16,35€

Technogenéza geomateriálov I.

Peter Ružička, Univerzita Komenského Bratislava (2012)
Anorganické spojivá

Obsah: 1. Úvod do štúdia technogenézy geomateriálov, 2. Charakteristika anorganických spojív, 3. Zložky betónu, 4. Deštrukcia anorganických spojív, 5. Identifikácia anorganických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,30€
18,88€

Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu

Obsah: 1. Základné pojmy a definície, 2. Odber vzoriek skalných hornín, 3. Prehľad vlastností skalných hornín významných pre stavebnú prax, 4. Litologicko-opisné vlastnosti, 5. Základné fyzikalné vlastnosti, 6. Fyzikálno-mechanické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,60€
20,09€

VIA COMENIANA

VIA COMENIANA (e-kniha)

Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr. Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej slovenskej univerzity... Zobraziť viac


Parodontológia I.

MUDr. Tomáš Siebert, PhD., je renomovaný slovenský stomatológ a certifikovaný dentoalveolárny chirurg, parodontológ a implantológ. Je členom implantologickej spoločnosti ICOI v USA a členom Európskej parodontologickej asociácie EFP... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
52,00€
48,36€

Technogenéza geomateriálov II.

Obsah: 1. Charakteristika keramiky, 2. Výpal keramiky, 3. Keramické produkty na báze ílových surovín, 4. Technická keramika, 5. Žiaruvzdorné materiály, 6. Biokeramika, 7. Povrchová úprava keramiky, 8. Keramické výpočty. 9. Identifikácia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,60€
18,23€

Odborná slovenčina v medicínskej praxi

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,55€
5,16€

Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch - rozšírenie a spoločenstvá

Peter Kučera, Univerzita Komenského Bratislava (2012)
Spis so zvláštnym zreteľom na pohorie Veľká Fatra Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický...

Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický samostatný pás porastov – najvyšší vegetačný stupeň utváraný lesom. Predmetom štúdie je podrobné a kritické prehodnotenie súčasných i historických údajov o výskyte horských smrečín... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,00€
16,74€